RK klooster Zrs - Congregatie Charitas der Penitenten-Recollectinen - St Jozefgesticht
Nieuwe bestemming
Veerkensweg A 284
Oud Gastel

Gemeente Halderberge
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

De stichting van het gasthuis gaat terug tot het jaar 1864. Rijke bijdragen van parochianen zorgden reeds in begin 1865 besprekingen ove de bouw van een liefdegesticht te voeren. Na overleg met verschillende kloosters was de Congregatie van Penitenten-Recollectinen van Steenbergen bereid de zorg op zich te nemen.
Op 13 november 1866 deden de eerste zusters van Steenbergen hun intrede in Oud Gastel. Zij aanvaarden niet enkel de verpleging van oudjes van dagen, maar gaven ook onderricht in godsdienst en vrouwelijk handwerken en met medewerking van de dames Mastboom konden ze vier bewaarschoolklassen onderhouden. Rond de jaren 1870 werd nog even gedacht aan een eigen noviciaat. In 1873 deden zich moeilijkheden voor tussen het beheer van het gasthuis en de gemeente Oud Gastel omdat er geen zieken werden verpleegd. De zusters hebben dit ter hand genomen.
De feestelijke herdenking van het 25- en 50-jarig bestaan van het Gasthuis, was tevens een blijk van de dankbaarheid voor het werk der zusters.
In de loop der jaren hebben meerdere verbouwingen plaats gevonden, zodat in 1934 de ziekenverpleging modern is ingericht.
De naai- en breischool, alsmede de zondagsscholen werden begin 1900 opgeheven en sindsdien wijden de zusters zich alleen aan ziekenverpleging en verzorging van ouden van dagen.
Een zuster was ook belast met de TBC-bestrijding en het zuigelingen-huisbezoek. Ze gaven tot 1917 ook onderwijs aan schipperskinderen.
Allerwege 1925 begonnen de Zrs Penitenten - Recollectinen uit Roosendaal ook met de wijkverpleging. Ze bedienen ze ook de consultatie-bureau's van het Wit-Gele Kruis.
Vertrek uit het pand: 1954.
De kapel is nu een Cultureel Centrum.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-10-09 12:06:34