RK klooster Zrs van Julie Postel - Het Kasteel
Nieuwe bestemming
Foto: Anton van Daal
Veerstraat 49, 5831 JM
Boxmeer

Gemeente Boxmeer
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Het kasteel, gelegen in Noord Brabant, dichtbij de grens met buurland Duitsland en de provincie Limburg, kent een bewogen geschiedenis. De vesting op een voormalig eiland aan de Maas werd eeuwenlang herhaaldelijk belegerd, vernield en weer opgebouwd.
De heren van Bergh stichtten op hun slot in 1662 een kapel, de Joh Nepomucenuskapel.
Het is in de 17e eeuw enige malen verbouwd, grotendeels herbouwd in 1782 op last van Maria Johanna van Hohenzollern, en tenslotte in 1806 voor ongeveer de helft afgebroken.
In 1780 zijn slot en kapel gesloopt.De linkervleugel van het gebouwencomplex is een overblijfsel van het kasteel, in de 13e eeuw gesticht.
Het kasteel werd sinds 1896 bewoond door de zusters van Julie Postel. De congregatie vestigde zich in 1886 in Nederland en betrok een huis (["De Biest"]) in Boxmeer. In 1896 werd het kasteel van mr. Sassen te Boxmeer gekocht. Kasteel Boxmeer ligt tussen de Maas en de voormalige rivierarm de Meer, aan de Veerstraat. Vanaf 1886 is de vestiging een ziekenhuis geweest, eerst op De Biest en de Van Coothstraat, vanaf 1896 tot 1968 aan de Veerstraat 49 en stond het ziekenhuis bekend onder de naam H.Hart ziekenhuis.. Vanaf 1912 was de vestiging het moederhuis, provincialaat en noviciaat van de congregatie.
Activiteiten: Centraal adres in Nederland; Moederhuis (vanaf 1912); Provincialaat en noviciaat (vanaf 1902); (wijk)verpleging; ouderenzorg; onderwijs; mantelzorg; vrijwilligerswerk.
Het ziekenhuis werd op 16 juli 1896 ingezegend.
In het Kasteel werd een kapel ingericht in een van de zalen, waar op 21 juli 1896 de eerste H. Mis werd opgedragen.
Door het groeiend aantal zusters voldeed de kapel niet meer.
Nieuwe kapel gebouwd in 1935/36
De kapel is op 2 juli 1936 ingewijd door mgr A.F. Diepen
Deze kapel is afgebroken.
In 1968 is in de plaats van het ziekenhuis, het verpleeghuis Madeleine gekomen.
Vestiging Zusters van Julie Postel in het pand: 1972. Activiteiten: Tbc-consultatiebureau; Communiteit voor zeven zusters.
Vanaf 1973 tot op heden is er een kloosterbejaardenoord/kloosterverzorgingshuis gevestigd voor eigen leden en leden van andere congregaties, na 2005 ook voor niet-religieuzen. In 2007 kwam er een semi-permanente bouw voor niet-geïndiceerde Redemptoristen.
Vertrek uit het pand: 1992 naar Postelhoeve, Veerstraat 49a.
Vestiging van de Zusters van Julie Postel in het pand in 1993. Activiteiten: Twee communiteiten, totaal zestien zusters.
Het voormalige kasteel is een rijksmonument en is thans het moederhuis van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel. Daarnaast is het kasteelcomplex het onderkomen voor het Kasteelmuseum Julie Postel, het Gemeentemuseum Boxmeer en Woonzorgcentrum Sint Anna.
Op 28 november 1991 werd op dit adres het congregatiemuseum gevestigd.
In 1998/99 is de kapel gerenoveerd.
Sint Anna is nu een kloosterverzorgingshuis: Woonzorgcentrum Sint Anna. In 2015 wonen er in Boxmeer en elders in Nederland nog ca. 60 zusters van Julie Postel. Tevens zijn in het huis te Boxmeer zusters en paters van andere congregaties gehuisvest.
Op het terrein staat ook het historische gedeelte van Kasteel Boxmeer, waar in het souterrain het Kasteelmuseum Julie Postel is ondergebracht. Daar wordt zowel de kleurrijke geschiedenis van de Zusters van Julie Postel, als het verleden van de eerdere bewoners zoals de heren van Boxmeer, belicht.
Historie adressering: De Biest; Van Coothstraat (van 1886 tot 1896).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)32-33, het Noordbrabants Genootschap 1983
Kuilenburg, Wout van: aanvullende gegevens 2011
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 40(1998)33
erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
gedenkboek Houët 125, het Noordbrabant Genootschap, 's Hertogenbosch 1980

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Zrs van Julie Postel - Het Kasteel Boxmeer -

Orgelhistorie

b: Conrad Ruprecht, Roermond
- het orgel verdween in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog
b: Bik, Boxmeer; Pn
r: Gebrs. Vermeulen, Weert 1957; pneumatische systeem door electro-pneumatiek vervangen; EP II vp: 12 registers
adviseur Hub. Houët te Eindhoven namens de KKOR
o/r: Gebrs. Vermeulen, Weert; omgebouwd en uitgebreid, pijpwerk en windlade van Bik gehandhaafd; EP II vp: Hw 6-Zw 6-Ped 4
r: Fa. Pels & van Leeuwen, 's Hertogenbosch en orgelmaker John Blummel te Oss 1999
r: Fa. L. Verschueren, Heythuysen

Dispositie

2011:
Hoofdwerk (II) C-g3
Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Gemshoorn 4, Octaaf 2, Mixtuur III-IV
Zwelwerk (I) C-g3
Bourdon 8, Portunaalfluit 8, Prestant 4, Woudfluit 2, Sesquialter II, Schalmei 8
Pedaal C-f1
Subbas 16, Octaaf 8, Gedekt 8, Koraal 4
Gebruikelijke koppelingen, P-II 4
Vrije combinatie, Vaste combinaties P MF F Tutti, drukknop Tongwerk af

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2016-10-26 14:24:45