Mamuchetzaal Kasteel Groeneveld
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Groeneveld 2
Baarn

Gemeente Baarn
Utrecht

(Kerk)gebouw

Kasteel gebouwd tussen 1696 en 1703.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld, dr Arend Jan: het ned. huisorgel in de 17e en 18e eeuw; Vereniging voor Ned. Muziekgeschiedenis 1977
Tijdschriften en andere uitgaves
de Mixtuur 54(1986)193* 195
de Orgelvriend 3(1986)1* 24-26
het Orgel 12(1965)426-427*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Mamuchetzaal Kasteel Groeneveld Baarn -

Orgelhistorie

b: Heinrich Hermann Freytag (1759-1811), Groningen 1805 vóór; kabinetorgel M I: Man 6
o: MIDDELSTUM (Gr), Huisorgel Sietsema; kabinetorgel M I: Man 6
- het kabinetorgel werd gekocht door mevr. Ph. Vermeulen-Brauckmann van de weduwe Sytsema op voorstel van Maarten Kooy. Het orgel was toen onbespeelbaar en men had geen weet van herkomst noch van de waarde
o/r: SOEST Ned Hervormde Oude kerk Koororgel 1958; in bruikleen van mevr. Ph. Vermeulen-Brauckmann te Baarn; provisorisch herstel
r: Fa. J. de Koff & Zn., Utrecht 1961; het orgel werd op de Monumentenlijst geplaatst en met overheidssteun gerestaureerd. Aan de intonatie van het pijpwerk werd niets gewijzigd. De frontpijpen werden met tinfoelie belegd door Fa. Hans Schubert te Karlstadt, de Fa. Van den Ende te Schoonhoven herstelde de kas
adviseur dr H.L. Oussoren namens Monumentenzorg
o: BAARN Huisorgel mevr. Ph. Vermeulen-Brauckmann in 1962
het orgel werd op 12 mei 1962 in gebruik genomen
- na het vertrek van de eigenaar in 1976 naar Zuid-Frankrijk stond het instrument enige tijd ongebruikt in het tot accountatntskantoor verbouwde woonhuis.
o: Fa. Gebr. van Vulpen te Utrecht in de winter van 1984/85, na bespreking met de Baarnse Muziekkring; een paar ontbrekende pijpen van de Praestant 4 werden bijgemaakt; kabinetorgel M I: Man 6
bij de ingebruikneming op 15 december 1985 werd het orgel bespeeld door Gert Muts
- onderhoud Fa. van Buuren & van Eeken te Leusden na 1985
o: Doesburg Ned Hervormde Grote of Martinikerk Koororgel 2 Flentrop Orgelbouw, Zaandam 2003, het orgel werd in bruikleen gegeven door mevr. Ph. Vermeulen-Brauckmann; kabinetorgel M I: Man 6

Dispositie

1805 (Freytag):
Manuaal C-f3
Fluit traverse 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4 bas/discant, Fluit 4, Octaaf 2, Speelfluit 2, Tremulant
Geen pedaal
De windvoorziening is origineel, de schepbalg is niet intact. Windwijzer
Toonhoogte a1 = 435
 
1961 (Freytag):
Manuaal C-f3
Holpijp 8, Fluit 4, Prestant 2, Octaaf 1, Dulciaan 16 (gereserveerd)
Geen pedaal
 
1985 (Freytag):
Manuaal C-f3
Holpijp 8, Fluit travers 8 discant, Prestant 4 bas/discant, Fluit 4, Octaaf 2, Speelfluit 2
Toonhoogte a1 = 435 Hz.
Geen pedaal
 
2003 (Freytag):
Manuaal C-f3
Fluit travers 8 discant, Holpijp 8, Praestant 4 bas/discant, Fluit 4, Octaaf 2, Speelfluit 2, Tremulant
Windwijzer
Toonhoogte a1 = 435 Hz.
Stemming: gelijkzwevend

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2015-12-31 16:07:57