RK klooster Kapucijnen - Emmaüsklooster (OFMCap; OMCap)
Nieuwe bestemming
Foto: kerkmagazine jg. 9-nr. 2-mei 2018
Basilius van Bruggelaan 2 - 4
Velp

Gemeente Grave
Noord-Brabant

(Kerk)gebouw

De Drie-eenheid Velp liggen aan de rand van Velp, vlak achter een dijk van de Maas.
Het oudste deel van de Vincentiuskerk stamt uit de 10e ofwel 12e eeuw. Hier staat dan ook de oudste kerkmuur van Brabant. Het Emmaüsklooster is het oudste kapucijnerklooster in Nederland (1645). In de kloosterkerk is nog aanwezig een beeld van de Emmaüsgangers.
Na de verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629, werd de katholieke godsdienst in de Meierij van 's Hertogenbosch en het land van Cuijk in 1648 verboden. Maar in het land van Ravenstein, waartoe Velp behoorde, bleef de godsdienstvrijheid bestaan Daarom kon de Vincentiuskerk als parochiekerk in gebruik blijven. De Kapucijnen uit 's Hertogenbosch betrokken in 1645 in Velp het kasteel Emmaüs.
In 1662 begon men een echt klooster te bouwen.
Vanwege overstromingen van de Maas werd het klooster in 1718/19 herbouwd. In 1732/33 werd de kerk gebouwd.
Het kasteel heeft sinds de 16e eeuw veel eigenaren gekend, totdat het in 1858 werd overgedragen aan de Redemptaristinnen uit Brugge.
In 1810 moest men het klooster verlaten, maar in 1814 weer terug. Verering van Onze Lieve Vrouw van de Regen (eerst in het nabijgelegen Escharen vereerd).
Van 1812 tot ± 1840 verbleven de Kapucijnen elders, omdat hun orde verboden was door Willem I.
Het klooster werd heropend in 1840 als Emmaüsklooster van de Orde der Minderbroeders Kapucijnen. Activiteiten: Oriëntatiehuis.
In 1979 is het klooster omgebouwd tot een bezinningshuis en in de kloostertuin bevindt zich nog een pestkapel uit 1670.
De Drie-eenheid Velp bestaat uit het RK klooster Kapucijnen - Emmaüsklooster, Klooster Zrs Moniale Redemptoristinnen en het Vincentiuskerkje. Het Redemptoristinnenklooster is gesticht in 1858. Met het vertrek van de laatste Kapucijn, heeft de Drie-eenheid voor het eerst in tien eeuwen geen religieuze functie meer. Het Vincentiuskerkje is eigendom van de gemeente Grave en doet momenteel dienst als kunstlocatie met exposities en uitvoeringen.
In 2017 wordt gezocht naar een geschikte herbestemming voor de drie gebouwen. De gemeente wil het ensemble in samenhang herontwikkelen, waarin het bestuur van de Kapucijnen een bestemming voor het Emmaüsklooster wil, die past bij het gedachtegoed van de Franciscanen (Kapucijnen). Het Redemptoristinnenklooster wordt gelinkt aan de functie van wonen met zorg en het Emmaüsklooster aan zorg met wonen. Het kerkje moet, aangevuld met recreatie en toerisme, op zijn beurt voor ontmoeting tussen de functies en de doelgroepen zorgen
Het rijksmonumentale Emmaüsklooster in Velp is in januari 2018 verkocht aan een projectontwikkelaar die zich heeft verplicht het museale karakter van het klooster in stand te houden. Het interieur van het klooster blijft eigendom van de kapucijnen. Het Emmausklooster is het oudste kapucijnenklooster in Nederland (1645). Het kloosterarchief verhuisde naar het religieus Erfgoedcentrum in Sint Agatha.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Jespers, Frans: repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks (1900)313 aanv III 120, het Noordbrabants Genootschap 1983
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 124(2018)13
de Mixtuur 52(1986)101
erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
kerkepadgids (1978)25
kerkmagazine jg. 9-nr. 2-mei 2018

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
RK klooster Kapucijnen - Emmaüsklooster (OFMCap; OMCap) Velp -

Orgelhistorie

harmonium ??
b: onbekend ± 1890; front ± 1750 voor ROTTERDAM-Charlois RK klooster - RK kerk - Capucijnenkerk
r: de Bruin, Arnhem 1951
o/r: HANDEL RK klooster Paters Kapucijnen Fa. Valckx & van Kouteren, Rotterdam 1960; enigszins gewijzigd en vergroot met een pneumatisch vrij pedaal; M I Pn vp: Man 8-Ped 2
o: Gebrs. Vermeulen, Weert 1985; lade en pijpwerk van het pneumatische pedaal werd voorlopig opgeslagen; M I ap: 8
ingebruikneming orgel op 13 oktober 1985

Dispositie

tot 1960:
Manuaal C-f3
Bourdon 16 discant ??, Principaal 8, Viola 8, Bourdon 8, Prestant 4, Fluit 4, Piccolo 2, trompet 8
Pedaal
aangehangen ??
 
1960 (??/Valckx & van Kouteren):
Manuaal C-f3
Prestant 8, Bourdon 8, Viola 8, Prestant 4, Fluit 4, Quint 2 2/3, Piccolo 2, Mixtuur III
Pedaal C-d1
Subbas 16, Gedektbas 8
 
1985 (??/Vermeulen):
Manuaal C-f3
Prestant 8, Viola 8 (C-Dis in Prestant 8), Bourdon 8, Prestant 4, Fluit 4, Quint 3 discant, Piccolo 2, Mixtuur III
Pedaal C-f1
aangehangen
De frontpijpen zijn van zink
De 19e eeuwse magazijnbalg met de twee schepbalgen zijn bewaard gebleven

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-08-11 11:55:06