Hervormde kerk
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Kerkstraat 14
Almkerk

Gemeente Woudrichem
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in de middeleeuwen (zie hierboven).
De kerk is in 1945 verwoest.
Nieuwe kerk gebouwd in 1950 naar ontwerp van de architecten Chr. Nielsen en J.H.C. Spruit op dezelfde plaats. Van hergebruik van de muurresten van het oude koor werd afgezien. De nieuwbouw betreft een driebeukige kerk voorzien van betonnen vierkante pijlers. De kerk is voorzien van een aan de lange zijden terugliggend zadeldak met noktoren met windhaan. De gebruikte materialen zijn baksteen, gewapend beton, Franse kalkzandsteen, lei en koper op het dak. In de topgevels zit glas-in-lood gevat in een betonnen raster.
De kerk werd geopend op 20 december 1951.
De preekstoel bevindt zich aan de oostzijde. In de westgevel zit een 9-ruits venster met glas-in-lood met een voorstelling van de hernieuwing uit het geloof.
Aan de zuidzijde is een bijruimte gebouwd met de ingangspartij.
Van de oude inventaris zijn nog enige rouwborden overgebleven, alsmede het orgel uit 1877.
PKN-kerk.
Naast de kerk is in 1987 het zalencomplex De Almhof opgetrokken, waarin enkele restanten van het vorige kerkgebouw zijn verwerkt (zie daar).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)6, het Noordbrabants Genootschap 1983
Jespers, Frans:: brabants orgelbezit (1975)29* 30, uitgave prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in noord-brabant, 's-Hertogenbosch
Tijdschriften en andere uitgaves
150 jaar Adema Orgelbouw sinds 1855 (2006)21 56 foto 72* 57
brabants orgelrijkdom (2010)49, uitgave brabantse orgelfederatie
contactbrief voor kerkenverzamelaars 122(2018)18
de Mixtuur 11(1973)195

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk Almkerk -

Orgelhistorie

b: Gebroeders C. & P.J. Adema, Amsterdam en Leeuwarden 1877, in een klassieke Hollandse kas voor de oude kerk; M II vp: 14 registers
ingebruikname orgel op 15 juli 1877
o/r: Fa. Spiering, Dordrecht 1951, overplaatsing naar nieuwe kerk; hij verving de Trompet 8 door een Schalmei 8
r: K.B. Blank & Zn., Herwijnen 1971, dispositiewijzinging waarbij het pijpwerk opnieuw werd geïntoneerd Ook verwijderde hij de Bourdon 16 van het hoofdwerk, breidde het orgel uit met een vrij pedaal en vernieuwt de mechanieken en de balg; M II vp: Hw 9-Bov 7-Ped 2
- In januari 2001 bood de kerkvoogdij zes registers van Blank en de pedaalwindlade te koop aan
r: J.C. van Rossum, Andel 2002; het geheel werd in oorspronkelijke staat hersteld voor het pedaal werd een nieuwe windlade gemaakt met twee gereserveerde plaatsen voor een Octaaf 8 en een Trombone 8
Adviseur Jan Jongepier
r: Hans van Rossum, Andel 2010

Dispositie

1971 (Adema/Blank):
Hoofdwerk (I) C-f3
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Gemshoorn 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur II-III, Cornet V, Schalmeij 8
Bovenwerk (II) C-f3
Flûte Harmonique 8, Quintadeen 8, Prestant 4, Flûte Harmonique 4, Nazard 3, Woutfluit 2, Sexquialter II discant
Pedaal C-f1
Bourdon 16, Gedekt 8
Koppelingen: Manuaalkoppel, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Bovenwerk
 
2002 (Adema/Van Andel):
Hoofdwerk (I) C-f3
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur II-III, Cornet V, Trompet 8
Bovenwerk (II) C-f3
Flûte Harmonique 8, Quintadeen 8, Violoncello 8, Flûte Harmonique 4, Piccolo 2
Pedaal C-f1
Bourdon 16, Octaaf 8 (geres.), Trombone 8 (geres.)
Koppelingen: Manuaalkoppel, Pedaal-Hoofdwerk
Temperatuur: evenredig zwevend. Toonhoogte a1 = 434 Hz. Winddruk 88 mm WK.
Tractuur mechanische sleepladen
Foto: brabants orgelrijkdom

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-11 18:48:27