RK kerk Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk
In gebruik
Buiten Nieuwstraat 101
Kampen

Gemeente Kampen
Overijssel

(Kerk)gebouw

Kruiskerk gebouwd in ± 1350, gewijd aan Maria. De kerk is in de 14e eeuw gesticht als tweede parochiekerk voor het nieuwe stadsdeel "de buitenhoek". Laatgotische hallenkerk, met dwarsschip en koor. Slanke zuilen met koolbladkapitalen scheiden het middenschip van de zijbeuken. Achtkantige sacristie met stergewelf.
Verbouwingen van 1400-1569 onder leiding van Rutger van Keulen. De kerk werd verbouwd tot de huidige driebeukige hallenkerk.
Van de oude kerk bleven koor en dwarspand bewaard.
De kerk bleef tot ± 1580 in gebruik voor de RK liturgie. Na de verovering van de stad door de prinsgezinden, werd de kerk ingericht voor de Hervormde eredienst.
17e-eeuwse gewelfschilderingen van Claes Bellekijn.
Tien gebedenbord boven het zuiderportaal uit 1634. In het zuidertransept twee schilderijen van Mechteld toe Boecop ??.
Tegen het einde van de 18e eeuw werd de kerk nauwelijks meer voor de eredienst gebruikt, zodat het gebouw in verval raakte. Rond 1800 werd de kerk gebruikt als paardenstal.
In 1809 is het vervallen gebouw door Lodewijk Napoleon weer ter beschikking gesteld aan de Kamper katholieken.
De Katholieken kende vanaf ca. 1680 twee schuil- of beter huiskerken: de H Nicolaas en de H Franciscuskerk (zie daar). Op 31 december 1856 werden de beide schuilkerken gesloten en werd de RK kerk Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk de parochiekerk.
In de 19e eeuw zijn diverse restauraties uitgevoerd naar ideologie van de neo-gotiek.
Restauratie 1890 in neogotische stijl onder leiding van dr P.J.H. Cuypers.
De kerk is in 1897 weer in gebruik genomen.
In 1963 is de kerk gesloten in verband met instortingsgevaar van het gebouw,
Kerkrestauratie van 1974 tot 1977 onder leiding van architect ir H. Reck.
Het neo-gotische oxaal naar ontwerp van architect Alfred Tepe uit 1874 past slecht bij het 18e eeuwse orgelmeubel.
Restauratie Buitenkerk in 2010/11.
In en rond Zwolle is in 2015 de nieuwe parochie van de H. Thomas à Kempis gevormd. De nieuwe parochie omvat de RK kerk - Basiliek van Onze Lieve Vrouw ten Hemelvaart te Zwolle, de RK kerk H Jozef te Zwolle-zuid, de RK kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te IJsselmuiden, de RK kerk H Stephanus te Hasselt, de RK kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Hattemerbroek en de RK kerk Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Dorgelo, Wim; De Groninger orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785)10
Gierveld: 250 jaar Hinsz-orgel Leens 23 26 29
Os, drs J.F. van: langs nederlandse orgels II 9 10 11 19 42 77*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Talstra, Frans: langs nederlandse orgels I 10, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tijdschriften en andere uitgaves
250 jaar orgelmaker Vermeulen 20 105 110 111*
contactbrief voor kerkenverzamelaars 32(1994)31
de Orgelvriend 7(1987)6*, 9(1987)27 28**
heden en verleden Ned Hervormde kerk Uithuizermeeden 15
het Orgel 1(1952)8-9, 10(1975)310, 1(1979)15-17, 1(1979)17, 5(1979)167-172 (3 foto's)*
kerkepadgids (1978)19 (1986)74**
monumentenzorg: historische orgels juni(1981)*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk Kampen -

