RK kerk H Jozef hoofdorgel
Afgebroken
Foto: Hans Vreeman
St Josephstraat 116
Dongen

Gemeente Dongen
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Neogotische kerk gebouwd in 1906/07 naar ontwerp van architect J.H.H. van Groenendael. Driebeukige kruiskerk met dakruiter en torentje.
De kerk behoort tot de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart
Kerkrestauratie en vergroting met 1/3 in 1957 (1955/56) onder leiding van architect C. Schekkens, nieuwe voorgevel en doopkapel naar ontwerp van architect C. Schellekens.
Er zijn vier katholieke kerken: H. Laurentius, H Hubertus, H Joseph en H Paulus. De beide eerstgenoemde blijven bestaan. De Pauluskerk en de Josephkerk zijn in 2005 gesloten.
Laatste kerkdienst in 2003 in deze kerk. Over de afbraak van de Josephkerk is veel te doen geweest. Eind september 2005 werd definitief besloten deze kerk te slopen en op de vrijgekomen plaats een sociaal-cultureel centrum te bouwen.
De kerk is in 2009 verkocht. Een deel van het interieur is naar de Laurentiuskerk gegaan. Alleen de dakruiter is bewaard gebleven.
De burgerlijke gemeente heeft de Jozefkerk op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Diverse architecten hebben plannen gemaakt om de kerk te verbouwen tot woningen. Uiteindelijk heeft de gemeente als eigenaar het gebouw gesloopt. Alleen de torenspits is gehandhaafd als herinnering.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Jozef hoofdorgel Dongen -

Orgelhistorie

b: Gebrs. Vermeulen, Weert 1948/49; EP II vp: Hw 10-Nw 10-Ped 4 (2 registers geres.)
adviseur Hub Houët te Eindhoven namens de KKOR
Tot het moment waarop het zangkoor niet meer boven kwam heeft het orgel goed gefunctioneerd. De electiciteit ging eraf zodat je niet meer op het instrument kon spelen en de orgeltribune werd gebruikt als opslagruimte.
o: windvoorziening (grote zakmagazijnbalg en twee kleinere regulateurs), ventilator en speeltafel naar DONGEN RK kerk H Laurentius koororgel 2007

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Bullens, Frans: een nieuw orgel in de St Laurentiuskerk van Dongen
Leeuwen, Wies van: De Verdwenen Kerken van Noord-Brabant. WBooks (2017)28 47* 110-111
Nijnatten, Ton van: kerken in het bisdom Breda 048* plattegrond*
Tijdschriften en andere uitgaves
250 jaar orgelmaker Vermeulen 91
contactbrief voor kerkenverzamelaars 42(1999)44, 51(2004)37, 53(2005)36, 54(2005)34, 55(2006)38
gedenkboek Houët 126, het Noordbrabant Genootschap, 's Hertogenbosch 1980
toekomst voor Religieus Erfgoed in Noord-Brabant 13*
Laatste update: 2018-04-30 19:12:33