RK klooster Benedictijnen (OSB) - St Paulusabdij - Petruskerk Hoofdorgel
Overgenomen
Foto: Flip Veldmans
Hoogstraat 80
Oosterhout

Gemeente Oosterhout
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Benedictijnse monniken zijn in 1901 uit Wisques (Frankrijk) gevlucht vanwege de Wetten van Combe die religieuze gemeenschappen in Frankrijk verbood. Zij verbleven de eerst vijf jaar in België.
In 1904 werd de monnik - architect Dom Paul Bellot - naar Oosterhout gezonden.
Het klooster is gebouwd in 1906/08 naar ontwerp van architect.Dom Paul Bellot. Patroonheilige: Paulus. Activiteiten: Contemplatie; gastenhuis.
Het sobere bakstenen klooster kwam in drie fasen tot stand.
In 1906 werd de eerste steen gelegd. In 1908 kwam het kloostercomplex St Paulusabdij inclusief de kerk gereed.
De kerk is evenals het klooster opgetrokken in schoon metselwerk, waarbij spits-, keper- en paraboolbogen zijn toegepast. Alleen elementen als boog- en gewelfaanzetten zijn in hardsteen uitgevoerd.
Geschiedenis: Deze abdij is in 1907 in een nieuw gebouw gesticht als een refugiéhuis, later priorij, van St. Paul de Wisques (Frankrijk), een abdij die in 1889 is gesticht. (De benedictinessen van Wisques hadden zich al in 1901 in Oosterhout gevestigd.) Sinds 1910 is het een abdij. In 1928 volgde een definitieve afscheiding van Wisques. Oosterhout behoorde vóór 2005 tot de monastieke congregatie van Solesmes, maar erna tot de congregatie van Subiaco. In 1954 is er een nieuwe kerk gebouwd door architect J. Sluymer.
De kerk werd op 6 juli 1956 ingewijd.
Het huidige hoofdaltaar uit 1978 is vervaardigd door Niel Steenbergen.
De Sint-Paulusabdij maakt deel uit van De Heilige Driehoek, een kloosterenclave, samen met het klooster Onze Lieve Vrouwe-abdij en het klooster Zrs Norbertinessen - St Catharinadal.
Op 6 juli 2006 hebben de laatste 13 monniken het 100-jarig bestaan van het klooster en het 50-jarig bestaan van de kloosterkerk gevierd en herdacht. Daarna zijn zij vertrokken naar het Missiehuis "Zorgcentrum Zuiderhout" te Teteringen.
Opmerkingen: Voortgezet als Sint Pauluscommuniteit te Teteringen. Omdat de nieuwe bewoners van de abdijgebouwen, Gemeenschap Chemin Neuf (een in 1973 in het Franse Lyon ontstane gebedsgroep), gevraagd hebben de naam Sint Paulusabdij in 2006 te mogen behouden, heeft de Benedictijnengemeenschap zich Sint Pauluscommuniteit genoemd.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Benedictijnen (OSB) - St Paulusabdij - Petruskerk Hoofdorgel Oosterhout -

Orgelhistorie

b: Fa. Adema, Amsterdam 19..
r: Fa. Adema-Schreurs, Amsterdam 1952; Pn II vp: Hw 5-Nw 6-Ped 2
o: HEESWIJK Klooster Norbertijnen internaat
b: Fa. B. Pels & Zn., Alkmaar 1956; het koororgel kan als onafhandelijk orgel op de drieklaviersspeeltafel worden aangesloten, en ook in zijn geheel (koor I en II) op het eerste manuaal gebracht worden als echowerk; EP III vp: Hw 10-Pos 8-Bov 10-Ped 6
inwijding orgel op zondag 11 november 1956
- grote onderhoudsbeurt in ?? door Fa. A. Nijsse & Zn., Oud Sabbinge

Dispositie

1956:
Hoofdwerk (I) C-g3
Prestant 16, Prestant 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Fluit 4, Octaaf 2, Mixtuur V-VII, Mixtuur III-IV, Cornet II-V, Trompet 8
Positief (II) C-g3
Gemshoorn 8, Quintadena 8, Prestant 4, Fluit 4, Nachthoorn 2, Sesquialter II, Mixtuur III, Kromhoorn 8
Bovenwerk (III) (geen zwelkast) C-g3
Prestant 8, Roerfluit 8, Prestant 4, Fluit 4, Nasard 2 2/3, Zwegel 2, Terts 1 3/5, Larigot 1 1/3, Trompet 8, Regaal 4
Pedaal C-f1
Prestant 16, Subbas 16, Octaaf 8, Gemshoorn 8, Ital. Prestant 4, Trompet 8

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)134, uitgave prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch
Tijdschriften en andere uitgaves
150 jaar Adema Orgelbouw sinds 1855 (2006)42
contactbrief voor kerkenverzamelaars 52(2004)36, 56(2006)40
drie basilieken - monumenten voor bezinning (2000)15-16
erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
kerkepadgids (1984)27-28*
Laatste update: 2016-11-30 19:14:06