RK kerk - Basiliek HH Petrus en Paulus - Karmelietenkerk
In gebruik
Foto: Wikipedia
Steenstraat 39
Boxmeer

Gemeente Boxmeer
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kruiskerk gebouwd in de 15e eeuw met aanpalend Karmelietenklooster aan de Steenstraat (zie daar)
Het oksaal werd ontworpen door pastoor dr Antonius Peelen en uitgevoerd door Jan Werkens te Venray en kwam gereed in 1637, oorspronkelijk rustend op zes kolommen.
Kerkrestauratie in 1885 De kerk werd vergroot met zijbeuken onder leiding van architect A. Tepe.
Het oksaal met het orgel werd van achter in de kerk verplaatst naar de rechter-zijarm .
Vernietiging kerk in 1944/45; enkele paters Karmelieten en burgers brachten de orgelkas en galerij in veiligheid.
De omvangrijke bouwval van de kerk werd in 1944 door een misverstand alsnog opgeruimd. De kerk werd herbouwd in 1952/53 onder leiding van architect H.W. Valk.
De kerk is op 14 februari 1953 geconsacreerd.
Op 25 juni 2000 is de kerk verheven tot basiliek. Reden is dat de kerk al eeuwen een bijzondere uitstraling heeft naar de gehele regio. Bovendien heeft de kerk het zesde eeuwfeest gevierd van de Boxmeerse Vaart, de zogenoemde H Bloedprocessie. Ter ere van het H Bloed is de kerk tevens een bedevaartskerk.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Harst, Hans van der: langs nederlandse orgels 4.46 79*
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)132, uitgave prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in noord-brabant, 's-hertogenbosch
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)33-35 aanv I-173, het Noordbrabants Genootschap 1983
Kruijs, M.H. van 't: disposities der verschillende orgels (1885)75, uitgave Frits Knuf, Amsterdam 1972
Kuilenburg, Wout van: aanvullende gegevens december(2008) 3 foto's*, (2011)
Kuilenburg, Wout van: het werk van de orgelmakersfamilie van Eijsdonck / van Nistelrooy / Kuijte (1983)39 112 150 154 157 159; Het Noordbrabants Genootschap
Leeuwen, Wies van: De Verdwenen Kerken van Noord-Brabant. WBooks (2017)24*
Os, drs J.F. van:: langs nederlandse orgels II 22
Tijdschriften en andere uitgaves
250 jaar orgelmaker Vermeulen 39
brabants orgelrijkdom, uitgave brabantse orgelfederatie (2011)42*
contactbrief voor kerkenverzamelaars 44(2000)21
het Orgel 11(1967)259 270*
kerkepadgids (1979)23
orgelnieuws Verschueren Pasen(1959)*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk - Basiliek HH Petrus en Paulus - Karmelietenkerk Boxmeer -

Orgelhistorie

b: Fa. J. Winkels & Zn., Boxmeer 1914 in oude kas 1677; Pn II vp: Hw 8-Zw 8-Ped 5
- onder oorlogsdreiging brak men ± 1940 oksaal en orgel af en de Paters sloegen het orgel op in het klooster
- door de evacuatie zal een en ander zoekgeraakt en/of vernield zijn
o/r: Fa. G.P. Bik & Zn., Leiden 1952 en zijn knecht P.J. Bongaerts; geplaatst op een noodoksaal tegen de torenmuur, het orgel werd hersteld
adviseurs Hüb. Houët en P.J. de Bruijn namens de KKOR
- Bik overleed voordat het werk was opgeleverd, de elektrische speeltafel in het priesterkoor bleef achterwege
- keuringsrapport van H. Houët en P.J. de Bruijn per 2 februari 1953 namens de KKOR
r: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1953; de oorspronkelijke dispositie werd uitgebreid met een Mixtuur op het Hoofdwerk en een Prestant 4, een Quint en een Terts op het Zwelwerk
inzegening orgel op 14 februari 1953 met een bespeling door Hub. Houët, organist St. Catharinakerk te Eindhoven
r: P.J.H. Hendriks, Heythuysen 1957; aanvang van de restauratie van het oksaal en de orgelkas
b: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1959 in oude kas uit 1677, onderkas losgemaakt en ingericht als Rugwerk, klaviatuur voorzien aan de achterzijde; M II vp: Hw 14-Rw 8-Ped 6
adviseur Hüb. Houët, Eindhoven namens de KKOR
orgel op 5 april 1959 in gebruik genomen met een bespeling door Albert de Klerk, organist te Haarlem
onderhoud Verschueren Orgelbouw te Heythuysen na 1959
r: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1986; grondige schoonmaakbeurt, stemming van 435 op 440 Hz. gebracht, intonatie herzien

Dispositie

1959 (Verschueren):
Hoofdwerk C-g3
Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Speelfluit 4, Kwint 2 2/3, Octaaf 2, Openfluit 2, Larigot 1 1/3, Flageolet 1, Mixtuur III 1, Cornet III discant, Sesquialter II discant, Trompet 8, Klaroen 4
Rugwerk C-g3
Bourdon 8, Gamba 8, Prestant 4, Blokfluit 4, Nazard 2 2/3, Doublette 2, Cimbel II, Kromhoorn 8
Pedaal C-f1
Subbas 16, Octaafbas 8, Gedektbas 8, Kwintbas 5 1/3, Prestant 4, Bazuin 16
Koppelingen: Hoofdwerk-Rugwerk, Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Rugwerk

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-04-11 09:42:01