Hervormde Grote of Onze Lieve Vrouwekerk
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Grotekerksplein 8
Dordrecht

Gemeente Dordrecht
Zuid-Holland

(Kerk)gebouw

Rond 1050 (vroeg in de Middeleeuwen) stond hier al een kapel, die een eeuw later werd vergroot tot kruiskerk. De kerk is regelmatig verbouwd en gerestaureerd. Het oudste deel is het Mariakoor met stergewelf uit de 13e eeuw. en de toren in 1339.
In 1367 stichtte graaf Albrecht een kapittel van twaalf priesters, die koorheren of kanunniken werden genoemd.
De kerk is in de 14e eeuw van parochiekerk tot kapittelkerk verheven.
Stadsbrand in 1457, het houten tongewelf stortte in, de kerk werd grotendeels verwoest.
Kerk herbouwd in 1470 in huidige vorm onder leiding van bouwmeester Everaart Spoorwater, stadsarchitect van Antwerpen. De kerk is een geheel in steen overwelfde Brabants-gotische kruisbasiliek welke is gebouwd naar het voorbeeld van de Franse kathedralen: een driebeikig schip met zijkapellen, transept of dwarsbeuk, en koor met kooromgang en straalkapellen. Het is de enige laat-gotische kerk in het westen van Nederland met een stenen gewelf.
De zware, nooit voltooide toren uit de 15e eeuw, de bouw begon in de 14e eeuw en duurde tot ca. 1500 - staat behoorlijk scheef. Hij is 65 meter hoog. Ter hoogte van de torentrans is een uurwerk uit 1624 te zien. Beiaard met 67 klokken. De meeste klokken zijn gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts te Asten. In de markante toren vier enorme wijzerplaten uit 1626. De toren is nooit afgebouwd opdat in de 15e eeuw reeds een verzakking optrad in noordelijke richting.
Inwendige lengte van de kerk 88.40 meter.
In de zijbeuken en de kooromgang twintig kapellen. In het hoogkoor kanunnikenzetels in vroeg-renaissance stijl met houtsnijwerk, jaartallen 1538 en 1540.
De kerk werd in 1572 protestantse kerk.
Na de Reformatie verdwenen de altaren en werden de meeste kapellen verkocht aan rijke families als grafkapel. Namen: Meerdervoortkapel en de van Beverenkapel.
In de zuiderzijbeuk de Verwerskapel, de tweede de Bontwerkerskapel, de Bakkerskapel, de Marskramerskapel en de vijfde de Wolwerverskapel.
Achter het hoogkoor de Jeruzalemkapel met een gebrandschilderd raam met een voorstelling van de grote brand uit 1457.
Op 17 oktober 1618 werd in deeze kerk de Synode van Dordrecht geopend.
De eenvoudige stijlvolle eiken kansel uit 1597 moest in de 18e eeuw wijken voor een pronkstuk van marmer, koper en mahoniehout.
De Amsterdamse beeldhouwer Asmus Frauen voltooide in 1756 het beeldhouwwerk van de kuip en de voet, terwijl Pieter Rokken de koperen balustrade maakte.
Het doophek (1743) en het houtwerk aan de kansel is vervaardigd door de Dordtenaar Gerrit van de Waal van 1753 tot 1756. De grote en uitbundige bekroning is van mahoniehout en uit de koker van Gerrit de Waal en Jan van der Linden.
Dooptuin en kansel uitgevoerd in de weelderige rococo-stijl.
Het oude koorhek is vervangen in 1743 door een rijk uitgevoerd koperen hek geflankeerd door marmeren zuiljes in pyramidevorm en bekroond met rococo-vazen. Preekstoel uit 1756.
In ± 1960 is de toren voorzien van een zware betonnen fundering, verder verzakken is voorkomen.
In de St Stevenskapel, links naast het orgel, staan diverse in natuursteen gehouwen restanten, de overblijfselen van de laatste restauratie van de kerk in 1987. Bij deze restauratie vond men in het Hoogkoor funderingen van een oudere kerk uit 1284.
Het interieur bestaat uit de vroeg 16e eeuwse koorbanken met houtsnijwerk (1542), een kabinetorgel, koorhek in vroege Lodewijk XV-stijl, rococopreekstoel uit 1756 met marmeren kuip met mahoniehouten bekroning en fraaie grafzerken. Bovendien vertonen de glas-in-loodramen afbeeldingen van historischegebeurtenissen in Dordrecht zoals de Sint Elisabethvloed, de Nationale Synode en de Stadsbrand.
Kerk gerestaureerd in 1983/87. Eind 1983 is men begonnen, medio 1985 was het schip aan de beurt. Het Mariakoor was in 1985 al gereed voor de kerkdiensten, hierbij doet het orgel van de gesloten Lydiakerk dienst.
Op 21 augustus 1987 heeft staatssecretaris Dees de kerk weer in gebruik gesteld.
PKN-kerk.
In de Sint Joriskapel zijn 19 mei 2006 drie nieuwe gebrandschilderde ramen onthuld. Ze zijn ontworpen door de kunstenaar Teun Hoeks en gemaakt in het atelier van Hagemeijer te Tilburg.
Kosters van de Grote Kerk hebben onlangs op de zolder van het zogenoemde Vuurhuis 4 kapitelen gevonden. De kapitelen uit 1640 vormden in het verleden het bovenstuk van de pilaren onder het orgelbalkon van het Zuidertransept orgel. Ze kunnen bij de ingang weer bewonderd worden.
Het nieuwe koororgel is geplaatst in het Mariakoor.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Onze Lieve Vrouwekerk Dordrecht 1859 -

