Waalse kerk
Niet in gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Geweldigerstraat
Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

In 1702 mocht de Evangelisch Lutherse kerk gebruik maken van de Waals-Hervormde kerk, deze was gevestigd in de in 1952 afgebroken kapel van het Sint Margrietenklooster aan de Geweldigerstraat.
In het midden van de 18e eeuw is het gebouw gesplitst in twee ruimten, de Lutherse kerk in het westelijke deel en de Waalse kerk in het oostelijke deel. Vanaf 1791 ieder een eigen ingang.
De Waalse hervormde Gemeente is in 1828 opgeheven.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Bos, Han: Geschiedenis en restauratie van het Ibach-orgel in Bergen op Zoom (2011)105-118
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900 16, het Noordbrabants Genootschap 1983
Slokkers, Con: herdenkingsbundel bgv 150 jaar Ned Hervormde kerk te Steenbergen (1834-1984)15
Tijdschriften en andere uitgaves
brabants heem jg XXIV nr 4 pag 76 jg XXV nr 6 pag 158
de Mixtuur 30(1980)759 771

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Waalse kerk Bergen op Zoom -

Orgelhistorie

b: vóór
o: Jan Pieter Schmidt, Gouda 1804; M I ap: Man 6
orgel in 1804 in gebruik genomen
o: BERGEN OP ZOOM Evangelisch Lutherse kerk P. Wannewitz 1827; M I: Man 8

Dispositie

± 1860 (volgens Kam):
bas
Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Prestant 2, Flageolet 1
discant
Prestant 8, Holpijp 8,, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Cornet IV

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-01-15 09:41:45