RK kerk HH Simon en Judas Thadeus
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Kerkplein 28
Ootmarsum

Gemeente Dinkelland
Overijssel

(Kerk)gebouw

In ± 650 is de parochie ontstaan..
In ± 700 komst van Angelsaksische geloofsverkondigers, o.a. Marcellinus, apostel van Twente vanuit Deventer.
De houten kerk is in ± 900/1000 vervangen door een stenen kerk van Bentheimer zandsteen.
Het kerkgebouw is ± 1195 verwoest door Graaf van Gelder in zijn strijd tegen bisschop Boudewijn.
± 1196/1230 bouw eerste gedeelte van de kerk in Westfaalse romano-gotische stijl, naar stijl enig in Nederland. Pseudo basiliek uit de 13e eeuw: middenschip geen hooglichtvensters en maar iets hoger dan de zijbeuken.
In ± 1250 uitbreiding van het westelijke transept, het eerste priesterkoor en de vierkante Bentheimer zandsteen toren.
Op 28 oktober 1406 is de naam aan de kerk gegeven: HH Simon en Judas.
Inwijding gotische priesterkoor met 7 altaren in 1494.
Laat-14e-eeuwse monstrans.
In 1491 (± 1494) is de kerk uitgebreid met een gotische koorafsluiting en huidige priesterkoor.
In ± 1503 werden ten noorden en ten zuiden van het laat-13e-eeuwse koortravee twee kapellen gebouwd - de tweede dwarsbeuk.
Tussen ± 1580 en 1632 was de kerk met tussenpozen in protestantse handen.
Na de Reformatie in 1632 werd deze kerk toegewezen aan de protestanten.
RK kerkdiensten in de kapel op Erve Konink in Halle (Dld).
De kerk is op 14 maart 1809 door Lodewijk Napoleon teruggegeven aan de katholieken.
Drieluik met Maria uit 1830.
De oude toren is in 1842 afgebroken.
In 1843 is de huidige houten toren op het gebouw geplaatst.
Neo-gotisch hoofdaltaar uit 1860 vervaardigd door Fa. Bron te Utrecht en de Duitse architect Mengelberg uit Osnabruck. De panelen zijn geschilderd door Daan Schenk.
Drie ramen op het priesterkoor in 1872 vervaardigd door de grootvader van glazenier Joep Nicolas.
In de smalle dwarsbeuk ramen van Joep Nicolas uit 1938. Twee ramen vervaardigd door Max Weiss.
Drie gebrandschilderde ramen achter in de kerk van Jan Schoenaker uit Oldenzaal.
In 1964 werden bij de aanleg van de centrale verwarming graven uit de 12e eeuw ontdekt.
De grafkelder van de familie van der Heyden-Hompesch (drost van Twente van 1769 tot 1790) doet nu dienst als columbarium voor het bijzetten van urnen.
Restauratie kerk in 1970/73; ingrijpende verbouwing.
De noorderingang is Romaans, de zuideringang Vroeg-Gotisch.
Eikenhouten Madonnabeeld uit 1450 uit de Gelders-Westfaalse school, afkomstig van een kruisigingsgroep.
In ± 1980 zijn de kruiswegstaties uit 1849 van de Friese schilder Otto de Boer uit Woudsend weer aangebracht.
Men wil de naamdag 28 oktober jaarlijks gaan vieren. Eigenlijk wilde men op 28 oktober 2006, bij de 600-jarige herdenking van de naamgeving, de gerestaureerde kerk weer in gebruik nemen. Maar dat lukte niet. Bouwkundig was de restauratie wel afgerond. Maar er wachtten nog enkele zaken, zoals de restauratie van het orgel, van de Piëta, van de kruiswegstaties en van het hoofdaltaar.
Ingaande 1 januari 2010 is één nieuwe parochie gevormd met als naam Lumen Christe, bestaande uit de parochies van Beuningen, De Lutte, Denekamp, Lattrop, Noord-Deurningen, Ootmarsum en Tilligte.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Bouman, mr A.: Nederland Orgelland 95 afb V-27*, uitgave Spruyt, van Mantgem & de Does, Leiden 1964
Oost, Ger/Wisgerhof, Bert: er staat een orgel 30-31****
Os, drs J.F. van: langs nederlandse orgels II 24 25 33 42 43 133*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Wegdam: geschiedenis van de parochiewerk HH Simon & Judas te Ootmarsum 1990
Tijdschriften en andere uitgaves
250 jaar orgelmaker Vermeulen 102* 104 110
contactbrief voor kerkenverzamelaars 55(2006)23, 63(2010)23
de Mixtuur 46(1984)655, 62(1989)91, 66(1990)324
de Orgelvriend 11(1975)6, 9(1976)11*, 10(1984)11*
het Orgel 6(1972)158 163-165, 2(1973)41, 5(1974)185-187 189* 190*
het Orgelblad III(1960)127-128
kerkepadgids (1980)78 (1983)53-54*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk HH Simon en Judas Thadeus Ootmarsum -

