Hervormde kerk - Garnizoenskerk
In gebruik
Foto: Anton van Daal
Servetstraat 1
Ravenstein

Gemeente Oss
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1640/41 in traditionele laat-gotische trant door aannemer Dirk Bijl. De kerk is gebouwd voor het Staatse garnizoen.
De kerk is in 1641 in gebruik genomen, ondans in de Grote Poort het jaartal 1646 staat.
De preekstoel is in 1644 geschonken door ouderling Derck Holthuysen.
"taeffel der X geboden" geschonken door baron Johan van Merode, commandeur/gouverneur van Ravenstein Het fraaie bord is bekronend met zijn wapen en opgehangen boven zijn gestoelte.
Doophek in 1659 vervaardigd door de Ravensteinse schrijnwerker Christiaen Martens van Gent. De bogen en de lessenaar op de kansel zijn gemaakt van ijzer.
Ingrijpende verbouwing van de kerk in 1791.
Grondige restauratie in 1972.
De PKN-kerk is eigendom van de gemeente Ravenstein en is ook in gebruik voor culturele doeleinden. Het pleintje aan de zijkant is het voormalige Hervormde kerkhof.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: het Ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 26 169
Harst, Hans van der: langs nederlandse orgels IV 31 105*, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)24, prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)255-256, het Noordbrabants Genootschap 1983
Kuilenburg, Wout van: het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck/Van Nistelrooy/Kuijte: (1983)153
Os, drs J.F. van: langs nederlandse orgels II 32, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Tillema: foto L 12*, de Mixtuur Schagen
Tijdschriften en andere uitgaves
250 jaar orgelmaker Vermeulen 97 109
brabants heem jg XXIV nr 4 pag 85 jg XXVI pag 97
het Orgel 9(1972)220, 3(1973)78*, 11(1973)315
kerkepadgids (1978)27 (1990)50-52*
toekomst voor Religieus Erfgoed in Noord-Brabant 29

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Garnizoenskerk Ravenstein -

Orgelhistorie

b: Antonius Friedrich Gottlieb Heynemann, Nijmegen 1781 vóór; kabinetorgel M I: Man 5
kas aangekocht in 1781 bij mr Abraham van Velp, meester-timmerman in de Burchtstraat te Nijmegen
o: Joannes Beerens, Weert 1781, in Louis Seize-stijl met twee wangen of zijvleugels door een beeldsnijder uit Nijmegen verklagd, orgel geplaatst op een balkon boven de kleine deur van de kerk
orgel op 26 augustus 1781 voor het eerst bespeeld
in 1785 werden door Petrus Verhoeven te Uden een David en twee engeltjes gemaakt
o: 1791, naar een nieuw balkon boven de hoofddeur
r: Fa. Flentrop, Zaandam ± 1940; oude balg vervangen door een zwemmerbalg
- schade door oorlogshandelingen in 1940/45
r: Fa. Flentrop, Zaandam 1948/49; weer bespeelbaar gemaakt, windmoter geplaatst
r: ± 1960; ingrijpende wijziging van de windvoorziening, oude balg en de tremulant verloren gegaan
r: Gebrs. Vermeulen, Weert 1973, restauratie snijwerk door Fa. Berkers te Asten; algehele restauratie, windvoorziening voetbediening (schepbalg met trapinstallatie), windmotor afgedankt; M I: Man 5
opdracht tot restauratie ontvangen in 1972
adviseur KKOR Hans van der Harst in samenwerking met Monumentenzorg

Dispositie

1781 (Heynemann):
Manuaal C-f3
Holpijp 8, Viool de Gamba 8 discant, Fluit travers 8 discant, Fluit 4, Prestant 2, Tremulant
 
1973 (Heynemann/Vermeulen):
Manuaal C-f3
Holpijp 8 bas/discant, Fiool de Gamba 8 discant, Flut travers 8 discant, Fluyt 4, Prestant 2, Tremulant
Geen pedaal
Voettrede voor de windvoorziening
De discant begint op c1

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42