RK kerk Maria Hemelvaart hoofdorgel
Nieuwe bestemming
Foto: Flip Veldmans
Dorpsweg 134
De Heen

Gemeente Steenbergen
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

In 1607 is opdracht gegeven de gorzen van De Heen te bedijken. Dit werd gerealiseerd in 1610 met ruimte voor de aanleg van een dorp. Het dorp werd eerst Hogediep genoemd. Kort na 1614 kreeg het dorp de naam De Heen.
De katholieken uit De Heen kerken tot 1847 in Steenbergen.
Kapel gebouwd in 1836/37 naar ontwerp van Kornelis Joannes Rogier.
Op 5 december 1837 werd de kapel in gebruik was genomen, gewijd aan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
De kapel werd in 1847 verheven tot parochiekerk.
Later werd daaraan een torentje gebouwd.
Op 27 oktober 1879 deed A.P.C. van Genk zijn intrede als pastoor in de parochie te De Heen.
Pastoor Van Genk brengt de bouw van een nieuwe kerk in 1883 ter sprake (de in gebruik zijnde kapel dateerde uit 1837). Deze was inmiddels te klein geworden en er stonden grote onkosten voor de deur vanwege niet langer uit te stellen herstellingen aan toren en kerk. Reeds in deze vergadering werd een architect voor een nieuw te bouwen kerkje aangewezen en wel P. van Genk te Leur, een broer van de pastoor
Op 19 mei 1884 was de aanbesteding. Acht aannemers hadden ingeschreven. Het werk werd gegund aan Gijsbertus de Mooy te Steenbergen. Op zaterdag 9 augustus 1884 metselde pastoor A. van Genk de eerste steen in.
Nieuwe kerk gebouwd in 1884/85 naar ontwerp van architect P.J. van Genk te Leur. Neogotische, eenbeukige kerk met geveltorentje. Baksteen met kalkstenen sierdelen en lijsten. Een traptorentje tegen de voorgevel. Een voorportaal en 6 traveeën. Per travee twee rondboogramen.
Veel van het interieur werd geschonken door vermogende parochianen.
Op 10 maart 1885 werd de kerk plechtig ingezegend door J. Uittewilligen, deken van Steenbergen.
De beelden in de kerk zijn in 1885 gemaakt door J.A. van Genk te Antwerpen. In de winter van 1887-1888 beschilderde schilders uit Antwerpen het priesterkoor.
Consecratie van de kerk in 1929 (toen pas!).
Kerk vergroot in 1951 naar ontwerp van architect F.P. Joseph Rouleau te Hulst. Het kerkje werd uitgebreid tot 7 traveeën en met een driezijdige absis gesloten.
In 1952 is de kerk geconsacreerd.
Restauratie in 1966 onder leiding van architect Muis.
In 1977 volgde het 2e deel van de restauratie.
De kerk behoord met de RK kerk HH Petrus en Paulus te Dinteloord, de RK kerk H Joannes de Doperkerk te Nieuw Vossemeer, de RK kerk H Cornelius te Welberg, de RK kerk H Georgius te Kruisland, de RK kerk H Gummarus en de RK kerk parochie van de Vrede - Vredeskerk te Steenbergen vanaf 1 januari 2011 tot de Sint Annaparochie.
Op zaterdag 11 oktober 2014 was de laatste viering. De kerk is aan de eredienst onttrokken. De kerk blijft in gebruik voor concerten, repetities, etc.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk Maria Hemelvaart hoofdorgel De Heen -

Orgelhistorie

b:
b: Cornelis Johannes Rogier, Bergen op Zoom 1837, pijpwerk van Jean Corneille Charles de la Haye (1809-1863) te Antwerpen ??
het orgel is in 1838 ingespeeld en in 1840 betaald
b: Pieter van Peteghem (Vlaams) ± 1800 vóór
o: Cornelis Johannes Rogier (1804-1885), Bergen op Zoom 1853/54; orgel in de balustrade, speeltafel aan de achterkant; M I ap: Man 9
r: 1872
o: nieuwe kerk Jean Rosseau, Bergen op Zoom 1888 (1885)
r: 1946; electromotor; M I: Man 7 (M I ap: Man 9)
het orgel is vanaf 1970 niet meer bespeelbaar
- Hans van der Harst heeft in 1975 een rapport opgesteld. Omschrijving en begroting van de Gebrs. Vermeulen te Weert opgesteld op 4 februari 1975

Dispositie

1854 (Rogier):
Manuaal C-f3
Bourdon 16 discant of Fluit travers 8 discant, Prestant 8 bas/discant, Holpijp 8, Prestant 4 bas/discant, Fluit 4, Quintfluit 3, Octaaf 2, Flageolet 2, Trompet 8 bas/discant
Pedaal C-fº
aangehangen
 
1970 (Rogier):
Manuaal C-f'3
Montre 8 bas/discant, Viola di Gamba 8 discant, Bourdon 8, Prestant 4 bas/discant, Flute 4, Octavin 2, Trompête 8 bas/discant
Pedaal
aangehangen
het pedaal er niet meer aanwezig
Foto: Hans Vreeman

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Eekelen, drs Frans van: Steenbergen een stad met geschiedenis; Uitgeverij Boekscout.nl, Soest 2014
Harst, Hans van der: langs nederlandse orgels IV 116*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)72, uitgave prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in noord-brabant, 's-Hertogenbosch
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)122, het Noordbrabants Genootschap 1983
Leeuwen, Wies van: De Verdwenen Kerken van Noord-Brabant. WBooks (2017)114-115
Nijnatten, Ton van: kerken in het bisdom Breda 045** plattegrond*
Tijdschriften en andere uitgaves
de Mixtuur 30(1980)755-757* 763-765** 767 771, 34(1981)139
het Orgel 3(1980)85, 1(1982)2*
Laatste update: 2018-05-23 09:44:14