RK kerk Allerheiligst Sacrament
Afgebroken
Foto: Fotopersbureau Het Zuiden
Sonniusstraat 1g
wijk De Vliert
's-Hertogenbosch (Den Bosch)

Gemeente 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Noodkerk Allerheiligst Sacrament gebouwd aan de Orthenseweg in de wijk De Vliert (zie daar).
Deze kerk is afgebroken.
In 1933 benoemde mgr Diepen B.J.M. Schoenmakers, tot dan kapelaan te Helmond, officieel tot pastoor van de parochie van het Allerheiligst Sacrament. Zijn eerste opdracht was een nieuwe kerk te bouwen. De parochie werd in november 1933 opgericht. In december kon het werk besteed worden en op 17 juni 1935 legde mgr Diepen de eerste steen.
Nieuwe kerk gebouwd in 1935/36 naar ontwerp van architect Jan van der Valk (1873-1961) te Tilburg aan de Sonniusstraat. Grote driebeukige kruiskerk met breed middenschip en zeer smalle zijbeuken. Het ontwerp sloot aan bij de wensen van de toenmalige Liturgische Beweging (volkskerk). De (vermoedelijk) wel ontworpen westtoren is onvoltooid gebleven. 1400 zitplaatsen. De bouwstijl was hoofdzakelijk traditionalistisch. In de achtergevel werd onder de daklijst Christus aan het kruis met ter weerszijde Johannes en Maria in steen uitgehouwen door de Utrechtse beeldhouwer Uyterwaal.
De kerk werd geconsacreerd op 22 april 1936.
Inwendig sloot RĂ¼thener zandsteen en diverse bogen af. Toch was de kerk maar half klaar. Het was nog maar een 'halve kruiskerk' en werd aan de voorzijde afgesloten door een noodgevel.
De Tweede Wereldoorlog gooide roet in het eten voor de afbouw.
In 1941 bracht Ninaber van Eyben nog een muurschilderij aan: Calvarie en de kroning van Maria. In 1937 had hij al een Christus Eucharisticus geschilderd met vier evangelisten.
Toen in 1942/43 de klokken door de Duitsers werden gevorderd, kreeg pastoor Schoenmakers tot zijn verbazing vrijstelling, hoewel de klok in de Sacramentskerk geen historische waarde had. Wellicht gold deze vrijstelling de klok van het naast de kerk door de Duitsers gevorderde fraterhuis, maar de kerkklok bleef hangen.
Bij de bevrijding van de stad werd de kerk zwaar beschadigd en kon voorlopig alleen provisorisch hersteld worden. Er werd weer gebouwd op de Vliert en de kerk werd te klein.
In 1950 werd de eerste steen 'tot den afbouw der kerk' gelegd naar ontwerp van Jan en Ed van der Valk. Het 'halve kruis' werd een heel kruis. In 1958 schilderde Marius de Leeuw op de westwand van het zuidertransept 'Het leven heeft zijn verloop' (geboorte-onderricht-verdriet-dood).
In de jaren zestig ging het kerkbezoek omlaag en in de jaren zeventig kwam de discussie op gang welke kerk in de Muntel-Vliert gesloten moest worden. Dat werd uiteindelijk in 1997 de Antonius van Padua op de Muntel. De Sacramentskerk werd intern verkleind en
In 1977 is de kerk intern verbouwd, waarbij in het schip een veel kleinere kerkzaal met verlaagd plafond is ingebouwd, gescheiden van imposant koor en transept. Het grote orgel is toen ook buiten gebruik gesteld en in hetzelfde jaar gesloopt.
In hetzelfde jaar 1977 werd de aangepaste 'achterkerk' in gebruik genomen.
De kerk is in 2002 afgebroken.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Leeuwen, Wies van: De Verdwenen Kerken van Noord-Brabant. WBooks (2017)116-117
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 37(1997)32, 38(1997)38, 40(1998)25 34, 49(2003)36, 52(2004)36
gedenkboek bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Fa. L. Verschueren (1891-1951)55*

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk Allerheiligst Sacrament 's-Hertogenbosch -

Orgelhistorie

b: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1951; EP II vp: Hw 5-Zw 5-Ped 4 (gepland III vp: Hw 9-Pos 9-Zw 10-Ped 10)
adviseur prof A. Smijers pr namens de KKOR
het orgel is in 1951 ingespeeld door L. Arons
- het orgel deed sinds 1977 (1981) geen dienst meer als gevolg van de vernieuwde liturgische opvattingen.
o: 1998 naar UTRECHT Nieuw Apostolische kerk in Ned aan de Werner Helmichstraat

Dispositie

1951 (Verschueren):
Hoofdwerk
Bourdon 16*, Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Koppelfluit 4*, Quint 2 2/3*, Doublette 2, Mixtuur IV-VI, Trompet 8*
Positief (manuaal II)*
Bourdon 8, Kwintadeen 8, Prestant 4, Roerfluit 4, Octaaf 2, Spitskwint 1 1/3, Sesquialter II, Scherp IV, Kromhoorn 8
Zwelwerk (manuaal III)
Tolkaan 8, Baarpijp 8, Octaaf 4, Blokfluit 4, Roerquint 2 2/3, Gemshoorn 2*, Nachthoorn 1*, Cimbel V-VI*, Trompet Harmonique 8*, Schalmei 4*, Tremolo
Pedaal
Prestantbas 16, Subbas 16, Octaafbas 8, Gedektbas 8*, Prestant 4, Fluit 4*, Mixtuur IV*, Bazuin 16*, Trompet 8*, Klaroen 4*
De met * gemerkte registers zijn niet geplaatst
Foto: Bert Wisgerhof

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-01 13:57:16