Oud Gereformeerde Gemeente (in Ned) (OGGiN) - Het klompenkerkje
Afgebroken
Foto: oude afgebroken situatie
Boslandweg 150
Achterberg

Gemeente Rhenen
Utrecht

(Kerk)gebouw

Aan de Bosrandweg staat vanaf 1890 een kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente die zich op 22 mei 1935 aansloot bij de Oud Gereformeerde Gemeente in Ned (OGGN). Het witte kerkje of het ‘klompenkerkje’ aan de voet van de Grebbeberg tussen Rhenen en Achterberg.
De eerste steen werd gelegd door oud-diaken R. van Ommeren.
In de kerkzaal rijgen eikenhouten banken zich aaneen. In de achterste bank is ruimte opengelaten voor het plaatsen van rolstoelen. In 1957 is er een consistorieruimte aan de kerk gebouwd. In 1959 werd het kerkgebouw aangesloten op het elektriciteitsnet, waardoor de petroleumlampverlichting kon worden vervangen door de nu nog aanwezige verlichting.
In de tweede helft van de vijftiger en in de zestiger jaren van de 20e eeuw werd veel uitgesteld onderhoud aan het kerkgebouw uitgevoerd. Er werden meerdere verbeteringen en of vernieuwingen aan het in- en exterieur tot stand gebracht. In 1961 werd onder meer de gehele kapconstructie vernieuwd, waardoor het gebouw tijdelijk niet gebruikt kon worden. Tijdelijk werden de erediensten in het achterhuis van de boerderij op Hogesteeg 25 gehouden.
In 1961 werd er een nieuwe planken vloer in de kerk gelegd. In 1990 is deze vloer weer vervangen voor de huidige vloer.
Aan de achterzijde van de kerk bevinden zich, achter twee vouwwanden, twee zalen, voor catechisaties en vergaderingen. In de hal is een lift aangebracht, waarvoor het geld bijeengebracht is door de vele jongeren van de gemeente.
In 1965 werd voor het eerst gesproken over orgelbegeleiding bij de gemeentezang. Daarna duurde het nog enkele jaren voordat het ook daadwerkelijk zover was. Boven de preekstoel was de plaats voor het orgel, waarvan in 2015 nog het front staat opgesteld.
In 1973 werd er een nieuw voorportaaltje aan de kerk gebouwd. In 1987 is er een geluidsinstallatie aangebracht.
De OGG werd vanaf 8 mei 2007 ook het nieuwe onderkomen van de Hersteld Hervormde kerk (HHG).
De HHG van Achterberg heeft van dit kerkgebouw gebruik gemaakt van 2004 tot 2007, tot zij een omgebouwde schuur aan de Boslandweg 33 in gebruik namen. Vanuit deze schuur zijn ze vervolgens in 2012/13 verhuisd naar het huidige kerkgebouw aan de Hogesteeg (zie daar).
De OGG-kerk werd te klein. Er zijn in 2014 plannen ongeveer op dezelfde plek van de huidige kerk een nieuwe kerk te bouwen. Daarin komen 250 zitplaatsen en een uitbreidingsmogelijkheid met 70 plaatsen op een galerij.
Nieuwe kerk gebouwd in 2015/16 op dezelfde plaats.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 58(2007)29

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Oud Gereformeerde Gemeente (in Ned) (OGGiN) - Het klompenkerkje Achterberg -

Orgelhistorie

b: 1675 voor LEIDEN Groot Auditorium van de Leidse Universiteit
- het orgel werd veelvuldig gewijzigd en in de negentiende eeuw gedemonteerd. Alleen de frontdeuren bleven bewaard
b: Gerrit van Leeuwen, Leiderdorp 1935; orgel opgebouwd met een nieuw pneumatisch binnenwerk. Het front werd nauwkeurig gereconstrueerd maar het binnenwerk pastte niet echt bij het instrument.
- De conditie van het orgel werd na enkele tientallen jaren zo slecht dat besloten werd om een nieuw orgel te bouwen in de kas dat paste bij de ontstaansperiode van het orgel uit 1675
Het oude binnenwerk van Van Leeuwen werd in september 1997 te koop aangeboden
o/r: R. Witteveen 2004; in nieuwe kas
het orgel werd in 2004 in gebruik genomen
o: vrijwilligers 2016, overplaatsing en uitbreiding van het orgel

Dispositie

1998:
Manuaal C D-f3
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quintfluit 3 bas/discant, Octaaf 2, Mixtuur III bas/discant, Kromhoorn 8 bas, Trompet 8 discant, Tremulant
Pedaal C D-d1
aangehangen
Toonhoogte a1 = 440 Hz. Stemming: evenredig zwevend
Zwelkast en tremulant treden boven pedaal
Foto: Willemijn Hissink

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-05-20 09:29:44