Hervormde kerk - Lodewijkkerkje
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Clarissenstraat 18
Boxtel

Gemeente Boxtel
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

De van oorsprong katholieke Sint Petruskerk werd door de protestanten gebruikt van 1648 tot 1798.
Tussen 1798-1800 werd gekerkt ten huize van kerkenraadslid Helbach.
Tussen 1800- 1812 werd gebruik gemaakt van het voormalige jachthuis bij kasteel Stapelen.
Nieuwe kerk gebouwd in 1812 naar ontwerp van architect Hendrik Verhees (1744-1813, o.a. landmeter. cartograaf, waterstaatkundige, aannemer, bestuurder, vrederechter) te Boxtel, met geld geschonken door koning Lodewijk Napoleon
aannemer van der Kallen te 's Hertogenbosch
Op zondag 20 december 1812 werd het nieuwe kerkgebouw door predikant Jacob Hendrik Ross in gebruik genomen (een verslag daarvan verscheen in het tijdschrift De Boekzaal van januari 1813).
Kansel uit de 17e eeuw, koperen lezenaar uit de Ned Hervormde kerk te Oss, gegoten door Demeny, 's-Hertogenbosch op 24 juni 1734

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans:repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)35, uitgave het Noordbrabants Genootschap 1983
Tijdschriften en andere uitgaves
brabants orgelrijkdom (2012)43*, uitgave brabantse orgelfederatie
contactbrief voor kerkenverzamelaars 68(2012)38, 69(2013)15
de Mixtuur 2(1971)19
de Orgelvriend 11(1977)4**, 8(1983)23, 10(1983)26
het Orgel 2(1986)42
kerkepadgids (1982)17*
orgelmaker van Hirtum 11

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Lodewijkkerkje Boxtel -

Orgelhistorie

b: 1549
b: "orgel-melodium" (harmonium of serafijnorgel) 1863, geschonken door H.H. Roelofs Heyrmans
front van begin 19e eeuw
b: A.M. Olieman's Kerk- en Concertorgelbouw, Rotterdam 1954; EL II vp: Hw 3-Nw 4-Ped 2
het orgel werd zo slecht dat ter vervanging een ander orgel is aangekocht
b: Fa. Pels & van Leeuwen, 's Hertogenbosch 1985 voor ONNEN Gereformeerde kerk; M III vp: Hw 5-II koppelklavier-Nevenwerk 5-Ped 1
o/r: Pels & van Leeuwen, 's Hertogenbosch 2012, de kas werd door De Jongh Schildersbedrijf te Waardenburg in mahonie geschilderd; orgel uitgebreid met Dulciaan 8 en Gedekt 8 op het pedaal; M III vp: Man I 5-Man II Koppelkl-Man III 7-Ped 2

Dispositie

1953 (Olieman):
Hoofdwerk (I)
Holpijp 8, Prestant 4, Mixtuur II
Nevenwerk (II)
Baarpijp 8, Fluit 4, Sesquialter II, Vox humana 8, Tremulant
Pedaal
Subbas 16, Gedekt 8
Koppelingen: Hoofdwerk-Nevenwerk, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Nevenwerk, Pedaal-Nevenwerk 4
 
1984 (Pels & van Leeuwen):
Manuaal I C-f3
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Mixtuur III-IV
Manuaal II C-f3
koppelklavier
Manuaal III C-f3
Gedekt 8 (C-H gec. met Holpijp), Roerfluit 4, Woudfluit 2, Flageolet 1, Cornet II
Pedaal C-d1
Subbas 16
Manuaalkoppel. Twee Pedaalkoppels (met de hand of met de voet te bedienen)
Tremulant over het gehele werk
Bij half uitgetrokken registerknop kan op manuaal I i.p.v. de Mixtuur een Octaaf 2 en op manuaal III i.p.v. Cornet een Nasard 3 discant worden verkregen
 
2012 (Pels & van Leeuwen):
Hoofdwerk (I) C-f3
Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Octaaf 2 (uit Mixtuur), Mixtuur III-IV
Manuaal II C-f3
Koppelklavier
Nevenwerk (manuaal III) C-f3
Gedekt 8 (C-H in Holpijp 8), Roerfluit 4, Nasard 3 (uit Cornet II), Woudfluit 2, Flageolet 1, Cornet II discant, Dulciaan 8
Pedaal C-d1
Subbas 16, Gedekt 8
Koppels: Pedaal-HW, Pedaal-NW
Tremulant werkend op beide manualen
Foto: in Onnen

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42