Hervormde kerk - Hazepadkerk
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Hazepad
Zaandam

Gemeente Zaanstad
Noord-Holland

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1927 als Gereformeerde kerk in Hersteld Verband. De later bekend geworden dominee J.J. Buskes leidde de eerste dienst.
Het gebouw werd vergroot in 1932.
Toen in 1946 dit kerkgenootschap zich aansloot bij de Ned Hervormde kerk, werd de Hazepadkerk een Hervormde kerk.
Het gebouw is voor veel kerkelijke zaken gebruikt.
In 1976 is het verkocht aan de ernaast gelegen Amro-bank, die het in 1980 sloopte om op de vrijgekomen grond een uitbreiding van het bankgebouw te realiseren.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 6(1981)10
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42