Huisorgel Vermeulen-Brauckmann, Mevr Ph
Particulier

Geen
foto
beschikbaar


Baarn

Gemeente Baarn
Utrecht

(Kerk)gebouw

particulier

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Huisorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Huisorgel Vermeulen-Brauckmann, Mevr Ph Baarn -

Orgelhistorie

b: Heinrich Hermann Freytag (1759-1811), Groningen 1805 vóór; kabinetorgel M I: Man 6
o: MIDDELSTUM (Gr), Huisorgel Sietsema; kabinetorgel M I: Man 6
- het kabinetorgel werd gekocht door mevr. Ph. Vermeulen-Brauckmann van de weduwe Sytsema op voorstel van Maarten Kooy. Het orgel was toen onbespeelbaar en men had geen weet van herkomst noch van de waarde
o/r: SOEST Ned Hervormde Oude kerk Koororgel 1958; in bruikleen van mevr. Ph. Vermeulen-Brauckmann te Baarn; provisorisch herstel
r: Fa. J. de Koff & Zn., Utrecht 1961; het orgel werd op de Monumentenlijst geplaatst en met overheidssteun gerestaureerd. Aan de intonatie van het pijpwerk werd niets gewijzigd. De frontpijpen werden met tinfoelie belegd door Fa. Hans Schubert te Karlstadt, de Fa. Van den Ende te Schoonhoven herstelde de kas
adviseur dr H.L. Oussoren namens Monumentenzorg
o: BAARN Huisorgel mevr. Ph. Vermeulen-Brauckmann in 1962
het orgel werd op 12 mei 1962 in gebruik genomen
- na het vertrek van de eigenaar in 1976 naar Zuid-Frankrijk stond het instrument enige tijd ongebruikt in het tot accountatntskantoor verbouwde woonhuis.
o: BAARN Mamuchetzaal van kasteel Groeneveld Fa. Gebr. van Vulpen te Utrecht in de winter van 1984/85, na bespreking met de Baarnse Muziekkring; een paar ontbrekende pijpen van de Praestant 4 werden bijgemaakt; kabinetorgel M I: Man 6
bij de ingebruikneming op 15 december 1985 werd het orgel bespeeld door Gert Muts
- onderhoud Fa. van Buuren & van Eeken te Leusden na 1985
o: Doesburg Ned Hervormde Grote of Martinikerk Koororgel 2 Flentrop Orgelbouw, Zaandam 2003, het orgel werd in bruikleen gegeven door mevr. Ph. Vermeulen-Brauckmann; kabinetorgel M I: Man 6

Dispositie

1805 (Freytag):
Manuaal C-f3
Fluit traverse 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4 bas/discant, Fluit 4, Octaaf 2, Speelfluit 2, Tremulant
Geen pedaal
De windvoorziening is origineel, de schepbalg is niet intact. Windwijzer
Toonhoogte a1 = 435
 
1961 (Freytag):
Manuaal C-f3
Holpijp 8, Fluit 4, Prestant 2, Octaaf 1, Dulciaan 16 (gereserveerd)
Geen pedaal
 
1985 (Freytag):
Manuaal C-f3
Holpijp 8, Fluit travers 8 discant, Prestant 4 bas/discant, Fluit 4, Octaaf 2, Speelfluit 2
Toonhoogte a1 = 435 Hz.
Geen pedaal

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het huisorgel

Boeken
Gierveld, dr Arend Jan: het ned. huisorgel in de 17e en 18e eeuw 124-126; Vereniging voor Ned. Muziekgeschiedenis 1977
Tijdschriften en andere uitgaves
blad huismuziek februari 2004**
de Orgelvriend 10(1976)10-12*, 3(1986)24-26
het Orgel 12(1965)426-427*
het Orgelblad IV(1961)134
Laatste update: 2016-05-08 12:37:27