Hervormde kerk - Kouwenbergs kerkje
Overgenomen

Geen
foto
beschikbaar

Kouwenberg 29
Aarle-Rixtel

Gemeente Laarbeek
Noord-Brabant

www.kouwenbergskerkje.nl

(Kerk)gebouw

Aarle en Rixtel hadden beide een parochiekerk, maar deze kerken werden door de protestanten in 1648 overgenomen. De Protestanten waren met zo weinigen dat ze niet in staat waren de twee voormalige parochiekerken te onderhouden. De kerken raakten in verval en de parochiekerk van Rixtel werd in 1818 gesloopt. De Aarlese kerk, de voormalige Mariakerk, werd door de protestanten nog geruime tijd gebruikt.
In 1798 kregen de katholieken de gelegenheid om de Mariakerk terug te nemen, maar ze wilden liever in de schuurkerk blijven en vervolgens een nieuwe kerk bouwen. Ook de protestanten gaven de voorkeur aan een nieuwe kerk, daar herstel van de Mariakerk niet haalbaar bleek.
Het aantal leden van de Hervormde Gemeente was echter gegroeid, mede door toedoen van de Maatschappij van Welstand die boerderijen had opgekocht waar protestantse boeren in kwamen te wonen.
Nieuwe waterstaatskerk gebouwd in 1847/48 naar ontwerp van architect Arnoldus van Veggel. Het was een achtkantig zaalkerkje.
De kerk werd op 6 augustus 1848 ingewijd.
Bouwkundig gezien was het slecht geconstrueerd en reeds in 1872 stortte de voorgevel in, waarna de kerk in 1873 geheel werd gesloopt en een nieuwe kerk werd gebouwd die in 1874 gereed kwam naar ontwerp van architect Martin Dreesen en dat tegenwoordig als het Kouwenbergs kerkje bekend staat.
De kerk is in 1987 gesloten voor de Hervormde eredienst en verkocht aan de burgerlijke gemeente.
Vanaf 1983 huurde de Nieuw Apostolische kerk (zie daar) het gebouw. Zij hebben de kerk en de preekstoel in 1989 gekocht van de gemeente voor het symbolische bedrag van één gulden. Het overige meubilair bleef eigendom van de Hervormde gemeente.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)171
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)134, uitgave prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in noord-brabant, 's-Hertogenbosch
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)2, het Noordbrabants Genootschap 1983
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 20(1988)23, 45(2001)34, 55(2006)37, 61(2009)33, 64(2010)41
de Mixtuur 27(1979)644

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Kouwenbergs kerkje Aarle-Rixtel -

Orgelhistorie

in 1869 geen orgel
b: Smits 19e eeuw
harmonium in ± 1960 achter een ouder neo-gotisch imitatie-front

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42