RK klooster Zrs van Liefde (Schijndel) - Adrianusklooster
Nieuwe bestemming

Geen
foto
beschikbaar

Kerkstraat 10
Raamsdonk

Gemeente Geertruidenberg
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Pastoor Frenken van Raamsdonk vond het bezwaarlijk dat de roomse meisjes uit zijn parochie naar de roomse school in Waspik of Raamsdonksveer moesten. Het kerkbestuur keurde Frenkens voorstel voor een eigen school met een eigen liefdegesticht meteen goed. Zusters uit Schijndel krijgen was lastiger. Na lang aanhouden kreeg pastoor Frenken toezegging. Het gesticht werd op een bouwplaats vlak bij de kerk gebouwd. Pastoor Frenken legde op 17 juli 1906 de eerste steen en op 31 augustus 1907 werd het St. Adrianusgesticht opgeleverd. Op 11 september 1907 werden de zusters feestelijk ontvangen. Het klooster was met hulp van de zusters uit Raamsdonksveer en enkele bezorgde dorpelingen ingericht. De scholen werden ingericht en van meubels en leermiddelen voorzien. Zo kon op 16 september begonnen worden met het lager onderwijs en de bewaarschool. De dag begon met een H. Mis waar ook de schoolkinderen bij aanwezig waren, waarna de schoollokalen werden ingezegend. Twee dagen na de aankomst van de zusters werd er al een oude vrouw opgenomen in het gasthuis. Twee weken later kwam de zuster voor de naaischool. In 1909 kwam de heerbroer van de pastoor in het St. Adrianusgesticht wonen waar hij twee kamers kreeg. Hij werd één van de beste weldoeners van het klooster, waar hij op eigen kosten veel tot stand bracht zoals de aanleg van een tuin met een imitatie-Lourdesgrot. Toen in 1913 zuster Laurentia te overlijden kwam, werd een eigen kerkhof noodzakelijk. In dat zelfde jaar werd er een nieuw gasthuis gebouwd. Op 19 december 1924 vierde pastoor Frenken zijn gouden priesterfeest, op 28 december overleed hij. Zijn opvolger, pastoor Van Heeswijk, liet bij het klooster een processiepark aanleggen met daarin een H.Hartmonument en een kiosk. Op 5 mei 1972 verlieten de zusters het klooster. In het kloostergebouw is anno 2008 een ontmoetingscentrum gevestigd
11 september 1907 zes zusters van de Congregatie der zusters van Liefde uit Schijndel. Patroonheilige: H. Adrianus.
Activiteiten: Onderwijs (lagere school; kleuterschool; naaischool); pension; bejaardenzorg.
In september en oktober 1944 bleef het klooster gespaard dankzij het heldhaftig optreden van pastoor L. van Herpt.
Het klooster is in 1972 gesloten door gebrek aan roepingen
Het complex kon in 1974 een belangrijke centrale funktie innemen binnen de gemeenschap.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Zrs van Liefde (Schijndel) - Adrianusklooster Raamsdonk -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2016-03-12 16:34:43