RK klooster Zrs Penitenten - Recollectinen - Verpleeg- en Verzorgingstehuis Elisabeth - Gasthuis
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Haagdijk 1
Leuvenaarstraat 91
Breda

Gemeente Breda
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

RK klooster Zrs der Vereeniging "Alles voor allen" - Gasthuis in het Moederhuis der Gasthuis-zusters van Breda aan de Haagdijk.
Op 26 december 1845 kwam er een scheiding van Breda (Haagdijk) tot stand en werd de Communauteit der Zusters te Oosterhout derhalve als een afzondelijkegeheel beschouwd.
Kapel gebouwd in 1895/96 naar ontwerp van architect P. van Genk. Neo-gotische kapel.
De kapel is op 29 januari 1896 geconsacreerd door mgr P. Leijten.
De zusters mogen Penitenten - Recollectinen genoemd worden. Ofschoon zelfstandig ontstaan, zal de stichting ook sterk beïnvloed zijn geweest door Dongen, Etten en Roosendaal (Molenstraat).
De werkzaamheden van de Congregatie werden uitgebreid met onderwijs, meer speciaal het onderwijs in handwerken en het verzorgen van de zgn. zondagsscholen, waar de kinderen in de godsdienst onderricht werden. Ook het gebouwencomplex aan de Haagdijk breidde zich uit gedurende het jaar 1833 en het jaar daarop werd de verpleging van ouden van dagen naast de ziekenverpleging ter hand genomen.
Het verpleeghuis is gebouwd in 1900.
Maar haar expansieve en ondernemende karakter van de Moeder-overste toonde zij zeer spoedig in de stichting van succursalen. Op 1 december 1834 gaat de eerste uitzending naar Oosterhout en wordt de grondslag gelegd voor de Congregatie van Penitenten - Recollectinen. Op 12 februari 1838 ging een tweede naar Bergen op Zoom en wordt het begin van een andere zelfstandige Congregatie gelegt. Op 30 juli 1838 vertrekken verpleegsters naar Grave. In 1841 krijgt Rotterdam zijn St Luciagesticht, dat uitgroeit tot een derde zelfstandige Congregatie.
Het bestuur van het verzorgingstehuis is in 1978 met veel moeite erin geslaagd de kapel voor sloop te behoeden.
De Stichting Vrienden van Elisabeth maakte medio 2007 bekend dat een miljoen euro nodig is om de kapel de renoveren.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)39, uitgave prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in noord-brabant, 's-hertogenbosch
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)43, het Noordbrabants Genootschap 1983
Schippers: foto L 28*, de Mixtuur Schagen
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 60(2008)35
het Orgel 7/8(1984)300-301*

Orgelhistorie

b: Fa. Merklin-Schütze, Brussel 1861; het orgel is een geschenk van mr L. Ingenhousz; vrijstaande speeltafell; M I ap: Man 7
r: Fa. Vermeulen, Weert begin 20e eeuw; herstelling en dispositiewijziging, Bourdon 16 naast de kas
r: Fa. Gebrs. Vermeulen, Weert 1964 (± 1970); restauratie windlade en dispositiewijziging, nieuw pedaalklavier; M I ap: Man 7

Dispositie

1960 (Merklin-Schütze/Vermeulen):
Manuaal C-g3
Bourdon 16, Montre 8, Roerfluit 8, Bourdon 8, Salicionaal 8, Quint 2 2/3, Octaaf 2 bas/discant
Pedaal C-c1
Aangehangen
Speeltafel los voor het orgel, registertrekkers naast het manuaal
 
1964 (Merklin-Schütze/Vermeulen):
Manuaal C-g3
Bourdon 16, Montre 8, Roerfluit 8, Bourdon 8, Salicionaal 8, Roerfluit 4, Octaaf 2 bas/discant, Quint 1 1/3 vanaf c'
Pedaal C-c1
Aangehangen
Speeltafel los vóór het orgel, registertrekkers naast het manuaal
Deling bas/discant tussen c1 en cis1

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-10-06 10:59:22