RK kerk - schuurkerk H Jan
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Kruisstraat 8
's-Hertogenbosch (Den Bosch)

Gemeente 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Bij de verovering van Den Bosch door Frederik Hendrik in 1629 werden alle katholieke kerken en kapellen onteigend. De priesters en kloosterlingen werden verjaagd en de katholieke eredienst vrijwel verboden.
Bovendien werden er pogingen aangewend om de bevolking tot het calvinisme over te halen, o.a. door de benoeming van strijdlustige predikanten als de Heusdenaar Gijsbert Voetius.
Toch werd al snel duidelijk, dat het merendeel van de Bosschenaren vasthield aan zijn confessie. Zeker na 1672 verminderde langzaam de druk op de katholieken.
De katholieken kerkten in 1629 in huiskerken. Tot 1672 waren er geen echte schuilkerken, maar slechts geheime huiskerkjes, die dikwijls van adres moesten wisselen.
De kapel van het klooster van de Uilenborg functioneerde van 1650 tot 1693 als kerk voor de parochies Sint Jan, Sint Pieter en Sint Cathrien. Daarna is de kapel door de magistraat opgeheven.
Van 1684 tot 1693 werd de schuilkerk tijdelijk opgeheven.
Vanaf ?? tot 1745 in de Kruisstraat en vandaar vanwege het instorten van de bidplaats naar de leegstaande bidplaats Achter de Tolbrug.
De schuilkerk werd vanaf 11 september 1702 bediend door de Wereldheren.
Schuilkerk in de tuin van een huis in de Vughterstraat nabij de Molenbrug.
Deze kerk is lang bediend door de Paters Dominicanen.
Het gebouwtje aan de Kruisstraat is in 1745 door bouwvalligheid ingestort.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900 138 139, het Noordbrabants Genootschap 1983
Kuilenburg, Wout van: aanvullinde gegevens Oss 13
Tijdschriften en andere uitgaves
het Orgel 5(1985)211-212

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk - schuurkerk H Jan 's-Hertogenbosch -

Orgelhistorie

b: rond 1780
r: Nicolaas van Hirtum, Hilvarenbeek 1784
zie: RK kerk - Kathedraal St Jan Evangelist

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-05-12 16:10:40