RK klooster Paters van de H Geest
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Grens 23
buurtschap Baarle-Grens
Baarle-Nassau

Gemeente Baarle-Nassau
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Het buurtschap Baarle-Grens, 5 kilometer ten zuiden van Baarle, behoorde tot 1959 volledig bij de gemeente Baarle-Nassau. Het buurtschap vormde met Weelde-Statie, dat tot de Belgische gemeente Ravels hoort, een volwaaldig dorp.
Als oud-missionaris was pater Sébire, stichter van de Belgisch-Nederlandse Provincie, overtuigd van het belang van broeder-missionarissen voor het missiewerk. Vanaf het begin van de stichtingen in Lier en Weert had hij jonge mensen aangenomen die zich als broeder-religieus in dienst wilden stellen van de missie.
In maart 1913 werden de fundamenten gelegd voor het klooster in Baarle. Voor weinig geld waren er vele hectaren onontgonnen heide gekocht.
Op 16 december 1913 verhuisde het noviciaat naar Baarle Nassau.
In 1925 vestigden zich 21 novicen.
De nieuwe kapel werd in 1925 ingezegend.
Op 5 april 1926 was de eerste steenlegging voor een nieuwe vleugel.
Van 1925 tot 1928 zijn er 38 broeder-missionarissen van hier naar de missie of naar de opleidingshuizen vertrokken. Van 1929 tot 1933 hebben nog eens 32 jonge mannen hun kloostergeloften afgelegd.
In juli 1942 confisqueert het Duitse bezettingsleger het huis van de broederopleiding. De bezetting verbood het bestaan van de kloostergemeenschap, Het huis kreeg de naam "Zonnewende", als vormingsschool voor Duitsgezinde boerenjeugd Een aantal broeders gingen naar Gemert, anderen naar Weert en een groep werd gehuisvest in een huishoudschool in Alphen. In de oorlog zijn er een tijdje nog studenten uit Lier (België) geweest, die hadden moeten vluchten omdat het missiehuis in vlammen was opgegaan. Ook was het een toevluchtsoord voor talrijke andere vluchtelingen, vooral uit Turnhout.
De broeders keerden in september 1945 terug. Bijna alles was verwoest. Het eerste werk was het herstel van de oorlogsschade aan de gebouwen.
Het nieuwe gebouw werd in april 1947 inzegening, gebouwd op de plaats van de vroegere kapel, die in de oorlog volledig werd verwoest.
Inzegening van de nieuwe kapel op 21 Mei 1953 door mgr Baeten, bisschop van Breda. De kapel werd volledig gebouwd door de broeders, er werd nog gewerkt aan een nieuwe vleugel aan het huis van de broederopleiding.
Op 7 september 1959 was de aankomst van drie Kongolese jongens, die hier hun broederopleiding zouden krijgen.
In 1963 bestond het klooster te Baarle Nassau 50 jaar. In deze halve eeuw legden hier 345 broeders hun geloften af, hiervan zijn er nu nog 198 actief, waarvan 76 in twintig verschillende missiegebieden. Het aantal arbeidsjaren dat al deze broeders aan de missie besteed hebben bedroeg toen 1687, omdat er geen nieuwe broederkandidaten zich gemeld hebben, werd de broederopleiding in september 1967 afgesloten. Het noviciaat dat er zich geïnstalleerd had, ging naar Gemert.
Het huis werd eerst verhuurd en later verkocht. Nu woning(en) op het terrein.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Paters van de H Geest Baarle-Nassau -

Orgelhistorie

-

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-05-20 17:02:49