RK kerk H Petrus Stoel van Antiochie
Afgebroken
Foto: Flip Veldmans
Kerkwijk 44
Berlicum

Gemeente Sint Michielsgestel
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Oorspronkelijk toren op een romaanse onderbouw en een schip met zijbeuken die eindigden in topgevels, schip afgesloten door een koor met twee zijkapellen uit de 15e eeuw.
De kerk ging in 1676 over naar de protestanten. De katholieken bouwden een houten schuurkerk. Deze werd in 1771 vervangen door een stenen schuurkerk.
In de 18e eeuw verdwenen de topgevels op de zijbeuken.
Nieuwe kerk gebouwd in 1837 aan de Kerkwijk. De huidige Petruskerk.
Nieuwe kerk gebouwd in 1879. Pseudobasiliek met toren in neogotische stijl.van Th. Asseler ??
Het interieur was rijk gedetailleerd met drie neobarokke altaren, een preekstoel, biechtstoelen en beelden. Van dit alles zijn na vele verbouwingen alleen het hoogaltaar en de biechtstoelen overgebleven. Die zijn nu elders opgeslagen.
Restauratie in 1932; Uitbreiding. Opvallend priesterkoor in Bellot-stijl ??
De kerk en de pastorie werden in 1944 door oorlogsgeweld zwaar beschadigd. Het kerkarchief ging vrijwel verloren.
De kerk is in 1946/48 herbouwd, de toren in 1952.
Deze kruiskerk, die in 1952 ontstond, is op zijn beurt in 2015/16 afgebroken. De fraaie apsis door H.C. van de Leur met de expressieve veelkleurige baksteenversiering is verdwenen. Nu rest van het katholieke kerkelijke verleden alleen nog de pastorie.
Het dak werd in januari 2001 voorzien van zeil tegen lekkage.
De kerk raakte per 1 juli 2010 buiten gebruik.
Per 1 januari 2012 is de kerk gefuseerd met de RK kerk Allerheiligst Sacrament te Middelrode. De naam van de nieuw gevormde parochie is Sint Norbertus.
Op zondag 24 juni 2012 was het allerlaatste orgelconcert in deze kerk. De gemeente Sint-Michielsgestel wilde dat de kerk een gemeentelijk monument zou worden. Ook de dorpsbewoners voerden actie voor een nieuwe bestemming van het gebouw. Nu de kerk geen monument wordt is de weg vrij om een sloopvergunning aan te vragen. De kerk is dus in 2015 afgebroken op de naoorlogse toren na. Die kan een nieuwe bestemming krijgen, als er voldoende geld is voor consolidatie en verbouw.
De plek van de oude, in 1837 afgebroken schuurkerk, is nog wel bekend. De fundering bestaat ook nog. In het wijkpark van het bestemmingsplan Schuurkerkpad is vrijdag 14 september 2012 een informatiebord geplaatst.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)209
Jespers, Frans & Sleuwen, Ad van: tot roem van zijn makers (1978)22 25 28 44 48 77-79* 192
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)14, prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900 24-25, het Noordbrabants Genootschap 1983
Leeuwen, Wies van: De Verdwenen Kerken van Noord-Brabant. WBooks (2017)30 40* 108-109
Tijdschriften en andere uitgaves
brabants orgelrijkdom (2012)43*, uitgave Brabantse orgelfederatie
contactbrief voor kerkenverzamelaars 63(2010)32, 67(2012)28, 69(2013)32
de Mixtuur 60(1988)466
gedenkboek bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Fa. L. Verschueren (1891-1951)18 27
het Orgel 1(1989)12
kerkepadgids (1983)69*
orgelmaker van Hirtum 10

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk H Petrus Stoel van Antiochie Berlicum -

Orgelhistorie

b: J.J. Vollebregt & Zn., 's Hertogenbosch 1860/61, kas gemaakt in het atelier van de Fa. Goossens te ’s-Hertogenbosch; M II vp: 26 registers
o: nieuwe kerk 1879
b: Gebrs. Franssen, Roermond 1914, in bestaande kas met oud pijpwerk; Pn II vp:Hw 20-Zw 15-Ped 9
o/r: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1933/34, overplaatsing naar nieuwe kerk; EP II vp: 25 registers
adviseur dr W. Kerssemakers pr
- het orgel werd verwoest in 1944
b: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1946; met pijpwerk van Vollebregt/Franssen/Verschueren; EP II vp: Hw 10-Zw 10-Ped 5
adviseur dr P.J. de Bruyn pr namens de KKOR
r: Fa. Pels & van Leeuwen, 's Hertogenbosch 1986; schoonmaak, tractuur gereviseerd, verzwaarde de zwelkast en wijzigde de afmetingen van de vrijstaande speeltafel, waarbij het pedaalklavier werd vernieuwd
heringebruikneming orgel op 2 november 1986
o: 2012 naar ??; resten van snijwerk en beelden staan in HEESWIJK Abdij van Berne

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-04-07 15:35:19