RK kerk H Genoveva
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Sint Genovevastraat 14
Breugel

Gemeente Son en Breugel
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in de 2e helft van de 15e eeuw. Het koorgewelf rust, evenals het torengewelf, op gebeeldhouwde kraagstenen
dit is een unicum in Brabantse dorpskerken
Na brandstichting is de middeleeuwse dakconstructie in het schip en het koor in ± 1580 vervangen.
De oorspronkelijke 25 meter hoge torenspits viel bij een storm op 9 november 1800 op het dak van de kerk.
In 1821 werd de huidige veel lagere torenspits aangebracht.
Wegens bouwvalligheid zijn de dwarsbeuken in 1822 gesloopt.
De drie gebrandschilderde ramen zijn in 1893 te Antwerpen gemaakt.
Bij de restauratie van de kerk in 1960 werden de dwarsbeuken weer aangebouwd.
Boven de toegang naar het priesterkoor zijn de onderste gedeelten van blindmissen zichtbaar, dit zijn overblijfselen van - dichtgemetselde - ramen die eertijds in de westgevel van het huidige priesterkoor zaten. Dit koor heeft indertijds als dorpskerk dienst gedaan.
De parochies van Sint Oedenrode, Olland, Ninsel, Son en Breugel zijn met ingang van 1 september 2012 samengevoegd tot één parochie van de H Ode.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)209
Harst, Hans van der: langs nederlandse orgels IV 40 141* 142*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Jespers, Frans: Brabants Orgelbezit (1975)16, prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)46-47 aanv I 174, het Noordbrabants Genootschap 1983
Jespers, frans & Sleuwen, Ad van: tot roem van zijn makers (1978)18 25-27 31 35 36 38 39 42 46 48 50 70 85-90 137 192 afb. 5* 16* 18* 30* 48* 49*
Kuilenburg, Wout van: aanvullende gegevens oss 8
Kuilenburg, Wout van: het werk van de orgelmakersfamilie van Eijsdonck / van Nistelrooy / Kuijte (1983)25 39-41 179; Het Noordbrabants Genootschap
Tijdschriften en andere uitgaves
250 jaar orgelmaker Vermeulen 95
brabants orgelrijkdom, uitgave Brabantse orgelfederatie (2011)34*
de Mixtuur 28(1979)691 51(1985)11
de orgelmaker Witte 12
gedenkboek Houët 126, het Noordbrabant Genootschap, 's Hertogenbosch 1980
het Orgel 11(1967)265, 6(1969)162, 2(1971)68, 6(1971)193-194 206* 207*, 10(1974)328
orgelmaker van Hirtum 10

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Genoveva Breugel -

Orgelhistorie

b: Johannes J. Vollebregt & Zn., 's Hertogenbosch 1853/54; M II ap: Hw 8-Pos 7
orgel gekeurd op 2 juli 1854 door broeder Gregorius van Dijk, Karmeliet en orgeldeskundige te Boxmeer, en tevoren door de organisten van Stratum, St. Oedenrode en Son
- Pou Kuijte te Oss; onderhoud vóór 1881
r: Adrianus (Janus) Kuijte, Oss 1874, 1875
r: Adrianus (Janus) Kuijte, Oss 1892; reparatie balg
- Adrianus (Janus) Kuijte te Oss; onderhoud na 1892
r: Gebrs. Vermeulen, Weert 1954; groot onderhoud
adviseur Hub Houët te Eindhoven namens de KKOR
- het orgel is bij de kerkrestauratie van 1960 gedemonteerd
r: Gebrs. Vermeulen, Weert 1960; summier hersteld en herplaatst op een gewijzigde en uitgebreide tribune
adviseur Hub Houët te Eindhoven namens de KKOR
r: Gebrs. Vermeulen, Weert 1969/71; algehele restauratie, tongwerk uit SINT ANTHONIS RK kerk H Antonius Abt als Dulciaan 8 geplaatst in het positief, orgel achter op het zangkoor, klaviatuur midden voorin, de bewaard gebleven spaanbalg is in ere hersteld; M II ap: Hw 8-Onderpos 7
adviseurs Hans van der Harst en Hub. Houët namens de KKOR, onder toezicht van Monumentenzorg
het orgel is in het voorjaar van 1971 weer in gebruik genomen
r: Verschueren Orgelbouw, Heythuysen 2007; groot onderhoud, de huidige spaanbalg is niet authentiek, uitkomstig uit OIJEN RK kerk H Servatius (F.C. Smits, Reek 1848)

Dispositie

1854 (volgens het Liber Memoriale):
Manuaal
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Gemshoorn 4, Superoctaaf 2, Mixtuur III 2, Trompet 8 bas/discant
Positief
Gedact 8, Viola di Gamba 8, Prestant 4, Roerfluit 4, Nachthoorn 2, Basson 8 bas; Hautbois 8 discant
Pedaal C-c1
aangehangen
Koppeling
Ventil
 
1853 (volgens Hans van der Harst):
Hoofdwerk C-f3
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Octaaf 2, Mixtuur III 2, Trompet 8 bas/discant
Borstwerk C-f3
Holpijp 8, Saliconaal 8, Prestant 4, Gemshoorn 4, Nachthoorn 2, Basson 8 bas, Hautbois 8 discant
Pedaal C-c1
aangehangen
 
1954:
Manuaal
Bourbon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Prestant 4, Gemshoorn 4, Superoctaaf 2, Mixtuur III 2, Trompet 8 bas/discant
Positief
Gedact 8, Viola di Gamba 8, Prestant 4, Roerfluit 4, Nachthoorn 2, Quint 1 1/3
Pedaal C-c1
aangehangen
Koppeling
Ventil
 
1971:
Hoofdwerk (II) C-f3
Bourdon 16, Praestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Gemshoorn 4, Octaaf 2, Mixtuur III 2, Trompet 8 bas/discant
Onderpositief (I) C-f3
Gedakt 8, Salicionaal 8, Praestant 4, Roerfluit 4, Nachthoorn 2, Basson 8 bas, Hautbois 8 discant
Pedaal C-c1
aangehangen
Manuaalkoppel
Toonhoogte ongeveer 1/2 toon onder a1 = 440 Hz.

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-03-26 08:54:31