RK kerk H Maria Boodschap
Nieuwe bestemming
Foto: Flip Veldmans
Van Malsenstraat 1
Goirle

Gemeente Goirle
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1940 naar ontwerp van architect C.H. de Bever. Het ontwerp is opvallend door zijn Romaanse bouwstijl en toren met zadeldak. Dit type torendaken komt in Nederland vooral voor in het noorden van het land.
De kerk is ingezegend op 15 augustus 1940,
Het originele ontwerp van de kerk is nooit in zijn geheel uitgevoerd, zo ontbreken een vijfde travee in het schip en de torentravee met westtoren.
De kerk is een Rijksmonument.
De drie bestaande parochies H Geest, Maria Boodschap en Johannes Onthoofding zijn ingaande 1 januari 2000 gefiseerd tot RK Parochie De Goede Herder.
Op zondag 11 juli 2010 is de laatste kerkdienst gehouden. De kerk werd officieel gesloten en samengevoegd met de RK kerk St Johannes Onthoofding. Nadien is de kerk in gebruik genomen door Spot Theater.
De toekomst van de kerk is lang onzeker geweest. De kerk is verkocht aan Hermon Erfgoed te Zeist. Op 7 november 2016 is de koopovereenkomst getekend. De kerk zal worden verbouwd tot ca. 22 koopappartementen. De kerk had een geringe restauratieachterstand. Tijdens de restauratie is het leiwerk vernieuwd, het voegwerk hersteld en de gewelven geïsoleerd. Op 1 juli 2017 werden de restauratiewerkzaamheden aan de buitenzijde van het Rijksmonument afgerond met het plaatsen van een gouden haan op het kruis van de toren.
Het orgel bleef bewaard.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 49(2003)36, 64(2010)41-42, 65(2011)32, 67(2012)29, 121(2017)8
gedenkboek Houët 128, het Noordbrabant Genootschap, 's Hertogenbosch 1980

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Maria Boodschap Goirle -

Orgelhistorie

b: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1958; EL unit II vp: 22 registers uit 5 grondregisters
adviseur Hub Houët te Eindhoven namens de KKOR
Het orgel werd ingespeeld door Hub Houët

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2017-11-29 14:46:21