RK kerk HH Harten
Niet in gebruik
Foto: Flip Veldmans
Mendelssohnlaan
wijk Genderdal
Eindhoven

Gemeente Eindhoven
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1962/63 naar ontwerp van het architectenbureau Geenen en Oskam.
De eerste paal werd geheid op 27 april 1962 door bouwpastoor pater H.W. Lahaye. In november 1962 werd de eerste steen gelegd door pater H.W. Lahaye
Op 23 december 1963 werd de kerk in gebruik genomen. In 1964 werd de kerk geconsacreerd door mgr. Bekkers.
De parochie Onze Lieve Vrouw Middelares aller Genaden (zie daar) is na afbreuk van deze kerk samengevoegd met die van de HH Harten.
Het orgel, het kruisbeeld, wat beelden en een altaar zijn meegenomen naar deze kerk.
Op zondag 30 juni 2013 was de laatste mis in de HH Hartenkerk. Gevolg van de sanering van het aantal parochies in Eindhoven.
De ciborie met daarin de hosties, de altaarsteen (en die van de vroegere, in 1993 gesloopte RK kerk Maria Middelares (zie daar)) en de in de kerk hangende wereldwimpel werden overgebracht naar de Lambertuskerk. De kerkgangers gaan nu naar de Lambertuskerk aan de Hoogstraat.
De kerkbeelden, de kruiswegstaties en andere waardevolle zaken gingen naar het opslag van het bisdom.
Nieuwe bestemming van het gebouw ??
In 2016 is de kerk aan de Monumentenlijst Eindhoven toegevoegd.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: de Lindeboom jg III/IV(1979-80)273
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 30(1993)39, 58(2007)41, 66(2011)35
gedenkboek houët 127, het Noordbrabant Genootschap, 's Hertogenbosch 1980
het Orgel 12(1968)351

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk HH Harten Eindhoven -

Orgelhistorie

b: Fa. Pels & Zn., Alkmaar 1964; M I vp: Man 8-Ped 1 (21 registers op 2 klavieren gepland)
adviseur KKOR Hub Houët te Eindhoven namens de KKOR
o: TILBURG RK kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Koningshoeven Fa. Pels & van Leeuwen, Alkmaar 1968
b: Fa. Pels & van Leeuwen, Alkmaar 19.. vóór
o: 1968; EP II vp:

Dispositie

-
Foto: Stichting Eindhoven in Beeld

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2016-08-02 11:40:14