Orgelhistorie

- Jan Pieterszoon Sweelinck te Amsterdam bracht in 1610 advies uit over de aanschaf van een orgel
b: Aelbert Kispenning, Nijmegen 1614; geschilderd en verguld door mr Augustijn Le Siere
het orgel is gekeurd door Jan Pieterszoon Sweelinck
r: Aelbert Kispenning, Nijmegen 1624; reparatie en nieuw pedaal
b: Nicolaes van Haeghen, Antwerpen 1670/71; M III vp: Hw 16-Rw 14-Bov 12-Ped 8
- bij zijn oplevering was het orgel het het grootste orgel in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
r: P.J. Geerkens, Dordrecht 1760; rococo-front; M III vp: Hw 16-Rugpos 15-Bov 12-Ped 8
r: Carel Jacobs Pellereyn, Dordrecht 1678; orgel voltooid, het front met zijn fraaie houtsnijwerk is uitgevoerd door Abraham Johannes Collaert
- Hendrik Hermanus Hess 1778, onderhoud tot 1791
r: Johan Michael Müller, Dordrecht 1793; enige reparaties
r: Johan Michael Müller, Dordrecht 1794; lekkende balgen gerepareerd
- Johan Michael Müller te Dordrecht, onderhoud vanaf 1975
- nauwkeirige inspectie op dinsdag 14 maart 1797 in bijzijn van Geerkens en Van Eem: het orgel was vervuild
r: Pieter Johannes Geerkens, Dordrecht 1797; verbeteringen
r: Pieter Johannes Geerkens, Dordrecht 1798/99; secreet Pedaal vernieuwd en twee registers bijbevoegd, frontpijpen schoongemaakt en verguld
op 24 augustus 1799 werd de herstelling als voltooid beschouwd
- disp. ± 1815 (volgens van Eem): M III vp: Hw 16-Rugpos 15-Bw 12-Ped 8
b: Willem Hendrik Kam & van de Meulen, Rotterdam 1857/59; in oude kas; M III vp: Hw 15-Rw 13-Bov 12-Ped 11
r: C.G.F. Witte, Utrecht 1867
r: begin 1900
r: Fa. G. van Leeuwen, Leiderdorp 1933
r: Fa. G. van Leeuwen & Zn., Leiderdorp 1936; barkermechaniek; M III vp: Hw 15-Rw 13-Bov 12-Ped 11
r: Fa. G. van Leeuwen & Zn., Leiderdorp 1939
Het orgel is op 24 mei 1939 weer in gebruik genomen
r: Orgelbouw Ernst Leeflang, Apeldoorn 1986/87; orgel opgeknapt en uitgebreid; M III vp: Hw 15-Rw 13-Zw 12-Ped 11
Adviseur Arie J. Keijzer te Dordrecht
r: 2007/12
Begin april 2006 startte een sponsoractie

