RK klooster - schuurkerk Jezuïeten (SJ)
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Verwerstraat
's-Hertogenbosch (Den Bosch)

Gemeente 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Bij de verovering van Den Bosch door Frederik Hendrik in 1629 werden alle katholieke kerken en kapellen onteigend. De priesters en kloosterlingen werden verjaagd en de katholieke eredienst vrijwel verboden.
Bovendien werden er pogingen aangewend om de bevolking tot het calvinisme over te halen, o.a. door de benoeming van strijdlustige predikanten als de Heusdenaar Gijsbert Voetius.
Toch werd al snel duidelijk, dat het merendeel van de Bosschenaren vasthield aan zijn confessie. Zeker na 1672 verminderde langzaam de druk op de katholieken.
Twee schuilkerken na 1700 bediend door de Jezuïeten.
De schuilkerk is in 1741 opgeheven.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: Repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)138, het Noordbrabants Genootschap 1983
Tijdschriften en andere uitgaves
het Orgel 5(1985)211-212
Laatste update: 2018-05-12 16:13:00