RK kerk - Grote of St Elisabethkerk hoofdorgel
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Markt
Grave

Gemeente Grave
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Romaans kerkje gebouwd ± 1250 door de Heren van Cuijk, gewijd aan St Elisabeth van Thüringen. Laatgotische kerk.
De kerk is in 1308 verheven tot Kapittelkerk.
Nieuwe toren gebouwd in 1325/50 ten westen van de bestaande toren.
Na 1350 bouw van een groter kerkschip ter vervanging van het driebeukige Romaans kerkschip. Overwelfde pseudobasiliek: middenbeuk hoger dan de zijbeuken.
Na 1400 is het zijkoor gebouwd aan de zuidzijde (en misschien ook aan de noordzijde).
In de 15e eeuw is het kerkschip vergroot: drie even hoge en even brede beuken met zijkapellen aan de noord- en zuidzijde. Grootste kruiskerk van Nederland.
In 1506-1516 nieuwbouw van het hoogkoor met aan de noordzijde het kanunnikenkoor en aan de zuidzijde sacristie met verdieping en traptoren. Renaissance dwarsschip met opvallende noord- en zuidgevels gebouwd ± 1535 naar ontwerp van Allessandro Pasqualini. Samenspel van natuursteen en baksteen.
Op een van de adellijke zerken staat het wapen van de heren Wolter en Willem van Wamel.
De kerk is in 1602-1798 aan de katholieke eredienst onttrokken met een korte onderbreking van 1672/74.
Josua de Grave tekende de kerk in 1674.
Het is de meest geteisterde kerk van de provincie. Toren en schip van de kerk waren in dat jaar zwaar beschadigd door oorlogsgeweld. De toren werd hersteld.
De kerk heeft in 1674 veel geleden van oorlogsgeweld.
Stadhouder Willem III veroverde de stad in 1774 op de Fransen, tijdens het zware beleg op 8 tot 10 augustus 1674 is de torenspits met het klokkenspel en een deel van het middenschip weggeschoten. De kerk moest voor de helft worden afgebroken. Alleen het koor, dwarsschip en één vak van het schip met de zijbeuken bleven staan
Preekstoel in de 17e eeuw gemaakt van eikehout door de beeldsnijder Willemse uit Antwerpen..
Schuurkerk in de 18e eeuw in kapel van de Zrs Franciscanessen.
De kerk is in 1795 beschadigd door oorlogsgeweld.
De katholieken kregen in 1799 de schamele overblijfselen van de Elisabethkerk terug. Het herstel duurde enkele jaren. Op 20 mei 1804 werd de herstelde kerk weer in gebruik genomen.
Restauratie kerk in 1818.
Een storm heeft op 26 november 1836 grote schade aan de kerk aangericht. Groot herstel van de kerk in 1840/41.
Op 4 augustus 1866 stortte een deel van de kerk in, een van de vieringspijlers stortte in en bracht grote schade aan het orgel. Het Rugpositief ging verloren.
De toren is in 1874 door een blikseminslag afgebrand en werd niet herbouwd. In 1876 werden de laatste restanten afgebroken. Koor en dwarsschip bestaan nog steeds, van het schip is alleen het onderstuk van de muren over.
In de zestiger jaren raakten kerk en orgel zo in verval dat de kerk gesloten werd
Kerkrestaureerd van 1974 tot 1981 door de Stichting Elisabethkerk Grave onder leiding van de architecten W. Kramer en Th. Burgler.
Op 19 november 1981 op de feestdag van haar patroonheilige de heilige Elisabeth van Thüringen is de kerk door Prinses Margriet feestelijk heropend.
Op het plaveisel rond de kerk is aangegeven hoe groot de kerk eertijds was en waar de toren en de steunpilaren van de verscheidene dwarspanden hebben gestaan.
Hoogaltaar met barokke pracht van hout en "gemarmerd" beelden wit geschilderd van Vlaamse herkomst uit de 18e eeuw.
De David-biechtstoel was bestemd voor de mannen, gemaakt in 1713.
de Maria-Magdalena-biechtstoel was bestemd voor de vrouwen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK kerk - Grote of St Elisabethkerk hoofdorgel Grave -

