RK klooster Zrs van Liefde (Schijndel) - Henricusgesticht
Niet in gebruik

Geen
foto
beschikbaar

Grotestraat 143
Beers

Gemeente Cuijk
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Pastoor Barten uit Herpen was van geboorte afkomstig uit Beers. Hij beschikte over een aanzienlijk kapitaal dat na zijn overlijden werd verdeeld volgens zijn testament. Een deel ging naar de bisschoppelijke kweekschool in Den Bosch; een deel moest dienen voor een meisjesschool in zijn parochie Herpen; het laatste deel was bestemd voor pastoor Smulders in Beers om er een zusterklooster met meisjesscholen voor te laten bouwen. De familie Arts stelde in de kom van het dorp een groot bouwterrein ter beschikking van het klooster en het moederhuis in Schijndel had de pastoor al zusters toegezegd. Op 14 juni 1897 was alles gereed en werden de eerste vijf zusters welkom geheten. Vrienden uit het dorp brachten de nodige gelden bijeen om de kleine kloosterkapel van het nodige te voorzien, welke vervolgens op 1 maart 1899 in gebruik werd genomen. In april 1914 overleed het laatste lid van de familie Arts. Door zijn dood vervielen alle eigendommen aan het St. Henricusgesticht; woonhuis, tuin, boerderij en een weiland. Het was de bedoeling van de familie het woonhuis in te richten tot een gasthuis voor oude en zieke mensen, wat ook gebeurde. Patroonheilige: St. Henricus.
Op 14 juni 1922 werd het zilveren jubileum van het gesticht met het hele dorp gevierd. Toch zou het Henricusgesticht het eerste klooster van de congregatie zijn dat de poorten moest sluiten (27 juli 1959) vanwege de afname van het aantal zusters.
Activiteiten: Onderwijs (lager onderwijs; bewaarschool; naaischool); gasthuis.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Zrs van Liefde (Schijndel) - Henricusgesticht Beers -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2016-03-14 18:45:59