Dispositie

± 1815 (volgens van Eem, na reparatie door Geeskens):
Hoofd Manuaal
Praestant 16 discant, Bourdon 16, Praestant 8, Holpijp 8, Blokfluit 8, Quint ged: 6 bas, Octaav 4, Fluit 4, Open Fluit 4 discant, Quint 3, Super Octaaf 2, Cornet IV, Mixtuur IV-V-VI 2 bas/discant, Ruispijp II-III, Trompet 16 bas/discant, Trompet 8, Dulciaan 8
Rugpositief
Praestant 16 discant, Praestant 8, Holpijp 8, Fl: Trav: 8 discant, Octaav 4 discant, Fluit 4, Quintfluit 3 bas/discant, Sup: Octaav 2, Gemshoorn 2, Siflet 1, Cornet IV, Sexquialt II, Mixtuur III-VI 2, Scherp III-V 1 1/2, Touzijn 8
Boven-Manuaal
Praestant 8 discant, Holpijp 8, Viol de gamba 8, Baarpijp 8 bas/discant, Octaav 4, Nagthoorn 4, Fluit 4, Quintfl: 3, Open Fluit 2, Echo Cornet III discant, Voxhumana 8 bas/discant, Voxvirginia 8
Pedaal
Praestant 16, Subbas 16, Praestant 8, Octaav 4, Nagthoorn 2, Bazuin 16, Trompet 8, Clairon 4
een gehalveerde Drukkoppeling en een ditto Trekkoppeling der Hand-Klavieren en een koppel van het Pedaal aan het Hoofdmanuaal
4 Afsluitingen, 2 Tremulanten, 6 Blaasbalchen, 6 Windladen en Ventiel
 
1885 (volgens van ’t Kruijs):
Hoofdmanuaal
Prestant 16, Gedekt 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Holfluit 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur IV-V, Scherp III, Cornet V, Trompet 16, Trompet 8, Clarinet 4
Rugpositief
Bourdon 16, Prestant 8, Gemshoorn 8, Salicionaal 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Gemshoorn 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur III-IV, Cornet V, Trompet 8, Dulciaan 8
Bovenmanuaal
Baarpijp 8, Holpijp 8, Viola di gamba 8, Quintadeen 8, Salicionaal 4, Openfluit 4, Gedekt 4, Nazart 3, Woudfluit 2, Carillon, Schalmei 8, Vox Humana 8
Pedaal
Subbas (Gedekt) 32, Prestant 16, Violon 16, Subbas 16, Octaaf 8, Gedekt 8, Quint 6, Octaaf 4, Bazuin 16, Trombone 8, Trompet 4
Koppelingen
Afsluitingen, Ventiel
 
1987 (Kam & van de Meulen/Leeflang):
Hoofdwerk
Prestant 16, Gedekt 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Holfluit 8, Octaaf 4, Roerfluit 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Gemshoorn 2, Mixtuur IV-V, Cornet V, Trompet 16, Trompet 8, Clarinet 4
Positief
Bourdon 16, Prestant 8, Bourdon 8, Salicet 8, Gemshoorn 8, Octaaf 4, Gemshoorn 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Mixtuur III-IV, Cornet V, Trompet 8, Dulciaan 8
Bovenwerk
Quintadena 8, Baarpijp 8, Holpijp 8, Viola 8, Open Fluit 4, Salicet 4, Gedekt 4, Nasard 2 2/3, Woudfluit 2, Carillon III, Schalmei 8, Vox Humana 8, Tremulant
Pedaal
Subbas 32, Principaal 16, Subbas 16, Violon 16, Octaaf 8, Gedekt 8, Quint 5 1/3, Octaaf 4, Bazuin 16, Trombone 8, Trompet 4
Foto: Hans Vreeman

