Hervormde kerk - Boterkerkje - Mariakapel
In gebruik
Foto: Flip Veldmans
Vrijfhof 1
Oirschot

Gemeente Oirschot
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

Romaans tufstenen zaalkerkje uit de 12e eeuw, Lieve Vrouwe Kapel. Oudste stenen parochie- en kapittelkerk van Oirschot.
De kerk was tot 1648 in gebruik. Na de Vrede van Munster is de kerk voor de katholieken gesloten.
De katholieken kwamen samen in schuilkerken.
De kerk diende van 1648 tot 1799 tot boterwaag.
Na de beeldenstorm kwamen de hervormden in 1648 in de RK Grote- of St Pieterskerk.
Deze kerk werd in 1798 weer de katholieke kerk.
De Hervormden gingen in 1801 naar de Lieve Vrouwe Kapel. De eeuwenoude preekstoel uit de St. Pieterskerk verhuisde mee naar het boterkerkje. Aan de preekstoel is een koperen houder bevestigd, met daarin een doopbekken.
De Statenbijbel op de lezenaar is gedrukt in 1704 en werd in 1846 door Baron Sweerts de Landas, heer van Oirschot, aan de kerk geschonken.
De kapel is gerestaureerd in 1961. De oostelijke muur is volledig vernieuwd en past niet echt meer bij het oude gebouwtje.
PKN-kerk.
De glazenier Jan Kooijman te Middelbeers maakte een ontwerp voor een gebrandschilderd raam in de oostwand "De Stralende Schepping". Het raam is in 2004 onthult. Centraal staat een rood kruis. Ook zijn er veel symbolen ontleend aan de openbaringen 2 en 3.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Gierveld: het ned huisorgel in de 17e en 18e eeuw 24 101
Harst, Hans van der: langs nederlandse orgels IV 18, uitgave Bosch & Keuning te Baarn
Jespers, Frans & Sleuwen, Ad van: de orgelmakers Van Hirtum (1976)11
Jespers, Frans: brabants orgelbezit (1975)24, prov. genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)167 219-221 aanv III 117, het Noordbrabants Genootschap 1983
Kluiver, dr J.H.: hist orgels in Zeeland II 32 36 38 93 n 19 III 120
Kuilenburg, Wout van: het werk van de orgelmakersfamilie van Eijsdonck / van Nistelrooy / Kuijte (1983)93-98; Het Noordbrabants Genootschap
Tijdschriften en andere uitgaves
brabants heem jg XXIV nr 4 pag 76-77 jg XXVI nr 2 pag 50
brabants orgelrijkdom, uitgave brabantse orgelfederatie (2011)8*
contactbrief voor kerkenverzamelaars 50(2003)37, 54(2005)36
de Mixtuur 52(1986)52
de Orgelvriend 7/8(1978)10
het Orgel 6(1963)109*, 1(1969)27, 4(1969)109, 5(1972)127*, 6(1972)151-152

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Hervormde kerk - Boterkerkje - Mariakapel Oirschot -

Orgelhistorie

zie ook OIRSCHOT RK kerk H Petrus Banden Hoofdorgel
b: (volgens Schutjes is het Positief in 1634 gesteld)
het orgel was tot 1682 in gebruik
b: Ludovicus de Backer, Middelburg 1751 vóór MIDDELBURG RK kerk - schuilkerk; klaviatuur aan de voorzijde; M I: Man 9
o: 1804
r: P.L. Vermeulen, Weert 1904; klaviatuur van voorzijde naar achterwand; Cornet III wordt Gamba 8, de kamertoon verdween; M I ap: Man 9
r: Gebrs. van Vulpen, Utrecht 1968/69; M I: Man 9
adviseur Lambert Erné te Utrecht

Dispositie

1751:
Manuaal C-c3
Prestant 8 vanaf cis', Holpijp 8, Prestant 4, Fluit 4, Gedektquint 2 2/3, Octaaf 2, Quint 1 1/3, Flageolet 1, Cornet III vanaf gisº
Geen pedaal
oorspronkelijke toonhoogte: kamertoon
2 Schepbalgen
 
1904:
Manuaal
Geen pedaal
2 Spaanbalgen
 
1969:
Manuaal C-c3
Prestant 8 vanaf cis1, Holpijp 8, Prestant 4, Fluit 4, Gedektquint 3, Octaaf 2, Quint 1 1/2, Flageolet 1, Sesquialter (Cornet) III vanaf gisº
Geen pedaal (aangehangen pedaal C-fº ??)
Twee schepbalgen

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-06-22 11:46:42