RK kerk - schuurkerk H Cathrien
Afgebroken

Geen
foto
beschikbaar

Vughterstraat
's-Hertogenbosch (Den Bosch)

Gemeente 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Bij de verovering van Den Bosch door Frederik Hendrik in 1629 werden alle katholieke kerken en kapellen onteigend. De priesters en kloosterlingen werden verjaagd en de katholieke eredienst vrijwel verboden. Bovendien werden er pogingen aangewend om de bevolking tot het calvinisme over te halen, o.a. door de benoeming van strijdlustige predikanten als de Heusdenaar Gijsbert Voetius.
Toch werd al snel duidelijk, dat het merendeel van de Bosschenaren vasthield aan zijn confessie. Zeker na 1672 verminderde langzaam de druk op de katholieken.
De katholieken kerkten in 1629 in huiskerken. Tot 1672 waren er geen echte schuilkerken, maar slechts geheime huiskerkjes, die dikwijls van adres moesten wisselen.
De kapel van het klooster van de Uilenborg functioneerde van 1650 tot 1693 als kerk voor de parochies Sint Jan, Sint Pieter en Sint Cathrien. Daarna is de kapel door de magistraat opgeheven.
Schuilkerk vanaf 1804 in het Kruisbroedersklooster – Kruisbroedershof, toegewijd aan de H. Catharina van Alexandrie
De schuilkerk is in 1811 opgeheven omdat de oude Catharinakerk weer gebruikt mocht worden (zie daar) en deze kerk daarom overbodig werd.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: Repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)138 139, het Noordbrabants Genootschap 1983
Tijdschriften en andere uitgaves
het Orgel 5(1985)211-213

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk - schuurkerk H Cathrien 's-Hertogenbosch -

Orgelhistorie

b: rond 1780 ??
- Nicolaas van Hirtum te Hilvarenbeek 1786; stembeurt
r: Nicolaas van Hirtum, Hilvarenbeek 1790; vernieuwing en herstel
- het orgel werd verkocht

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-05-12 16:10:15