Orgelhistorie

b: vóór 1520
b: onbekend 1804
het orgel is in 1841 verkocht aan A.A. Kuerten te Huissen, die verwerkte in 1843 een gedeelte van het pijpwerk in de RK kerk te OVER- EN NEDERASSELT
b: Franciscus Cornelius Smits, Reek 1843/46, de kas is vermoedelijk van J. Beuijssen te Boxmeer; M III ap: Hw 10-Rw 9-Echo 8, gepland M III vp: Hw 12-Rw 12-Borstw 10-Ped 8
- het Rugpositief ging in 1866 verloren door de instorting van een van de vieringspijlers, grote schade aan Hoofdwerk en orgelbalcon.
o/r: Gebrs. Gradussen na 1866; het orgel werd herplaatst op een nieuw orgelbalkon, het Rugwerk ging verloren
r: Gebr. Gradussen, Winssen 1868; M II vp:
- onderhoud Gebr. Smits te Reek 1883 tot 1928
r: Franciscus Cornelius Smits II, Reek (1834-1918), Reek 1883; herstelling
r: Gebr. Smits, Reek 1918/19; technisch verstel en dispositiewijzigingen: zij vervingen de Prestant 4 en de Sifflet 4 discant van het Echowerk door een Salicionaal 8 en een Voix Céleste 8 discant
r: Fa. A. Bik, Boxmeer 1933
r: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1955; schoonmaak en ventilator
- orgel op 29 april 1974 door de Fa. L. Verschueren demonteerd. In verband met de kerkrestauratie werd het instrument tijdelijk opgeslagen te Heythuysen
- rapport van drs J. Boogaarts over de staat van het orgel
- in 1974 werd het orgel gedemonteerd en opgeslagen bij Verschueren te Heythuysen
r: Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1979/81; een nieuw balcon werd ontworpen door de restauratiearchitecten van de kerk W. Kramer en Th. Burgler. In de nieuwe balustrade werd een schijnrugwerk geplaatst, de klaviatuur werd weer met een derde (loos) manuaal uitgebreid. De Salicionaal werd een Prestant 4 en de Voix Céleste een Fluit 2; M II ap: Hw 10-Echo 8
adviseur Hans van der Harst namens de KKOR
heringebruikneming orgel en kerk op 19 november 1981

Dispositie

1846 (volgens Boogaarts):
Groot Manuaal
Bourdon 16 bas/discant, Prestant 8, Viola di gamba 8, Holpijp 8, Octaaf 4, Openfluit 4, Octaaf 2, Mixtuur III 1, Bombarde 16, Trompet 8 bas/discant
Rugpositief
Bourdon 16, Prestant 8, Holpijp 8, Flûte travers 8 discant, Octaaf 4, Fluit 4 bas/discant, Octaaf 2, Flagelet 1, Trompet 8 bas/discant, Klairon 4
Echowerk
Baarpijp 8 bas, Veldfluit 8 discant, Roerfluit 8, Echo Holpijp 8 discant, Prestant 4, Salicet 4, Sifflet 4 discant, Dulciaan 8 bas, Oboë 8 discant, Vox humana 8
Pedaal
aangehangen
4 Koppels
4 Afsluitingen, Ventil, Tremulant
 
1885 (volgens van ’t Kruijs):
Hoofdmanuaal
Bourdon 16 , Prestant 8, Holpijp 8, Viola 8, Prestant 4, Dulcena 4, Octaaf 2, Mixtuur II-III, Bombarde 16, Trompet 8
Bovenmanuaal
Veldfluit-Baarpijp 8, Holpijp 8, Echo 8 discant, Prestant 4, Salicet 4, Sifflet 4, Hobo-Dulciaan 8, Vox-Humana 8
 
1981:
Hoofdwerk (II) C-f3
Bourdon 16 bas/discant, Prestant 8, Holpijp 8, Viola 8, Prestant 4, Dulcena 4, Octaaf 2, Mixtuur II-III 1, Bombarde 16, Trompet 8 bas/discant
Rugwerk (I) C-f3
voorbereid
Echowerk (III) C-f3
Holpijp 8, Baarpijp 8 bas, Veldfluit 8 discant, Echo 8 discant, Prestant 4, Salicet 4, Fluit 2, Hobo-Dulciaan 8 bas/discant, Vox Humana 8
Pedaal C-d1
aangehangen
Manuaalkoppel. Pedaalkoppel
Trede voor zweldeurtjes (origineel) Echowerk
Inliggende Tremulant. Ventiel
Het orgel heeft vier spaanbalgen
Temperatuur evenredig zwevend. Toonhoogte a1 = 415,3 Hz. Winddruk 85 mm Wk.
Foto: Anton van Daal

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
Gregoir, Edouard Georges Jacques (1822-1890): Historique de la facture et des facteurs d'orgues, Antwerpen (1865)171
Harst, Hans van der: langs nederlandse orgels IV 23 27 35, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)9 11*, prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900 110-112 113 aanv II 31, het Noordbrabants Genootschap 1983
Kruijs, M.H. van 't: disposities der verschillende orgels (1885)95, uitgave Frits Knuf, Amsterdam 1972
Kuilenburg, Wout van: het werk van de orgelmakersfamilie van Eijsdonck / van Nistelrooy / Kuijte (1983)6 10 23 59 113 153 157; Het Noordbrabants Genootschap
Leeuwen, Wies van: De Verdwenen Kerken van Noord-Brabant. WBooks (2017)56* 114-115
Oost, Ger/Wisgerhof, Bert: er staat een orgel 107
Tijdschriften en andere uitgaves
brabants orgelrijkdom, uitgave brabantse orgelfederatie (2011)43*
contaktbrief voor kerkenverzamelaars 47(2002)36
de Mixtuur 22(1977)473 491, 38(1982)304, 53(1986)114-115,
het Orgel 6(1974)226, 4(1975)121 130*, 12(1976)395, 11(1981)381-386 (4 foto's)*, 1(1982)5, 4(1990)138 198*
kerkepadgids (1978)25, (1990)48-49 (4 foto's)*
Laatste update: 2018-05-22 18:37:29