RK klooster Paters en Broeders (SCJ) - Missiehuis Christus Koning
In gebruik
Foto: In Brabant jg. 8 - nr. 2 - juni 2017
Wilhelminastraat
Brouwhuis

Gemeente Helmond
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

De Nederlandse Priesters van het H. Hart werden in de jaren twintig vanuit Rome aangespoord de SCJ-provincie sneller te laten groeien. Het juvenaat in Bergen op Zoom, de kweekvijver van de congregatie, zat met ruim 250 leerlingen vol, dus besloot de provinciaal overste een tweede kleinseminatie op te richten. In Helmond-Brouwhuis werd een nieuwe school opgericht.
Klooster gebouwd in 1929. Een brede gevel in de stijl van de Amsterdamse school, in het midden bekroond met een spits torentje.
Hier wonen de Priesters van het H. Hart van Jezus ofwel de paters en broeders SCJ.
De Priesters van het H.Hart kwamen net als zoveel andere religieuzen in Noord-Brabant terecht als gevolg van de antiklerikale politiek in het 19e-eeuwse Frankrijk. Leden van het gezelschap wijdden zich aan een leven van gebed, en actieve inzet in onder meer parochies, onderwijs, sociale werken en missie.
De SCJ'ers kwamen terecht in Sittard, in navolging van vele andere ordes en congregaties richtten zij apostolische scholen op, om jongens in de middelbare schoolleeftijd een vorming in de humaniora aan te bieden en hen zo klaar te stomen voor een lidmaatschap van de congregatie.
Aan het begin van de twintigste eeuw telde heel Nederland 33 kleinseminaries, 22 daarvan stonden in Noord-Brabant.
Het Missiehuis Christus Koning werd in 1929 opgericht. De opleiding kreeg de naam van "missiehuis" en niet van "kjleinseminarie". De leerlingen moesten na de eerste twee jaar alsnog naar Bergen op Zoom om daar hun humaniorie-opleiding af te maken. In 1947 verleende de bisschop toestemming voor uitbreiding van de cursus met een derde leerjaar.
In 1969 besloten de paters het kleinseminarie snel af te bouwen. de opleiding eindigde in 1969.
In 2018 vertrekken zij naar een kleinere behuizing en het klooster wordt dan het nieuwe gemeenschapshuis van Asten.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
gedenkboek Houët 128, het Noordbrabants Genootschap, 's Hertogenbosch 1980
het Orgel 5(1977)155

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Paters en Broeders (SCJ) - Missiehuis Christus Koning Brouwhuis -

Orgelhistorie

b: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1956; EL unit II vp: 22 registers
inspeling door adviseur KKOR Hub Houët te Eindhoven
o: NIJMEGEN

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-06-30 09:29:43