Hervormde Grote of Georgkerk
In gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Kerkplein 15
Almelo

Gemeente Almelo
Overijssel

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1738.
De kerk is in 1835 inwendig geheel vernieuwd.
Omvangrijke kerkrestauratie in 1955.
PKN-kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Georgkerk Almelo 1963 -

Orgelhistorie

b: Albertus Anthony Hinsz, Groningen 1754; M II vp: Hw 12-Rw 8-Ped 8
b: R. Ibach, Barmen 1873; nieuw binnenwerk in de kas van Hinsz;
het orgel werd op 22 december 1873 opgeleverd
r: Fa. J. de Koff & Zn., Utrecht 1935; Euphone 8 vervangen door Hobo 8, zwelkast voor Manuaal II
- orgel in 1955 gedemonteerd i.v.m. een omvangrijke kerkrestauratie
de windlade van Manuaal III, een klavier, de frontpijpen van Ibach werden door Willem van Leeuwen samengevoegd tot een nieuw instrument voor wijkcentrum Het Nieuwland
b: Willem van Leeuwen Gzn, Leiderdorp 1961/63, in oude kas Hinsz (dezelfde dispositie als de Nicolaïkerk te UTRECHT); M III vp: Hw 9-Rw 8-Borstw 7-Ped 8
adviseur Jan Brilman
r: L.J. Kramer, Boskoop; samenstelling Mixtuur en Cymbels herzien
r: B.A.G. b.v., Enschede 1990; ingrijpend technisch herstel, situatie 1961 integraal hersteld; M III vp: Hw 9-Rw 9-Borstw 7-Ped 8
adviseur Aart van Beek namens de Orgelcommissie der Ned Hervormde Kerk in nauw overleg met de Almelose organist H.J. Brilmam
orgel op 27 november 1990 weer in gebruik genomen

Dispositie

1873 (Ibach):
1e Manuaal
Prestant 16, Principal 8, Gamba 8, Flautmajor 8, Gedakt 8, Octav 4, Holfluit 4, Quint 2 2/3, Octav 2, Mixtur V, Cornett V, Trompete 8
2e Manuaal
Bordun 16, Geigenprincipaal 8, Roerfluit 8, Gemshorn 8, Fugara 4, Dolce 4, Sesquialter 2 2/3, Flautino 2, Euphone 8
3e Manuaal
Salicionaal 8, Lieblichgedakt 8, Fernfluit 8, Violini 4, Flûte douce 4
Pedaal
Violonbass 16, Subbass 16, Principalbass 8, Violoncello 8, Gedaktbass 8, Quintbass 10 2/3, Octavbass 4, Bombarde 16, Trompetbass 8
Manuaal Koppel, Pedaal Koppel
Afsluiter Pedaal
Calcantenklok, Ventiel
 
1885 (volgens van ’t Kruijs):
Hoofdmanuaal
Prestant 16, Principal 8, Viola di Gamba 8, Fluitmajor 8, Gedakt 8, Octaaf 4, Holfluit 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Cornet V, Mixtuur V, Trompet 8
Rugwerk
Salicionaal 8, Liebl. gedakt 8, Fernfluit 8, Fluit douce 4, Violino 4
Bovenmanuaal
Bourdon 16, Geigenprinc. 8, Gemshoorn 8, Roerfluit 8, Fugara 4, Dolce 4, Flautino 2, Sexquialter 2 2/3, Euphone 8 doorslaand
Pedaal
Principal 16, Subbas 16, Violon 16, Quintbas 10 2/3, Violoncelle 8, Gedakt 8, Octaaf 4, Bombardon 16, Trompet 8
Koppelingen
Ventiel, Calcant
 
1963 (Van Leeuwen):
Hoofdwerk (II) C-g3
Quintadeen 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Spitsfluit 4, Octaaf 2, Mixtuur VI-VIII 1 1/3, Cymbel III 1/2, Trompet 8
Rugwerk(I) C-g3
Bourdon 8, Prestant 4, Roerfluit 4, Octaaf 2, Nasard 1 1/3, Scherp V 1, Dulciaan 16, Kromhoorn 8, Tremulant
Borstwerk (III) C-g3
Holpijp 8, Fluit 4, Prestant 2, Woudfluit 2, Sifflet 1, Cymbel III 1/2, Regaal 8, Tremulant
Pedaal C-f1
Prestant 16, Octaaf 8, Octaaf 4, Mixtuur VI 2 2/3, Fagot 32, Bazuin 16, Trompet 8, Schalmei 4
 
1990 (Van Leeuwen.B.A.G.):
Hoofdwerk (II) C-g3
Quintadeen 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Spitsfluit 4, Octaaf 2, Mixtuur VI-VIII 1 1/3, Cymbel III 1/2, Trompet 8
Rugwerk (I) C-g3
Bourdon 8, Prestant 4, Roerfluit 4, Octaaf 2, Nasard 1 1/3, Sesquialter IV vanaf aº, Scherp V 1, Dulciaan 16, Kromhoorn 8, Tremulant
Borstwerk (III) C-g3
Gedekt 8, Fluit 4, Prestant 2, Woudfluit 2, Sifflet 1, Cymbel III 1/2, Regaal 8, Tremulant
Pedaal C-f1
Prestant 16, Octaaf 8, Octaaf 4, Mixtuur VI 2 2/3, Fagot 32, Bazuin 16, Trompet 8, Schalmey 4

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Dijk, Rogér van: Geschiedenis en restauratie van het Ibach-orgel in Bergen op Zoom (2011)120-121*
Dorgelo, Wim; De Groninger orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785)6 10
Gierveld, dr Arend Jan:: 250 jaar Hinsz-orgel Leens 19* 20 22 23 26
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)289
Hess 1-2
Kruijs, M.H. van 't: disposities der verschillende orgels (1885)44, uitgave Frits Knuf, Amsterdam 1972
Os, drs J.F. van: langs nederlandse orgels II 20 78*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
Orgels in Ned 105
de Mixtuur 73(1993)701-702, 75(1993)782, 80(1995)1006 1012
het Orgel 9(1958)126, 12(1966)327* 330
het Orgelblad III(1960)15, IV(1961)20

Koororgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde Grote of Georgkerk Almelo 1995 -

Orgelhistorie

b: Fa. H.J. Vierdag, Enschede 1995; positief M I:

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het koororgel

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
het Orgel 1(1965)36
Laatste update: 2018-10-21 18:53:59