RK kerk H Hart van Jezus
Nieuwe bestemming
Foto: Flip Veldmans
Baronielaan 24
Breda

Gemeente Breda
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Op 17 november 1899 is de parochie opgericht.
Kerk gebouwd in 1900 naar ontwerp van architect P.J. van Genk te Leur. Gotische kruisbasiliek. Hij ontwiep het schip en het front met de toren.
De eerste steen is in april 1900 gelegd. Op 18 december 1900 is de kerk geconsecreerd.
Ontwerp altaar van Eloy Brom.
In 1929/31 voltooïng van de kerk naar ontwerp van de architecten J. Stuyt en J. van Dongen. Bouw van de transeptarmen en het koor.
Consecratie op 21 april 1931 van de vergrote kerk.
Van de kunstschatten zijn de gebrandschilderde ramen tussen 1931 en 1936 ontworpen door Joan Collette, het meest bijzonder.
Per 1 januari 1986 is de kerk gesloten. Sloop zou volgen. Drie dagen tevoren werd de kerk bezet door parochianen die dit probeerden te verhinderen. Door de politie zijn ze uit het gebouw gezet.
Het gemeentebestuur deed weten dat het deze driebeukige neogotische kruiskerk uit oogpunt van stadsschoon niet wilde missen.
De Vereniging Behoud Heilig Hartkerk werd opgericht.
De kerk is in 1988 gekraakt door goedwillende kunstenaars. De voormalige Mariakapel werd door de krakers beschikbaar gehouden voor zondagse missen. In 1995 werd er een negatief advies gegeven om de kerk op de monumentenlijst te plaatsen. Voorjaar 2000 werd een sloopvergunning afgegeven. Een heel actieve groep mensen in Breda heeft sloop tegen weten te houden. En tenslotte is voorjaar 2001 besloten de kerk op de lijst van beschermde gemeentelijke monumenten te plaatsen.
Op 8 september 2004 heeft de Raad van State besloten de kerk de status van rijksmonument gegeven.
Monumentenfonds Brabant wilde de kerk in 2007 overnemen om te restaureren en haar een culturele bestemming geven. De Vereniging was voornemens het onderhoud zelf uit te voeren. Deze beslisting werd genomen na de ontdekking dat in de keder ongeveer anderhalve meter water stond vanwege slecht van het gebouw. Dat oderhoud is gebeurd om te verkomen voor onverwachte tegenvallers in de toekomst.
In 2011 stond deze neo-gotische kerk 25 jaar leeg. De laatste plannen waren er een bovengrondse begraafplaats van te maken.
In 2013 is de verkoop van de H Hartkerk een kwestie van weken. Woonzorg Nederland stond op het punt de Heilig Hartkerk te verkopen aan ontwikkelaar DimensieVier. Dat bleek tijdens de feestelijke oplevering van het eerste deel van de restauratie van de kerk, maandagmiddag 14 mei 2013.
Op 8 mei 2014 tekenden WoonZorg Nederland (verkoper) en DimensieVier (koper/ontwikkelaar) een overeenkomst voor de verkoop van de Heilig Hartkerk in Breda. Hiermee is een duurzame transformatie gestart naar verschillende functies en ook ontstond direct naast de kerk een woongebied op het terrein van de ROC praktijkschool. Lange tijd dreigde voor de neogotische kerk van Van Genk, een Rijksmonument, niets anders dan sloop.
Het plan van DimensieVier voor de herontwikkeling van de kerk voorzag onder meer in 575 m2 fitness ruimte waar inmiddels een huurder voor gecontracteerd werd. Verder is er 700 m2 ruimte gereserveerd voor een restaurant dat gehuurd werd door Savelberg, en is er 750 m2 aan kleinere kantoorunits en een ontmoetingsruimte voor de buurt. In de pastorie is 500 m2 verhuurd aan kinderdagverblijf CompaNanny.
De discussies werden intenser en langduriger, zoals bij de ruim dertig jaar durende behoudspogingen voor deze kerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: repertorium aanv I 174
Leeuwen, Wies van: De Verdwenen Kerken van Noord-Brabant. WBooks (2017)31
Nijnatten, Ton van: kerken in het bisdom Breda 026** plattegrond*
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 14(1985)23, 15(1986)27, 35(1996)36, 47(2002)36, 53(2005)35, 57(2007)37, 66(2011)34
gedenkboek houët 126, het Noordbrabant Genootschap, 's Hertogenbosch (1980)
orgelnieuws verschueren maart(1971)*
toekomst voor Religieus Erfgoed in Noord-Brabant 12-13*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Hart van Jezus Breda -

Orgelhistorie

b: J.J. van den Bijlaardt, Dordrecht 1926 (1900)
r: Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar 1954
adviseur Hub Houët te Eindhoven namens de KKOR
b: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1939 voor HELMOND RK klooster Zrs van Liefde aan de Wesselmanlaan
o/r: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1971; nieuw front en bovenkas; EP II vp: Hw 4-Nw 5-Ped 2
adviseur J.J. van der Harst te Utrecht namens de KKOR
o: BREDA RK kerk H Laurentius 1986

Dispositie

1971 (Verschueren):
Hoofdwerk (I) C-g3
Prestant 8, Gemshoorn 8, Octaaf 4, Mixtuur III-IV
Nevenwerk (II) C-g3
Nachthoorn 8, Blokfluit 4, Spitskwint 2 2/3, Zwitsersepijp 2, Kromhoorn 8
Pedaal C-f1
Subbas 16, Octaafbas 8
Koppelingen: Man. I-II, Man. I-II 16, Man. I-II 4, Ped.-I, Ped.-II
Speelhulpen: vastecombinaties P MF F TT, autom. pedaalschakeling, Tongwerk af-oplosser

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-02-18 10:01:58