Hervormde kerk - Ledevaertkerk
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Dorpsstraat 1
Chaam

Gemeente Alphen-Chaam
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kapel gebouwd in ?? aan de Dorpsstraat.
In 1463 werd de parochie Chaam gesticht. De kapel werd in 1463 omgebouwd tot gotische kerk.
De toren werd in 1540 gebouwd.
Het transept en het koor dateren uit het einde van de 15e eeuw.
In 1643 kwam de kerk in protestante handen, de katholieken gingen naar een schuilkerk (de latere Pelikaanhoeve).
Preekstoel uit 1600.
In 1615 breidt de Bredase classis uit.
In 1643 werd de kerk overgedragen aan de Hervormden.
In 1669 werden 50 cathechisatieboeken en 30 trouwformulieren besteld.
Koperen doopvont rustend op 4 engelfiguurtjes uit 1796.
Restauratie toren onder leiding van architect A.J. van der Steur.
Op 28 oktober 1944 werd de grote toren van de kerk door de Duitsers opgeblazen, maar omdat het orgel op een tribune aan de oostzijde stond, bleef het orgel gespaard. De toren is niet herbouwd.
Op 13 september 1964 werden vijf oud-hollandse koperen kronen overgedragen en is de zandloper in ere hersteld.
Kerkrestauratie in 1971.
PKN-kerk.
Na de restauratie van 2000 heeft de Hervormde kerk de naam van Ledevaertkerk gekregen, genoemd naar de luidklok uit 1392 die nu in het noordertransept hangt waarop staat: "Ledevaert es miine naeme, min luut si Gode bequame". (Dit betekent: ??)

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)187
Jespers, Frans & Sleuwen, Ad van: de orgelmakers Van Hirtum (1976)22 29-30 66 68 74 82-88
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)47, uitgave prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in noord-brabant, 's-Hertogenbosch
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)50-51, het Noordbrabants Genootschap 1983
Leeuwen, Wies van: De Verdwenen Kerken van Noord-Brabant. WBooks (2017)110-111
Nijnatten, Ton van: rk kerk in het bisdom Breda bij Chaam
Zom: ontstaansgeschiedenis van de Herv Gemeente te Dongen (1993)8 38
Tijdschriften en andere uitgaves
75 jaar Flentrop Orgelbouw 58
brabants heem jg XXIV nr 4 pag 76 jg XXVI nr 4 pag 167-169
contactbrief voor kerkenverzamelaars 48(2002)39, 49(2003)35
de Mixtuur 22(1977)468 473 493, 34(1981)123 128

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Ledevaertkerk Chaam -

Orgelhistorie

b: vóór 1815
b: N.van Hirtum, Hilvarenbeek 1815/16; met pijpwerk van het vorige orgel;. Het orgel had vermoedelijk een aangehangen (kist)pedaal; M I ap: Man bas 4-disc 5
Op 12 febuari 1815 tekenden dominee Leendert Krol en ouderling Marcellus Anne Bekkers het contract met de Gebr. Van Hirtum te Hilvarenbeek
Het orgel is in 1816 in gebruik genomen
r: ??; dispositie uitgebreid met Prestant 8 bas/discant, Trompet 8 en Bourdon 16. De Cornet III en Flageolet 1 vervielen. De orgelkas werd vervangen door een donkergekleurde nieuwe kas M I: Man 10
- Het orgel werd in de loop van de 19e eeuw vervangen
b: G. van Druten, Heumen 1896, met enkele registers uit de 18e eeuw
r: 1938
r: Fa. Flentrop, Zaandam 1958; het orgel werd boven de preekstoel aan de westzijde van de kerk geplaatst en in een witte kleur geschilderd. De Trompet en de Bourdon 16 vervielen, zij maakten plaats voor een Mixtuur III-IV en Sesquialter; M I ap: Man 9
r: Fa. Flentrop, Zaamdam 1987; uitbreiding met een Subbas 16 (afkomstig uit de Grote kerk te Breda); M I vp: Man 9-Ped 1
adviseur Aart Bergwerff
- door plotselinge vorst in de winter van 1996-1997 liep het orgel schade op. De Kerkvoogdij besloot om een grote restauratie te laten uitvoeren
- organist Aart Bergwerff stelde een historisch en technisch rapport op als leidraad voor het verkrijgen van subsitie
r: Flentrop Orgelbouw, Zaandam 2001/02
adviseur Aart Bergwerff
het orgel is op 14 december 2002 weer in gebruik genomen

Dispositie

1815 (volgens contract):
Manuaal
Holpijp 8, Fiool de gamba 8 discant, Prestant 4, Fluit 4, Octaaf 2, Flageolet 1, Sexquialter II, Cornet III, Mixtuur III
Ventile. Twee blaasbalgen met een plooi
 
1816 (Van Hirtum):
Manuaal C-f3
bas
Holpijp 8, Fluit 4, Flagiolet 1, Mixtuur III
discant
Viooldigambas 8, Praestant 4, Octaaf 2, Sexquialter II, Cornet III
Ventil, Twee Blaasbalken
 
1958 (Van Druten/Flentrop):
Manuaal C-f3
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Viola di gamba 8, Octaaf 4, Fluit 4 bas/discant, Bas fluit 4, Quint 2 2/3, Octaaf 2, Trompet 8 bas/discant
Pedaal
aangehangen
 
1987 (Van Hirtum/Flentrop):
Manuaal C-f3
Prestant 8 bas/discant, Holpijp 8, Viola di Gamba 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur III-IV, Sesquialter II, Tremulant
Pedaal
Subbas 16
 
2002 (Van Hirtum/Flentrop):
Manuaal C-f3
Prestant 8 bas/discant, Holpijp 8, Viola di Gamba 8, Octaaf 4, Fluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur III-IV, Sesquialter II discant
Pedaal C-d1
Subbas 16
aangehangen
Foto: Hans Vreeman

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42