RK kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie
Afgebroken
Kerkstraat
Budel

Gemeente Cranendonck
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Budel moet tussen 700 en 800 al een houten "missiekerkje" rijk zijn geweest. Vermoedelijk op de plaats van de huidige kerk. Het is niet bekend, hoe lang dit kerkje dienst heeft gedaan en welke vernieuwingen het heeft ondergaan.
Omstreeks het jaar 1100 bouwt Budel een eenvoudig stenen kerkje zonder toren, met kleine rondboog-raampjes. Eén rechthoekige beuk met uitspringend koor. Deze kerk vallend onder het Akener Maria-stift gaat ook Onze-Lieve-Vrouwekerk heten. Of "Visitatie" er al meteen of later aan is toegevoegd, is niet bekend.
In 1350 werd het eenvoudige romaanse kerkje vervangen door een gotisch gebouw met middenschip, twee zijbeuken en een brede lage toren met kleine spits. Dit gebouw zal met de nodige veranderingen en herstellingen bestaan tot 1910.
Een bende Geldersen, die vanuit Roermond opereert, steekt de kerk in 1504 in brand.
In 1522 werd de kerk wederom opgebouwd. Driebeukige gotische kruiskerk met toren.
In 1559 werd het bisdom 's-Hertogenbosch (behorend tot het aartsbisdom Mechelen) opgericht. De kerk wordt van private kerk een gewone parochiekerk.
De beeldenstorm was in 1566. Het interieur van de Budelse kerk wordt vernield en verbrand.
De kerk wordt in 1589 voorlopig hersteld.
In 1618 werd de kerk definitief hersteld mede dankzij een gift van het kapittel van Aken. Dit Akener kapittel is overigens ruim 800 jaar lang in het bezit geweest van de kerkelijke tienden en inkomsten van Budel. Uit akten blijkt tevens dat Gastel in al die eeuwen parochieel tot Budel behoorde.
De vrede van Munster: de kerk komt in handen van de hervormde gemeente. De parochianen van Budel en Gastel kerken vanaf 1648 deels bij de paters Minderbroeders in Weert, deels in Hamont en deels in de zogenaamde "Grenskerken" zoals bij "de Grashut" en in "het Weerderhuis".
Ten tijde van de Franse overheersing werd de kerk in 1798 teruggegeven aan de katholieken, die er echter nog niet in terugkeren tot op 9 november 1800 een wervelwind de grenskerk bij de Grashut doet instorten.De kerk was een karakterieke, driebeukige gotische kerk met schilderachtige topgevels in de zijbeuken. koor en dwarsschip hadden speklagen van tufsteen.
De schuurkerk van Budel in de Nieuwstraat werd in 1800 door een storm verwoest. De katholieken nemen na herstel de kerk weer in gebruik.
Verbouwing aan de kerk in 1853, waarbij de torenspits verandert in een mooie peervormige gebogen spits.
Inwendig werd de kerk in de vroege 19e eeuw voorzien van een classicistische stucdecoratie met latere schilderingen, maar daarboven zaten nog resten van de houten tongewelven.
In 1902/04 was de eerste fase van de bouw van de huidige kerk, de oude kerk blijft staan. Alleen de toren wordt gedeeltelijk afgebroken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer C. Mestrum te Venlo onder verantwoordelijkheid van architect Caspar Fransen te Roermond in opdracht van pastoor Th. van Bergen, ondanks behoudspogingen (zie daar).
De tweede fase van de bouw was in 1910/12.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Leeuwen, Wies van: De Verdwenen Kerken van Noord-Brabant. WBooks (2017)19-20 44** 110-111
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 20(1988)23

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie Budel -

Orgelhistorie

b: vóór BRUSSEL kerk Finisterie
o:
r: Gebrs. Franssen, Horst 1849; M II ap: Hw 10-Pos 7
b: Fa. Gebrs. Vermeulen, Weert

Dispositie

1849 ( ??-Franssen):
Manuaal
Prestant 8, Holpijp 8, Viol di Gamba 8, Nazard, Octaaf 4, Doublet 2, Flagoelet 1, Mixtuur III, Trompet 8 bas/discant, Clairon 4
Positief
Holpijp 8, Flute 4, Salicionaal 4, Octaaf 2, Cornet II, Mixtuur III, Kromhoorn 8, Tremulant
Pedaal
aangehangen
Koppeling
Afsluiting, Ventil, Twee blaasbalgen

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-05-11 09:56:55