RK Studentenkapel - Oecumenische Verrijzeniskapel (ESK)
Nieuwe bestemming
Foto: Ger Heesters
Kanaalstraat 6
Eindhoven

Gemeente Eindhoven
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Vestiging in het pand: 1898. Patroonheilige: [Augustinus van Hippo]. Activiteiten: Gymnasium; internaat.
Geschiedenis: In 1898 werd het gymnasium gesticht door pater A. Claesen. In het begin functioneerde het noodkerkje, dat was blijven bestaan na de opening van de Paterskerk in 1898, als gymnasium. Al snel kwam er een internaat, dat in 1908 weer werd opgeheven. In 1913 werd er een nieuw internaat gebouwd in de Kanaalstraat vlakbij het klooster Mariënhage (naar ontwerp van J.P.I. Hegener). In 1917 kwam er een nieuw gebouw voor de school. In 1924 kwam er een architectonisch mooi gebouw aan de Kanaalstraat.
In 1925 werd de kapel.gebouwd (beide gebouwen naar ontwerp van de Franse architect Dom Paul Belliot). De kapel is gebouwd als onderdeel van het complex Gymnasium Augustianum, een pand ten behoeve van middelbaar onderwijs aan jongens van het voormalige Augustijner klooster Mariënburg.
In 1928 werd er een apart convent gesticht naast Mariënhage met als patrones O.L. Vrouw van Troost. Het eerste schoolblad 'Primula' kwam uit in 1935. School en convent werden in 1942 door de Duitse bezetter gevorderd. Paters en leerlingen werden elders ondergebracht. De internen verhuisden naar Deurne. Na de bevrijding (september 1944) werd de school ingericht als militair hospitaal en later als centrum voor de gerepatrieerden. In 1954 kreeg de school een wetenschappelijke bibliotheek. In ruil voor de sportterreinen kreeg de school van de gemeente grond voor een modern nieuwbouw aan de Geldropseweg. De overdracht vond plaats in 1959, toen de school reeds 1200 leerlingen had. Naast de nieuwe school werd ook een nieuw convent en internaat gebouwd. Het internaat werd in 1968 gesloten en het gebouw werd verhuurd. In 1976 werd het Augustinianum overgedragen aan een nieuwe stichting. Het convent werd opgeheven en de paters kwamen in Mariënhage te wonen. In 1979 verliet de laatste Augustijn, pater Piet Smit, het Augustinianum. Tegenwoordig is het gevestigd aan de Van Wassenhovestraat 26.
Sinds de jaren '60 was de studentenkapel in gebruik als RK kerk Verrijzenis - Studentenkerk. Nu Eindhovense Studentenkerk (ESK). De ESK is een gemeenschap ontstaan uit het katholieke en protestantse studentenpastoraat van de Technische Universiteit te Eindhoven.
De Gemeente Eindhoven zocht vanaf 2013 herontwikkeling van het gebied Augustianum, de oudste plek van Eindhoven met een rijke historie, die teruggaat tot de oorsprong van onze stad in de 12e eeuw. De beide eigenaren in het gebied, de Augustijnen (Paterskerk) en de gemeente Eindhoven (voormalig Augustinianum en Studentenkapel) willen voor dit unieke stukje Eindhoven een geleidelijke, betaalbare gebiedsontwikkeling tot stand brengen.
Het plan uit 2014 van Uitvaartcentrum Dela en Congrescentrum Kapellerput te Heeze is een Congreshotel met 66 hotelkamers, 7 zalen en horeca te maken en in de studentenkapel een grote brasserie. Het klooster Mariënhage aan de andere kant van de Paterskerk blijft buiten de plannen.
In 2016 buiten gebruik als studentenkapel.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)54, uitgave prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in noord-brabant, 's-Hertogenbosch
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)78-79, het Noordbrabants Genootschap 1983
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 21(1989)22, 66(2011)35, 68(2012)38
de Orgelvriend 9(1975)16
erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK Studentenkapel - Oecumenische Verrijzeniskapel (ESK) Eindhoven -

Orgelhistorie

b: A. van Gruisen, Leeuwarden of Jan Jacob Vool, Amsterdam ± 1800 vóór DRIEHUIZEN Ned Hervormde kerk
o: Studentenkapel in ??
r: C. van der Peet 1960, toevoeging van een vrij pedaal; kabinetorgel M I vp: bas 7-discant 8-Ped 3
o: EINDHOVEN RK klooster Paters Augustijnen - Augustijnenkerk Koororgel ± 1970; kabinetorgel M I vp: Man 8-Ped 3

Dispositie

± 1970:
Manuaal C-f3
Prestant 8 discant, Holpijp 8 bas/discant, Prestant 4 bas/discant, Fluyt 4 bas/discant, Quint 3 bas/discant, Octaaf 2 bas/discant, Mixtuur III bas/discant, Vagot 8 bas/discant, Tremulant
Pedaal C-f1
Gedekt 8, Quintadeen 2, Ranket 16
Pedaalkoppel
Piano- en Fortetrede

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-12-25 18:59:43