RK kerk - kathedraal H Antonius van Padua hoofdorgel
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
St Jansstraat 10
Breda

Gemeente Breda
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

RK Schuilkerk rond 1660 van de Minderbroeders aan de Nieuwstraat (zie daar).
Nieuwe kerk gebouwd in 1836 naar ontwerp van architect Pieter Huijsers te Breda onder toezicht van Rijkswaterstaat. De kerk is een driebeukige hallekerk in waterstaatsstijl.
De kerk is op 12 december 1837 ingewijd door mgr Ludovicus, Baron van Wijkerslooth, Heer van Schalwijk, bisschop van Curium. Hij was toen de enige bisschop in Nederland.
In 1853 werd het de kathedrale kerk van de eerste bisschop van Breda, mgr Johannes van Hooydonk.
In 1875 werd de bisschopszetel verplaatst naar de RK kerk H Barbara (zie daar). Na sluiting van deze kerk in 1968 werd de Michaëlkerk de bisschopskerk (zie daar).
In 1912 restauratie van de toren.
In januari 1943 zijn de klokken door de Duitsers geroofd.
In 1960 is de kerk op de lijst van Monumentenzorg geplaatst.
Parochie vergroot in 1966 door opheffing van de Maria Hemelvaartkerk. Eveneens vergroot in 1968 door opheffing van de H Theresia- en de Barbarakerk.
Vanaf 7 januari 2001 wordt de oude Antonius van Paduakerk in het centrum weer de kathedrale kerk van Breda. De kerk behoort tot de parochie Breda-Centrum.
Restauratie begonnen in 2001. Op 7 mei 2006 is de restauratie afgerond.
Op zondag 30 oktober 2005 is de kerk als kathedraal, de bisschopskerk weer in gebruik genomen. Dat was de kerk ook al tussen 1853 en 1875.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk - kathedraal H Antonius van Padua hoofdorgel Breda -

Orgelhistorie

b: vóór 1691
r: Gilliam Davit, Antwerpen 1750
r: Johannes Jacobus Moreau, Rotterdam 1763
onderhoud Cornelis van Oeckelen te Breda
r: Cornelis van Oeckelen sr, Breda 1820
o: BREDA, Nieuwstraat, Klooster Zrs Franciscanessen 1837/38
in 1837 is een orgel gehuurd van Ant. Derkzen van Angeren te Breda 1837; huis- of kabinetorgel M I:
b: François Bernard Loret, Mechelen 1858; het was een gereed staand orgel in de werkplaats te Mechelen; M II:
onderhoud H.C. van der Aa te Oosterhout vanaf 1887
r: Fa. Maarschalkerweerd, Utrecht 1915/16; orgel omgebouwd; Pn II vp:
r: Fa. L. Verschueren, Heythuysen ± 1965; Pn II vp: Hw 9-Zw 5-Ped 4

Dispositie

1965 (Loret/Verschueren):
Hoofdwerk (I)
Bourdon 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Salicionaal 8, Octaaf 4, Gemshoorn 4, Cornet II-III, Mixtuur III, Trompet 8
Zwelwerk (II)
Holpijp 8, Viola di Gamba 8, Flûte Octaviante 4, Nasart 2 2/3, Octaaf 2
Pedaal
Subbas 16, Octaaf 8, Octaaf 4, Bazuin 16

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Dijk, Peter van: Geschiedenis en restauratie van het Ibach-orgel in Bergen op Zoom (2011)13
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)140 142
Harst, Hans van der: langs nederlandse orgels IV 41, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
J.J. Delahaije-orgel 1823 Teteringen
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)44, uitgave prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in noord-brabant, 's-Hertogenbosch
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900 45-46 aanv I 174, het Noordbrabants Genootschap 1983
Leeuwen, Wies van: De Verdwenen Kerken van Noord-Brabant. WBooks (2017)6*
Nijnatten, Ton van: kerken in het bisdom Breda 018* plattegrond*
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 45(2001)35, 48(2002)39, 55(2006)37
de Mixtuur 49(1985)750-760
de Orgelvriend 6(1978)8-9**
orgelmaker van Hirtum 8-9
Laatste update: 2018-02-13 11:00:20