Gereformeerde Gemeente Julianakerk
In gebruik
Julianalaan 42
Bilthoven

Gemeente De Bilt
Utrecht

(Kerk)gebouw

Al in oktober 1924 kwam er een verzoek binnen bij de kerkenraad voor de oprichting van een wijkgebouw in Bilthoven. De kerkenraad wilde het verzoek inwilligen. Het was echter moeilijk om de benodigde financiën bijeen te brengen. Een gulle gever schonk echter geld. Daar was wel de voorwaarde aan verbonden dat de bouw snel van start zou gaan.
Kerk gebouwd in 1927/28 in opdracht van de Raad der Gereformeerde Kerk De Bilt aan de Julianalaan. De Julianakerk is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school naar ontwerp van architect E. Reitsma. Op 7 maart 1927 werd de vergunning aangevraagd voor het bouwen van een wijkgebouw ten dienste van Godsdienstoefeningen en vergaderingen met garage en rijwielberging. Op 29 juni 1927 werd de vergunning verleend.
De eerste steen werd gelegd op 10 juli 1927.
In 1928 kon het gebouw in gebruik worden genomen. Het gebouw bood plaats aan 300 personen.
In 1933 werd er naast de kerk een kosterwoning gebouwd. De kerk werd vergroot.
In eerste instantie functioneerden de Julianakerk en de Immanuelkerk onder één kerkenraad. In 1935 werd een principebesluit genomen over de verzelfstandiging van de Julianakerk. Na langdurige voorbereidingen werd de splitsing op 1 oktober 1937 een feit.
De Ned Gereformeerde kerk (NGK) kerkte van 1969 tot 2005 op huurbasis ook in deze kerk. De NGK is opgeheven.
Na jarenlange onderhandelingen zijn de hervormden, gereformeerden en lutheranen op 12 mei 2004 gefuseerd. De Julianakerk werd een kerk behorend bij de Protestante Kerken Nederland (PKN). Ook de Dorpskerk, de Immanuelkerk, de Opstandingskerk, de Zuiderkapel en de Noorderkerk zijn kerken van de PKN geworden. Op 14 januari 2009 werd er in gebouw De Schakel de Akte van Vereniging ondertekend door vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van De Bilt. Per 15 januari was de fusie officieel een feit.
Er waren plannen om een van de drie Bilthovense protestantse kerken (Julianakerk, Zuiderkapel of Noorderkerk) te slopen. Dat gaat echter na protesten en veelvuldig overleg niet door, dit ondanks het feit dat de onderhoudskosten van drie kerken hoog zijn.
De Julianakerk, die nog altijd in bezit is van de Protestantse Kerk Nederland, wordt niet meer voor reguliere kerkdiensten gebruikt; wel incidenteel voor bijzondere diensten, b.v. huwelijken en uitvaarten.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde Gemeente Julianakerk Bilthoven -

Orgelhistorie

b: Fa. Verweys 1937; de speeltafel stond op de kerkvloer, terwijl het orgel boven was geplaatst.
- Met behulp van restanten pijpwerk van dit orgel is een schijnfront gecreëerd dat de luidsprekers van het elektronium maskeert.
- Elektronium vanaf 1997

Dispositie

-
Foto: Piet Bron

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-05-02 09:36:21