RK kerk H Petrus Banden hoofdorgel
In gebruik
Foto: Anton van Daal
Oude Kerkstraat 20
Boxtel

Gemeente Boxtel
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd vóór 1380.
In de 14e eeuw liet een priester de kelk met geconsacreerde wijn omvallen.De altaardoeken kleurden rood. Pogingen de doeken schoon te krijgen mislukten. Dit is de oorsprong van het H. Bloedwonder van Boxtel. De twee altaardoeken worden sindsdien als relieken van het bloed van Christus vereerd, hetgeen over de eeuwen heen vele bedevaartgangers getrokken heeft.
Nieuwe kerk gebouwd in de 15e eeuw. De toren werd in 1491 voltooid.
Het transept is uit 1500. Het koor en de rijke kooromgang zijn jonger. Later verschenen aan de noorderomgang de sacristie met een zijkapel en de bloedkapel (1551).
In de schuilkerkenperiode (17/18e eeuw) was de kerk in handen van de protestanten die haar sterk verwaarloosden. De kapellen deden dienst als stadhuis en gevangenis.
Gedurende deze periode (17e/18e eeuw) bewaarde men de doeken in het Belgische Hoogstraten. Een van de doeken kwam in 1924 in plechtige processie terug naar Boxtel, de andere bleef in Hoogstraten. De doek wordt bewaard in een schrijn in de H. Bloedkapel, een onderdeel van de Boxtelse kerk.
Het schip van de kerk is in 1660 ingestort.
In 1823 kwam de kerk weer in katholieke handen. Er werd begonnen met een feitelijke herbouw, in 1917 gevolgd door een restauratie onder leiding van architect Cuypers te Roermond.
Een oxaal voor het hoogkoor tot vlak voor 1825.
Restauratie kerk 1823/27, opbouw van het midden-vijftiende-eeuwse schip.
Preekstoel gesneden door Van Hool te Antwerpen in 1840-1845.
In 1983 werd de toren gerestaureerd en van 1991 tot 1993 de kerk.
De kerk behoort bij de Verrijzenisparochie.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Petrus Banden hoofdorgel Boxtel -

Orgelhistorie

b: Jacob van den Eekhoute, Mechelen 1526/27
b: IJsbrandt Claeszoon, Breda 1549
r: Jacob Niehoff. Keulen 1607
r: A. Kiespenning, Nijmegen 1610
b: Fl. Hocque/H. Goltfus ± 1629 (1652)
b: Franciscus Cornelius Smits, Reek 1840/42, kas gemaakt door timmerman W, van der Eerden te Boxmeer, de beelden door Van Hool te Antwerpen; M III ap: Hw 10-Rw 10-Bov 8
orgel opleverend in 1842
r: Gebrs. Smits, Reek 1887; nieuwe klavieren
r: Hubert Schreurs (Fa. Adema), Amsterdam 1955/56; herstelwerkzaamheden, vrij pedaal en stemming ca. een 1/2 toon verhoogd; M III vp: Hw 10-Rw 9-Echow 8-Ped 8
- onderhoud Jan Clercx te Boxtel
r: Fa. Verschueren Orgelbouw, Heythuysen 2006; M III vp: Hw 10-Rugpos 9-Bov 8-Ped 8
adviseur Jan Boogaarts
r: Verschueren Orgelbouw, Heythuysen 2004/06; ingrijpende restauratie
het orgel is op zondag 23 april 2006 weer in gebruik genomen

Dispositie

1842 (Smits):
Manuaal C-f3
Boerdon 16 bas/discant, Prestant 8, Holpijp 8, Prestant 4 bas/discant, Fluit 4, Octaaf 2, Mixtuur III 1, Cimbal II discant, Bombarde 16 bas/discant, Trompet 8 bas/discant
Rugpositief C-f3
Prestant 8, Flûte travers 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4, Roerfluit 4 bas/discant, Octaaf 2, Flagelet 1, Trompet 8 bas/discant, Musette 8 discant, Klairon 4 bas,
Bovenmanuaal C-f3
Roerfluit 8, Echo-Holpijp 8, Viola di Gamba 4, Openfluit 4, Veltfluit 2, Sesquialter II, Trompet 8, Vox Humana 8
Pedaal C-d1
aangehangen
Koppels: Manuaal-Positief, Manuaal-Bovenmanuaal, Pedaal-Manuaal, Pedaal-Positief
 
