RK klooster Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (OMI; COM) - Provincialaat Huize De Mazenot
Nieuwe bestemming
Foto: Flip Veldmans
Grotestraat 41
Cuijk

Gemeente Cuijk
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Alternatieve namen: Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria; Oblaten van Maria; Missionarissen van de H. Carolus Borromeus; Missionarissen de Provincie. Afkorting: OMI; COM. Stichtingsjaar: 1816. Stichter, stichteres: Eugène de Mazenod. Land of plaats stichting: Aix-en-Provence (Frankrijk). Vestiging Nederland: 1880.
Doelstelling: Missiewerk; volksmissies; pastoraal werk.
Geschiedenis: Eugène de Mazenod, later bisschop van Marseille, stichtte deze congregatie te Aix-en-Provence in 1816, als de Société des Missionnaires de Provence. De eerste doelen ervan waren volksmissie, zielzorg voor zieken, jeugd en gevangenen. In 1826 kwam er pauselijke goedkeuring voor deze congregatie. De congregatie werd vanaf 1841 steeds meer een missiecongregatie, maar is ook actief in de parochiële zielzorg en het categoriaal pastoraat. Sinds 1880 is men in Nederland actief. Bij de komst naar Nederland speelt de toenmalige antiklerikale wetgeving in Frankrijk en België mee.
Missielanden: Canada (1841); Sri Lanka (Ceylon) (1848); Zuid-Afrika (1851); Lesotho (1851); Verenigde Staten; Namibië (1895); Congo (1931); Filipijnen (1939); Haïti (1943); Suriname (1949); Kameroen.
Vestiging in het pand: 1951. Activiteiten: Provincialaat.
Vertrek uit het pand: [1985].
Geschiedenis: Van 1985 tot 1993 waren in het pand Dominicanessen van Bethanië gevestigd. Eerder was er ook missieprocuur in Cuijk.
Nu een museum ??
Schilderijen van Jan Tillemans (1915-1980).

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Orgelhistorie

1972: harmonium

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2016-06-05 11:44:00