Orgelhistorie

b:
r: Joh. ten Damme 1481
r: mr Jan, Appingedam 1505; Rugwerk
r: J. Morlet III 1629; wijzigingen
r: J. Morlet III 1656; wijzigingen
b: Albertus Anthoni Hinsz, Groningen 1754, kas ontworpen door C. Stromberg; igedeeltelijk nieuw orgel met 17e eeuws pijpwerk. Nieuw: klaviatuur, laden, registratuur, windvoorziening en een deel van het mechaniek; M II vp: Onderman 7-Bovenman 8-Ped 1
- in 1809 is het orgel eveneens de kerk in vervallen toestant
o/r: verplaating in de kerk Leonard van den Brink, Amsterdam 1810; herstel en wijziging met oud pijpwerk van Hinsz; M II ap: Gr.man 10-Kl.man 7
r: Van Gruisen 1819
r: Naber 1847
r: Van Dijk 1857, 1875, 1883/85
r: Jan Proper, Kampen 1898
r: Jan Proper, Kampen 1922; electr. ventilator
r: 1943; Voix Céleste op het Klein Man in plaats van de Tertiaan discant
- disp. bij de demontage in 1963: M II ap: Gr.Man 10-Kl.Man 8
r: Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar 1976, snijwerk nieuw gemaakt door G. de Wit te Waddinxveen, schilderwerk door Fa. J.H. Slik te Kampen; toestand 1754 als uitgangspunt; windladen zorgvuldig hersteld, mechaniek hersteld, bescheiden vrij pedaal aangebracht achter de orgelkas, de vier oude spaanbalgen zijn hersteld en alle aangesloten; M II vp:Onderman 7-Bov 10-Ped 3
adviseur Hans van der Harst namens de KKOR onder supervisie van de Rijksadviseur
o: Fluittravers 8 van Van Den Brink naar WOGNUM Hervormde kerk 1978

Dispositie

1754:
Ondermanuaal F-a2
Quintadeena 16, Praestant 8, Fluitdous 8, Octaav 4, Gemshoorn 4, Mixtuur IV-VI, Scharp III-IV
Bovenmanuaal F-a2
Holpijp 8, Quintadeena 8, Octaav 4, Fluit 4, Ged. Quint 3, Superoctaav 2, Gemshoorn 2, Sexquilter II-III, Cornet III, Trompet 8
Pedaal
Trompet 8
Toonhoogte ca. 1/4 toon boven normaal, orgel gestemd in koortoon
 
1810:
Groot Manuaal
Quintadeen 16, Prestant 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur III-IV, Cornet III, Trompet 8
Klein Manuaal
Holpijp 8, Fluittravers 8 discant, Prestant 4, Spitsfluit 4, Superoctaaf 2, Woudfluit 2, Sesquialter
Pedaal
aangehangen
 
1963:
Groot Manuaal
Prestant 16 discant, Bourdon 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Cornet III discant, Trompet 8
Klein Manuaal
Prestant 8, Holpijp 8, Fl. Travers 8 discant, Viola di Gamba 8, Voix Celeste 8, Prestant 4, Roerfluit 4, Spitsfluit 4
Pedaal
aangehangen
Afsluiter Gr.Man, afsluiter Kl.Man, Ventiel, Tremulant
 
1976:
Ondermanuaal C-c3
Quintadena 16, Prestant 8, Fluit dous 8, Octaaf 4, Spitsfluit 4, Scherp III-IV 2/3, Mixtuur IV-VI 2
Bovenmanuaal C-c3
Holpijp 8, Quintadena 8, Prestant 4, Fluit 4, Gedaktquint 3, Octaaf 2, Gemshoorn 2, Cornet III 4 discant, Sesquialter II-III 1 1/3, Trompet 8
Pedaal C-d1
Subbas 16, Octaaf 8, Trompet 8
Schuifkoppel manualen, Pedaalkoppel
Tremulant, Twee afsluiters
Winddruk 70 mm., Stemming nagenoeg gelijkzwevend

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2015-10-15 11:38:25