RK kerk Pastoor van Ars - H Johannes Vianney
Nieuwe bestemming
Foto: Flip Veldmans
St. Philomenastraat 11 - 13
Woensel zuid - wijk Barrier - Pastoor van Arsplein 11
Eindhoven

Gemeente Eindhoven
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1929/30 naar ontwerp van architect M.H.J. van Beek. 960 zitplaatsen. De kerk heeft het grootste pannendak van Brabant.
Een windhoos op 31 juli 1939 verrichtte zijn vernietigende werk en beschadigde de kerk.
Het kerkinterieur in de jaren na de Tweede Wereldoorlog en in ± 1980 gewijzigd.
Op 12 mei 2002 is de laatste viering gehouden. De kerk is voorjaar 2005 gekocht door het Woonbedrijf.
De kerk staat op de gemeentelijke monumentenlijst.
De RK kerk H Petrus aan de Kloosterdreef is nu de parochiekerk voor geheel Woensel-zuid. De Pastoor van Arskerk kreeg een nieuwe maatschappelijke bestemming. Het beeld van de geknielde Pastoor van Ars staat nu in de H Petruskerk aan de Kloosterdreef.
Architect Miel Wijnen construeerde een gebouw in een gebouw. Zo ontstond midden in de kerk een kantoorunit van drie lagen, weliswaar zonder ramen om geen al te gesloten indruk te wekken. Meest in het oog springende element in de kerk is de drielaagse spie voor het persineel, die in het middenschip is opgetrokken.
Nu een centrum waar jeugdzorg echt in de buurt is, waar jongeren actief gaan werken en leren en waar buurtbewoners activiteiten kunnen ontplooien. Naast hoofdhuurder Combinatie Jeugdzorg is er ook plek ingeruimd voor een aantal kleinere organisaties en heeft de buurt er een eigen plekje.
In hoofdzaak is de kerk een dagbestedingscentrum voor jongeren met opvoedingsproblemen.
Op dinsdag 13 november 2012 werd de kerk heropend. De nieuwe naam van het gebouw werd Elf 13, naar de huisnummers van de pastorie en de kerk.
Het kruis op het dak is behouden, in ruil voor het stiltecentrum in de kerk, officieel Mariakapel. Enkele relicten, zoals het gekleurd glas en enkele beelden zijn in de kelder van de kerk opgeslagen.
In 2017 wordt een nieuwe bestemming voor het gebouw gezocht.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 48(2002)39, 49(2003)35, 52(2004)36, 54(2005)35
gedenkboek bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan Fa. L. Verschueren (1891-1951)21*
toekomst voor Religieus Erfgoed in Noord-Brabant 54*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk Pastoor van Ars - H Johannes Vianney Eindhoven -

Orgelhistorie

b: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1938; EP II vp: 10
adviseur dr W. Kerssemakers pr namens de KKOR
het orgel is in 1938 ingespeeld door P. van Maris

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-09-14 09:38:30