RK kerk H Trudo hoofdorgel
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Dorpsstraat 32
Stiphout

Gemeente Helmond
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd vóór 1342 in het verlegde van de Van den Brugghenstraat.
Door zwaar noodweer in 1342 stond de kerk in lichterlaaie. De kerk was gebouwd van zeer brandbaar materiaal.
Na de brand van 1342 is de kerk herbouwd.
De doortocht van graaf van Hohenloh en zijn soldaten in 1587 bekende een nieuwe verwoesting van het gebouw.
Nieuwe kerk gebouwd in de 15e eeuw, Trudo in de Van den Brugghenstraat 43.
De protestanten namen de kerk in bezit en de katholieken gingen naar een schuurkerk.
Na de Franse bezetting in het begin van de 19e eeuw kregen de katholieken hun kerk terug. Het kerkgebouw was zo slecht dat tot sloop werd besloten. De oude toren bleef behouden. De rest van het materiaal werd gebruikt om de oude schuurkerk op te knappen.
60 jaar fungeerde de schuurkerk nog als kerkelijk middelpunt.
Stiphout werd een bekende bedevaatsplaats in de 18e eeuw. In de 19e eeuw verloor het zijn positie als bedevaatsplaats.
In 1882 is een begin gemaakt met de plannen tot bouw van de nieuwe kerk. De oude schuurkerk stond in de weg en zou snel afgebroken moeten worden.
Noodkerk in de tuin nabij de kapel van de zusters.
Nieuwe kerk gebouwd in 1883/84 naar ontwerp van architect Hendrik J. van Tulder te Tilburg, aannemer C. van Engeland te Zes Gehuchten. Neogotische kruisbasiliek met kooromgang, kapellenkrans en een toren met slanke spits en begeleidende torens.
Op 11 april 1883 was de aanbesteding van de nieuwe kerk. Op 23 april 1883 begon de bouw. In juni 1884 was de nieuwe kerk klaar. Op 23 november 1884 is de kerk plechtig ingezegend.
De bestaande toren uit de 17e eeuw werd door Hendrik van Tulder omgebouwd en verhoogd. De toren staat half voor en half in de kerk. Tussen toren en dwarspand zijn vier traveeën, vijfhoekige sluiting van het priesterkoor. Alle gewelven zijn stergeweven. Het hoofddak boven het schip en het dwarspand heeft een dakruiter.
De zijbeuken zijn afgedekt met lessenaarsdaken. De straalkapellen achter het priesterkoor hebben tentdaken.
Het interieur is opgebouwd uit schoon metselwerk voorzien van veelkleurige baksteen en natuursteen.
Geschilderde glas-in-loodramen in het bovenschip en 3 glas-in-glasramen voorin de kerk uit de ateliers Fa. Grisaille te Parijs en Stalins & Janssens uit Antwerpen
Felix Jansen, de Belgische kunstenaar maakte ook veel glas-in-lood ramen.
In maart 1887 zijn twee kostbare ramen in het kruis van de kerk uit het atelier Stalins & Janssen uit Antwerpen geplaatst.
De preekstoel uit 1886, een hoofdaltaar uit 1884, biechtstoelen uit 1888 en een Sint Jozefaltaar uit 1906 zijn alle van beeldhouwer C. van der Mark te Eindhoven.
In 1899 werd een kostbare kruisweg aangebracht.
In augustus 1890 zijn twee klokken in de toren, 930 en 470 kilo geplaatst.
De doopvont werd in 1890 door een welgestelde Stiphoutenaar geschonken.
Rond 1900 ernstige schade door een zware storm; de voorgevel van de rechterzijbeuk stortte in.
In 1926 is een passende communiebank van marmer met koperen groepen en in het midden een sierlijke koperen poort van de fa. Zimmerman en Wijhoven te Eindhoven geplaatst. De oude communiebank uit de vorige kerk werd ingeleverd.
In 1934 ging de oude toren over naar de gemeente Stiphout.
Oorlogsschade in 1940/44. De aannemer Hermes uit Helmond kreeg in oktober 1944 opdracht de schade te herstellen.
Nieuwe oliegestookte verwarming geplaatst in 1962.
Grote restauratie in 1975.
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Trudo hoofdorgel Stiphout -

Orgelhistorie

b: 1862; M II: 12
b: 1909
b: Th. Ruef, St. Truiden ± 1914; twee neogotische kassen tegen de zijkanten van het zangkoor; Pn II vp: Hw 7-Pos 6-Ped 2
r: Gebrs. Vermeulen, Weert 1951; EP II vp: Hw 7-Nw 6-Ped 2
r: Hans van Rossum, Wijk en Aalburg 2011

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)285 aanv III 119, het Noordbrabants Genootschap 1983
Voort, van der: gebrandschilderd licht in Stiphout
Tijdschriften en andere uitgaves
brabants orgelrijkdom (2010)49, uitgave brabantse orgelfederatie
het Orgel 5(1977)155
honderd jaar St Trudokerk Stiphout (1984) + foto's*
Laatste update: 2018-03-10 09:44:39