RK kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad - Driesprongkerk
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Teteringsedijk 295
Breda

Gemeente Breda
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1924/25 naar ontwerp van architect F. Mol. Traditionalistische kerk met dakruiter.
Restauratie 1949/50
Vanaf 1 januari 1970 samenvoeging met de parochie van St. Michaël.
In 1972 is de kerk verbouwd.
In 1993 werd de Driesprongkerk na 70 jaar gesloten en in 1995 afgebroken.
De doopvont ging naar de RK kerk Onze Lieve Vrouw van de Allerheilige Rozenkrans aan de Meidoornstraat. De kleine klok van Eijsbouts uit 1950 is overgebracht naar de RK kerk H Michael aan de mgr Leytenstraat.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Leeuwen, Wies van: De Verdwenen Kerken van Noord-Brabant. WBooks (2017)110-111
Nijnatten, Ton van: kerken in het bisdom Breda (zie RK kerk H Michael)
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 29(1993)28, 32(1994)43
gedenkboek Houët 126, het Noordbrabant Genootschap, 's Hertogenbosch 1980
gedenkboek bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Fa. L. Verschueren (1891-1951)31

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad - Driesprongkerk Breda -

Orgelhistorie

b: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1947; M I vp: 14 registers
adviseur Hub. Houët te Eindhoven namens de KKOR
Het orgel werd ingespeeld door Anton Maessen

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-04-13 18:32:02