1956 (Smits/Adema):
Hoofdwerk (I) C-f3
Boerdon 16 bas/discant, Prestant 8, Holpijp 8, Prestant 4 bas/discant, Fluit 4, Octaaf 2, Mixtuur III 1, Cimbal II 1 3/5 discant, Bombarde 16 bas/discant, Trompet 8 bas/discant
Positief (II) C-f3
Prestant 8, Holpijp 8, Prestant 4, Roerfluit 4 bas/discant, Kwint 3, Octaaf 2, Flagelet 1, Trompet 8 bas/discant, Musette 8 discant, Klairon 4 bas
Echowerk (III) C-f3
Roerfluit 8, Echo-Holpijp 8, Viola di Gamba 8, Openfluit 4, Veltfluit 2, Sesquialter II, Trompet 8, Vox Humana 8, Tremulant
Pedaal C-d1
Bourdon 16, Open Prestant 8, Gedekt 8, Prestant 4, Kwint 3, Pastolet 2, Trompet 16, Trompet 8
Koppelingen: Hoofdwerk-Rugwerk, Hoofdwerk-Echowerk, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Positief
 
2006 (Smits/Verschueren)::
Hoofdwerk (I) C-f3
Boerdon 16 bas/discant, Prestant 8, Holpijp 8, Prestant 4 bas/discant, Fluit 4, Octaaf 2, Mixtuur III 1, Cimbal II 1 3/5 discant, Bombarde 16 bas/discant, Trompet 8 bas/discant
Rugpositief (II) C-f3
Prestant 8, Flûte Travers 8 discant, Holpijp 8, Prestant 4, Roerfluit 4 bas/discant, Octaaf 2, Flagelet 1, Trompet 8 bas/discant, Musette 8 discant
Bovenwerk (III) C-f3
Viola di Gamba 8, Roerfluit 8, Echo Holpijp 8, Openfluit 4, Veltfluit 2, Sesquialter II, Echo Trompet 8, Vox Humana 8, Tremulant
Pedaal C-d1
Bourdon 16, Prestant 8, Gedekt 8, Prestant 4, Kwint 3, Pastolette 2, Trompet 16, Trompet 8
Koppelingen: Hoofdwerk-Rugwerk, Hoofdwerk-Echowerk, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Rugwerk

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Bouman, mr A.: Nederland Orgelland 97 afb V-28*, uitgave Spruyt, van Mantgem & de Does, Leiden 1964
Bouman, mr A.: orgels in Nederland (1943)80 foto 46*; uitgave Allert de Lange, Amsterdam 1943
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)171
Harst, Hans van der: langs nederlandse orgels IV 36 123*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Jespers, Frans & Sleuwen, Ad van: tot roem van zijn makers (1978)112 122
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)9, prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)36-37 aanv I 173, het Noordbrabants Genootschap 1983
Kuilenburg, Wout van: het werk van de orgelmakersfamilie van Eijsdonck / van Nistelrooy / Kuijte (1983)84 95; Het Noordbrabants Genootschap
Oost, Ger/Wisgerhof, Bert: er staat een orgel 102-103** 107
Tijdschriften en andere uitgaves
150 jaar Adema Orgelbouw sinds 1855 (2006)42
brabants orgelrijkdom, uitgave brabantse orgelfederatie (2011)33*
contactbrief voor kerkenverzamelaars 56(2006)39
de Mixtuur 70(1992)534
het Maarschalkerweerd-orgel in de Bergeijkse Hofkerk 33
het Orgel 5(1963)89*, 3(1968)71* 73, 5(1973)156-157, 4(1990)138 197*
kerkepadgids (1982)17-18
orgelmaker van Hirtum 10
Laatste update: 2018-04-10 08:55:34