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Bouman, mr A.: Nederland Orgelland 90 afb V-18*, uitgave Spruyt, van Mantgem & de Does, Leiden 1964
Bouman, mr A.: orgels in Nederland (1943)56 foto 32*; uitgave Allert de Lange, Amsterdam 1943
Eem, Egbertus van: aantekeningen van een aantal Ned. kerk- en huisorgels (± 1815)7-9 22; uitgave Boeijenga, Sneek 1970
Gierveld, dr Arend Jan: het ned. huisorgel in de 17e en 18e eeuw 141; Vereniging voor Ned. Muziekgeschiedenis 1977
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)44 112 118 119 123
Hess: 8-9
Hess: het orgel van de St Janskerk te Gouda 4
Jongepier, Jan: langs nederlandse orgels III 52 85*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Kluiver, drs J.H.: historische orgels in Zeeland II 98
Knock, Nicolaes Arnoldi: dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen (1788)61-62
Kruijs, M.H. van 't: disposities der verschillende orgels (1885)17
Luteijn, A.C.M.: de orgelpijp uit; bosch & keuning, baarn (1976)68*
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 14(1985)15, 18(1987)18, 41(1999)31, 56(2006)35, 57(2007)32, 126(2018)10
de Mixtuur 1(1970)3 16, 3(1971)37, 26(1978)627 628, 34(1981)122 127 129, 38(1982)297-298, 42(1983)460, 50(1985)834, 72(1992)1* 619 646-649*, 80(1995)1005 1006 1007
de Orgelvriend 5(1976)24-25*, 12(1977)19, 6(1979)21*, 5(1983)21*, 4(1986)14, 11(1987)1* 21
het Orgel 5(1952)frontpagina* 10(1958)130, 5(1965)181*, 2(1974)80
het Orgelblad V(1962)45-46*
kerkepadgids (1980)59-60, (1990)88-91***
monumenten in Dordrecht, uitgave Dordrecht Marketing i.s.m. Gemeente Dordrecht
organist & eredienst 3(1988)63-65**

Koororgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Onze Lieve Vrouwekerk Dordrecht 2007 -

Orgelhistorie

b: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 2004/07; M II vp: Hw 14-Ow 13-Ped 7
- Tot bouw van het koororgel werd besloten op 28 mei 2004
Ingebruikname orgel op woensdag 26 september 2007

Dispositie

2007 (Verschueren):
Hauptwerk C-d3
Bourdon 16, Principal 8, Rohrflöte 8, Viola di Gamba 8, Octava 4, Spitsflöte 4, Quinta 3, Octava 2, Tertia 1 3/5, Mixtur IV, Cymbeln III, Cornet V, Fagott 16, Trompete 8
Oberwerk C-d3
Principal 8, Gedackt 8, Quintadena 8, Octava 4, Rohrflöte 4, Nasart 3, Octava 2, Gemshorn 2, Tertia 1 3/5, Quinta 1 1/3, Sufflet 1, Mixtur, Krummhorn 8, Tremulant
Pedal C-d1
Sub-Basz 16, Octav-Basz 8, Octav-Basz 4, Mixtur-Basz VI, Posaunen-Basz 16, Trompeten-Basz 8, Clarin-Basz 4
Koppeling Hw-Ow, Koppeling Ped-Hw
Windvoorziening: 5 spaanbalgen
Temperatuur Kirnberger a1 = 415 Hz.
Foto: Hans Vreeman

Bronvermelding van het koororgel

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 57(2007)32

Koororgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Onze Lieve Vrouwekerk Dordrecht 1785 -

Orgelhistorie

- tot 1614 een positief in het Onze Lieve Vrouwekoor
b: 1785; klein kabinetorgel M I:

Dispositie

-
Foto: Hans Vreeman

Bronvermelding van het koororgel

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
het Orgel 10(1958)130

Noodorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Onze Lieve Vrouwekerk Dordrecht 1925 - 1933

Orgelhistorie

b: Fa. Spiering, Dordrecht 1925 noodorgel; Pn I: Man 5
o: AARDENBURG Doopsgezinde kerk Het Lam 1933

Dispositie

1925 (Spiering):
Manuaal C-f'''
Prestant 8 bas/discant, Bourdon 8 bas/discant, Aeoline 8 discant, Gamba 8 discant, Octaaf 4 bas/discant
Vaste combinaties

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het noodorgel

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-
Laatste update: 2018-10-24 13:50:17