Orgelhistorie

b: Gebr. Slegel 1569
b: E. Berner, Osnabrück 1781 met oud materiaal en pijpwerk van Slegel ??
o: OOTMARSUM Ned Hervormde kerk Georg Heinrich Quelhorst, Oldenzaal 1809/10
b: Franz Friedrich Epmann, Essen (D) tussen 1812 en 1814; een deel van de orgelkas Groot orgel en laden positief zijn ouder; M II vp: Hw 13-Pos 12-Ped 6
ingebruikneming orgel op 28 mei 1814
dispositie in 1850: M II vp: GO 13-Pos 10-Ped 6
r: G. Elberink, Geesteren ± 1870
r: Fa. Maarschalkerweerd, Utrecht ± 1879
r: Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar 1947/48
r: Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar 1973/74, schilderwerk van Wilms & Zn. te Ootmarsum, ornamenten bijgemaakt door A.F.M. Jansen te Ootmarsum; M II vp: GO 13-Opos 11-Ped 6
adviseurs dr P.J. de Bruyn en Hans van der Harst te Utrecht namens de KKOR in samenwerking met de adviseurs namens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Dispositie

1850 (Epmann):
Groot orgel (II)
Bordun 16, Principal 8, Gedackt 8, Quintadena 8, Viola di Gamba 8, Octav 4, Flöth 4, Quinte 3, Superoctav 2, Mixtur IV, Cymbal III, Trompett bass/discant, Vox Humana 8
Positief (I)
Bordun 8, Flauttraver 8, Principal 4, Flöth 4, Quinte 3, Octav 2, Mixtur IV, Cymbal III, Fagott 8 bass, Hautbois 8 discant, Krummhorn 8 bass/discant
Pedaal
Principal 16, Subbass 16, Octav 8, Posaune 16, Trompett 8, Clairon 4
2 Koppelingen
Afsluiters, tremulant, Ventiel
 
1974 (Epmann/Vermeulen):
Groot orgel (II) C-f3
Bordun 16*, Principal 8*, Octave 8* discant, Gedackt 8*, Rohrflöte 8*, Octave 4*, Flöte 4*, Quinte 3*, Superoctave 2*, Waldflöte 2*, Mixtur IV 2*, Sesquialtera III 1 1/3-1-4/5, Trompete 8 bass/discant
Onderpositief (I) C-f3
Bordon 8*, Quintadena 8* bass/discant, Flauto traverso 8* discant, Viola di Gamba 8*, Principal 4*, Flöte douce 4*, Octave 2*, Spitsflöte 2* bass/discant, Cimbel IV 2/3, Fagott 8 bas, Hautboit 8 discant, Tremulant
Pedaal C-d1
Principal 16*, Subbass 16*, Octave 8*, Posaune 16*, Trompete 8*, Clairon 4
Manuaalkoppel, Pedaalkoppel
Pedaalladen C-gº
* oude registers
Foto: Anton van Daal

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-02-23 16:20:20