Hervormde kerk
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Merwededijk 6
Dalem

Gemeente Gorinchem
Zuid-Holland

(Kerk)gebouw

Dalem is een dorp in de Tielerwaard in de Zuid-Hollandse gemeente Gorinchem. Het dorp behoorde tot 1986 bij de provincie Gelderland en maakte deel uit van de voormalige gemeente Vuren. Tot 1 januari 1818 was Dalem de naam van de gemeente, die daarna Vuren heette.
Op oude akten en kaarten valt af te leiden dat eeuwen geleden er al een kapel op Dalem stond. Niet op de huidige plaats aan de Merwededijk maar ergens halverwege de Lingsesdijk aan de oostelijke binnenzijde.
Waarschijnlijk is het oude gebouw ten onder gegaan aan wateroverlast en oorlogsgeweld.
Nieuwe kerk gebouwd in 1801. Maria van der Kloes legde op 13 juni 1801 "den eerste steen".
Opdrachtgever en schenker van de kerk was de toenmalige heer Johan Baron Meerman, Vrijheer van Dalem, Stade en Schuinenoort, Heer van Vuuren. Aan hem herinnert de meerman die als windvaan op het kerktorentje staat. De kerk als gebouw bleef in het bezit van de Heren tot in 1883 de erven van de laatste Heer Machiel Viruly, het bezit ervan deden overgaan aan de Hervormde Gemeente.
De kerk is in de loop van de tijd diverse malen zwaar beschadigd geweest vanwege oorlogshandelingen en watersnoden. Toch is de kerk telkens weer hersteld.
In 1961 werd de kerk van binnen gerestaureerd. Het interieur wordt in nieuwe kleuren geschilderd, het meubilair vervangen door nieuwe banken zodat ook de inrichting verandert. Bovendien wordt er centrale verwarming in de kerk aangelegd.
In 1968 wordt de luidklok elektrisch gemaakt. Op 19 augustus 1971 breekt tijdens onderhoudswerkzaamheden brand uit in het torentje van de kerk die daarbij verwoest wordt.
De PKN-kerk is een Rijksmonument.
In de periode 2002 - 2003 is de kerk opnieuw gerestaureert. Dit keer door de burgerlijke gemeente Gorinchem die het gebouw na de restauratie heeft gekocht.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: het ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 25 220-221 228
Os, drs J.F. van: langs nederlandse orgels II 36 122*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
contaktbrief voor kerkenverzamelaars 46(2001)31, 48(2002)33, 52(2004)31
de Orgelvriend 8(1979)27*, 6(1982)28-29*
het Orgel 2(1970)50, 11(1970)295-296, 2(1971)57* 61, 5(1982)162, 12(1987)486

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Dalem -

Orgelhistorie

b: Johannes Mittenreiter, Leiden 1773, positief voor Michiel Viruly, Heer van Dalem; M I: Man 6
- het orgel werd in bruikleen aan de Hervormde kerk van Dalem gegeven. In 1834 is het orgel aan de kerk verkocht
r: Abraham Meere, Utrecht 1833/34; M I: Man 6
r: Fa. Blank 1969/70; de voetpomp onder de balg werd in ere hersteld; M I: Man 7
adviseur dr M.A. Vente
ingebruikname orgel op 6 november 1970 met een bespeling door Hans Erné te Utrecht

Dispositie

1970 (Mittenreiter/Blank):
Manuaal C-d3
Holpijp 8 bas/discant, Fluit travers 8 discant, Viool (Viola) di Gamba 8 discant, Prestant 4 bas/discant, Octaaf 2, Woudfluit 2 bas
Twee staande knopjes voor Tremulant en windwijzer
Oorspronkelijke toonhoogte: kamertoon
Huidige winddruk 72 mm.
Windvoorziening geheel origineel: magazijnbalg met één vouw en een schepbalg

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-11 18:49:17