RK schuurkerk - Dominicus-statie
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Wittevrouwenpoort
Utrecht

Gemeente Utrecht
Utrecht

(Kerk)gebouw

Al vrij snel na de Reformatie werden weer katholieke diensten gehouden in een schuilkerk. De Dominicus-statie was bij de Wittevrouwenpoort en later in de Walsteeg (zie daar).
Toen in 1795 de godsdienstvrijheid kwam bleven de katholieken samenkomen in hun schuilkerken. Tot in 1853. Toen werd aan de Mariaplaats een nieuwe kerk gebouwd (zie daar).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-
Laatste update: 2018-05-12 16:13:14