RK kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming - Elleboogkerk
Nieuwe bestemming
Foto: Anton van Daal
Langegracht 36
Kromme Elleboogsteeg
Amersfoort

Gemeente Amersfoort
Utrecht

(Kerk)gebouw

De basis voor de Elleboogkerk werd gelegd in 1638. Toen richtte de Kapucijnerpater Gabriël een kapelletje in in het huis van zijn zuster op de hoek van de Langegracht - Kromme Elleboogsteeg (zie daar).
In 1783 is de schuilkerk vervangen door een nieuwe kerk. De kerk was half zo lang als de huidige kerk.
De huidige voorgevel is gebouwd in 1820.
De kerk is in 1846/47 aan de koorzijde uitgebreid. Driebeukige, neo-classicistische hallenkerk.
In 1853, het jaar van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, is de kerk tot parochiekerk verheven. De officiële naam werd: Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, in de volksmond De Elleboogkerk.
De kerk is in 1963 gefuseerd met de parochie van de H Franciscus Xaverius aan 't Zand. De Elleboogkerk werd voor de eredienst gesloten en afgestoten.
Er kwam in april 1965 een bureau van de Maatschap voor architectuur en stedebouw Van de Grinten en Heydenrijk in de kerk.
In de loop der jaren verdween het klokketorentje (houten lantaarn met spits), dit werd op 16 september 1985 door architect G. van Hoogevest weer gebouwd.
Het architectenbureau Van der Grinten en Heijdenrijk ging in 1987 failliet.
In 1995 stond de kerk te koop.
Het museum Flehite kocht de kerk voor het maken van een dependance van hun museum. Ingrijpende verbouwing volgde. Uitgangspunt van architect Rogier de la Rive Box was wel de kerk de kerk te laten.
De kerk is in 1997/98 ingericht als Armando Museum, waarin werk van de in 1929 geboren kunstenaar Armando tentoon werd gesteld.
Het Museum werd op 8 december 1998 geopend.
De kerk is op maandag 22 oktober 2007 uitgebrand. Vele originele kunstwerken van Armando zijn verloren gegaan.
Vanuit verschillende instanties, waaronder het Cuypersgenootschap, is kort na de brand al aangedrongen op restauratie en herbouw van de verbrande kerk.
De kerk is herbouwd. Op dinsdag 22 mei 2012 is het torentje herplaatst. De kerk staat te koop.
De nieuwe bestemming voor de kerk is nog niet bekend. De gerestaureerde kerk wordt misschien een dependance van het Amersfoortse museum Flehite.
Het Armando-museum is verhuisd naar Utrecht op Landgoed Amelisweerd.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 4(1980)9, 19(1988)17, 33(1995)21, 41(1999)25, 46(2001)27, 51(2004)27, 59(2008)26, 68(2012)29, 69(2013)22-23
de Mixtuur 54(1986)198 200
de orgelmakers Witte (1978)30; Stichting Orgel Grote Kerk Gorcum

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming - Elleboogkerk Amersfoort -

Orgelhistorie

b: Johann Frederik Witte, Utrecht 1863; kas aansluitend bij het Neo-Barokke kerkinterieur; M II vp: Hw-Nw-Ped 22 registers
r: Fa. Sanders, Utrecht 1923; Vox angelia vervangen door een Voix céleste 8
na sluiting van de kerk is het orgel verkocht aan Fa. N.D. Slooff, Ouderk aan de IJssel en opgeslagen
o/r: RIJSSEN Gereformeerde Gemeente (v/h in ned) - Zuiderkerk Fa. N.D. Slooff, Ouderkerk aan de IJssel 1969/70; nieuwe kas, binnenwerk sterk gewijzigd, Bovenwerk veranderd in Nevenwerk; M II vp: Hw 10-Nw 7-Ped 5

Dispositie

1970:
Hoofdwerk (I) C-e3
Bourdon 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Fluit Travers 8, Octaaf 4, Ged. Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur III, Trompet 8, Tremulant
Nevenwerk (II) C-e3
Prestant 8, Holfluit 8, Viola di Gamba 8, Vox Angelica 8, Salicet 4, Roerfluit 4, Gemshoorn 2, Tremulant
Pedaal C-d1
Subbas 16, Octaafbas 8, Octaafbas 4, Basson 16, Trombone 8
Koppels: Hoofdwerk-Nevenwerk, Pedaal-Hoofdwerk

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2015-08-01 16:11:38