RK klooster Zrs van Liefde (Schijndel) - klooster Oda
Niet in gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Deken van Erpstraat 6 - 8
Sint-Oedenrode

Gemeente Meierijstad
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

De Zusters van de H. Carolus Borromeus uit Trier, verdreven door de Duitsers, zochten in 1878 hun toevlucht te Sint Oedenrode. Daar kregen ze onderdak in Huize 'De Kolk' en later in het huis van freule De Kuyper.
De zusters vroegen de pastoor om een nieuw onderkomen en de pastoor liet een bestek voor een nieuw klooster maken. Mgr. Godschalk keurde het ontwerp echter af. Dan moesten de zusters maar vertrekken. Maar ook dat voorstel keurde Godschalk af, eerst moest de pastoor de zekerheid van nieuwe zusters. De pastoor klopte tevergeefs in Schijndel aan, maar het was de wens van de bisschop dat de zusters van Schijndel deze stichting overnamen. Voor de Schijndelse zusters was het lastig de Duitse zusters op te volgen. De bewaarschool en naaischool werden voortgezet, de lagere school niet. Het zusterleven was, wat onderhoud betrof, 'zuinig, zuiniger, zuinigst'. Weldaden ontvingen de zusters van de families De Leyer-Swinkels en Verhagen uit Schijndel. Na de dood van pastoor Van Heck kwam er verandering in de situatie. Zijn opvolger, pastoor Van Erp, bouwde in 1904 het Martinushuis waar de leerlingen voorlopig naar school gingen. Een jaar later waren alle lokalen klaar en konden alle leerlingen in de school worden ondergebracht. Intussen was ook begonnen met de bouw van het Odagesticht dat de zusters op 1 mei betrokken. Snel daarna werd het sanatorium voor t.b.c. patiƫnten gebruik genomen. 1907: begin wijkverpleging. 1925: Odagesticht uitgekozen door de N.Br.Chr. Boerenbond voor huishoudcursussen. Sinds 1922: paters van de HH. Harten verzorgen elke morgen de H. Mis.
Patroonheilige: H. Oda. Activiteiten: Onderwijs; gasthuis; pension; sanatorium t.b.c. patiƫnten; wijkverpleging.
29 september 1975: Odaklooster wordt 'Stichting Odendael' en bejaardencentrum Odendael (2007 heropend). 11 november: zusters verhuizen via moederhuis naar Dommelrodelaan 17.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Zrs van Liefde (Schijndel) - klooster Oda Sint-Oedenrode -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2016-12-01 14:09:39